Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Trzaskuś-Żak, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36634886800

PBN: 909546

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowychAn analysis of the possibility of improving the economic and financial effectiveness of open pit mines extracting rocky raw materials for road construction / oprac. i red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ ; główni wykonawcy: Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK ; współwykonawcy: Paweł BOGACZ, Andrzej DURA, Dariusz FUKSA, Zbigniew MAZUR, Aneta NAPIERAJ, Marek OBRZUT, Mariusz SIERPIEŃ, Marta SUKIENNIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 288, [1] s.. — Bibliogr. s. 283–[289], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-233-0

2
 • Analiza porównawcza należności krótkoterminowych wybranych kopalń surowców skalnychA comparative analysis of short-term dues of opencast mines rock raw materials / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 1, s. 17–25. — Bibliogr. s. 24–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza wybranych czynników warunkujących zarządzanie należnościami w niektórych kopalniach odkrywkowychAnalysis of selected factors which affect the management of receivables in the chosen opencast mines / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Kazimierz CZOPEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 172–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie należnościami, kopalnie odkrywkowe

  keywords: opencast mines, management of receivables

4
 • An assignation and comparison of the prognosis results of paid-in-term receivables in opencast mine “X” via autoregressive model and periodic trends methodWyznaczenie i porównanie wyników prognozy należności terminowych otrzymanych za pomocą modelu autoregresyjnego i metody trendów jednoimiennych okresów / Beata TRZASKUŚ-ŻAK // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 3, s. 353–366. — Bibliogr. s. 366, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.3/mining.2012.36.3.353.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • An evaluation of practical applicability of multi-assortment production break-even analysis based on mining companiesOcena praktycznej przydatności metod analizy wieloasortymentowego progu rentowności produkcji na przykładzie przedsiębiorstw górniczych / Dariusz FUKSA, Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Arkadiusz UTRATA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 1, s. 33–44. — Bibliogr. s. 43–44. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/943/731

 • słowa kluczowe: koszty, wieloasortymentowy próg rentowności, analiza CVP

  keywords: costs, CVP analysis, multi-assortment break-even

6
 • Aplikacja metody binarnego programowania liniowego do minimalizacji kosztu udzielonych rabatówApplication of the binary linear programming method for minimization of the cost of rebates / Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 4, s. 139–144. — Bibliogr. s. 144, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • A method of designation of marginal volumes of economical factors based on a two-part sale price in the gas distribution industry / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Norman L. BUTLER, William Allan Kritsonis, Kimberly Grantham Griffith // The Lamar University Electronic Journal of Student Research [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2008 Spring, s. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.docstoc.com [2011-06-03]. — Abstr.. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Badanie i ocena jakości skalnych kruszyw drogowychTesting and assessment of road rock aggregates / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Wojciech Miśkiewicz // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 180–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Badanie i ocena skuteczności stosowania rabatów w przedsiębiorstwach górniczychResearch and assesment of the effectiveness of the application the rebate policy in mining enterprises / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Arkadiusz UTRATA // W: Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / oprac. i red. nauk. Andrzej Jaki, Małgorzata Kowalik. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — ISBN: 978-83-65173-16-4 ; e-ISBN: 978-83-65173-17-1. — S. 367–372. — Bibliogr. s. 372, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Badanie kosztów stałych i zmiennych kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowychThe assignation of fixed and variable costs of opencast mines: rock and road raw materials / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Dariusz FUKSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 1/1, s. 45–78. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Badanie płynności finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych, Cz. 1Examination of financial liquidity of opencast mines of road building rock raw materials / Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2008 t. 64 nr 9–10, s. 40–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Badanie płynności finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych, Cz. 2Examination of financial liquidity of opencast mines of road building rock raw materials / Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2008 t. 64 nr 11–12, s. 61–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Binary linear programming in the management of mine receivablesBinarne programowanie liniowe w zarządzaniu należnościami kopalni / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Andrzej ŻAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 3, s. 941–952. — Bibliogr. s. 952

 • słowa kluczowe: zarządzanie należnościami, metoda programowania liniowego, rabat, ryzyko i niepewność

  keywords: receivables management, linear programming method, rebate, risk and uncertainty, discount

14
 • Budowa modelu prognostycznego należności spłacanych terminowo metodą harmoniczną i metodą KleinaConstruction of the prognostic model of paid-in-term receivables using the harmonic method and the Klein method / Beata TRZASKUŚ-ŻAK // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, T. 2 / red. nauk. Adam Kopiński, Tomasz Słoński, Bożena Ryszawska. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 271). — ISBN całości: 978-83-7695-219-2. — ISBN: 978-83-7695-227-7. — S. 418–433. — Bibliogr. s. 432, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie należnościami, prognozowanie, metoda harmoniczna, metoda Kleina

  keywords: receivables management, forecasting, harmonic method, Klein method

15
 • Cena gazowego paliwa : analiza zmian taryfowych gazu ziemnego do gospodarstw domowych w Polsce[The price of gas : the analysis of natural gas tariff system changes for househ] / Dominik Staśko, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // W: Profesjonalne gazownictwo 2008 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut. — Kraków : AKNET-PRess, [2008]. — S. 53–65. — Bibliogr. s. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Ceny gazu dla odbiorcy końcowego : zmiany cen gazu pod wpływem zmian składników taryf gazowych w latach 2000–2009 dla klientów użytkujących gaz ziemny wysokometanowy w ilościach do 10 $m^{3}/h$[Natural gas prices for the final receiver] / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Dominik Staśko // W: Profesjonalne gazownictwo 2009 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut. — Kraków : AKNET-PRess, [2009]. — S. 43–65. — Bibliogr. s. 64–65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Energetyczna perspektywa węgla brunatnego w kontekście europejskiego systemu handlu emisjami (ETS)Energetic perspective of brown coal in context of the European Emissions Trading Scheme (ETS) / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 3, s. 41–53. — Bibliogr. s. 52–53, Streszcz., Summ.. — Górnictwo węgla brunatnego : VII międzynarodowy kongres = VII international brown coal mining congress : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2011, Z. 2. — Opis wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-03/GG_2011_3_02.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, emisja spalin, energetyka, sprawność elektrowni, dwutlenek węgla, koszt energii

  keywords: carbon dioxide, brown coal, energetic, energy efficiency of power plant, the exhaust emissions, cost of energy

18
 • Formy zagospodarowania wolnej gotówki na przykładzie producentów skalnych surowców drogowychThe ways of making the most out of free cash of opencast mines: rock and road raw materials / Beata TRZASKUŚ-ŻAK // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the enterprise's management process in the face of globalization : theory and praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Oranizacji Przesiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE, 2008. — ISBN: 978-83-927790-0-1. — S. 95–114. — Bibliogr. s. 112–113, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Identyfikacja sezonowości sprzedaży kopalni odkrywkowej surowców skalnych z zastosowaniem metod statystycznychThe study of sale seasonality in opencast mine of rock and raw materials performed by the use of statistic methods / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Dariusz FUKSA, Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 99–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: sezonowość sprzedaży, metoda CHAID, wykres ramka-wąsy

  keywords: CHAID method, box and whisker plot, sale seasonality

20
 • Koszty i ceny węgla brunatnego w warunkach rynkowychCosts and prices of lignite minning in market conditions / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2009 t. 12 z. 2/2, s. 77–89. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Abstr.. — Opis częśc. według obwoluty. — XXIII konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Dylematy polskiej polityki energetycznej, Cz. 1 : Zakopane, 11–14 października 2009 / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiP PAN, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Koszty pracy przedsiębiorstwa górniczegoLabour costs of a mining company / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, SIERPIEŃ Mariusz, Borowiec Rafał // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 104–107. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: koszty pracy, obligatoryjne narzuty

  keywords: labour costs, components of labour costs, obligatory mark-up

22
 • Managing of receivables in the case of reserves in mine winding capacityZarządzanie należnościami w przypadku rezerwy zdolności wydobywczej kopalni / Kazimierz Czopek, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2013 vol. 37 no. 1, s. 27–33. — Bibliogr. s. 33, Summ., Streszcz.. — K. Czopek – brak afiliacji AGH. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2013.37.1/mining.2013.37.1.27.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie należnościami, należności

  keywords: receivables management, receivables

23
 • Ocena wpływu poziomu działalności przedsiębiorstwa na osiągany próg rentowności na przykładzie kopalni odkrywkowej surowców skalnychReview of the impact of the company activities on break-even point with an example of the opencast mine of rock and raw materials / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Dariusz FUKSA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 nr 12, s. 99–105. — Bibliogr. s. 105, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: koszty, wielkości graniczne, próg rentowności, poziomy rozliczania zysku przedsiębiorstw

  keywords: costs, break even-point, critical volumes of economic factors, levels of profit calculation

24
 • Ocena wpływu wewnętrznej struktury taryf na końcową cenę gazu ziemnegoThe estimation of internal tariff structure on final natural gas price / Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2009 t. 12 z. 2/2, s. 619–632. — Bibliogr. s. 632, Streszcz., Abstr.. — Opis częśc. według obwoluty. — XXIII konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Dylematy polskiej polityki energetycznej, Cz. 1 : Zakopane, 11–14 października 2009 / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiP PAN, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Optimisation of receivables management in a mine, using linear programmingOptymalizacja zarządzania należnościami w kopalni z wykorzystaniem programowania liniowego / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 2, s. 541–550. — Bibliogr. s. 549-550

 • słowa kluczowe: zarządzanie należnościami, metoda programowania liniowego, rabat, rachunek kosztów zmiennych

  keywords: receivables management, linear programming method, rebate, variable cost account