Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Bazarnik, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Application of microanalyses in coal formation studies: an example of carbonates and sulphides in sphaerosiderites from the Lublin Formation (Lublin Coal Basin, Poland) / Jakub BAZARNIK // W: 9\textsuperscript{th} EMU School : nanoscopic approaches in Earth and planetary sciences : Munich 12.–17. August 2007 : program ; abstracts ; general information / EMU [European Mineralogical Union], LMU Ludwig-Maximilians-Universität München, Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main. — [Germany : s. n.], [2007]. — S. 57–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka mineralogiczna „syderytowej” septarii z Lubelskiego Zagłębia WęglowegoMineralogical characterization of a “siderite” septarium from the Lublin Coal Basin / Jakub BAZARNIK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 325–334. — Bibliogr. s. 333, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chemical composition of some sphaerosiderites from Lublin Coal Basin / J. BAZARNIK // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 4. — VIII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any, 2.–4. marca 2007 : [abstracts]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Czy możliwe jest wykorzystanie karbońskich utworów syderytowych z Lubelskiego Zagłębia Węglowego?Is it possible to use the carboniferous siderite rocks from the Lublin Coal Basin? / Jakub BAZARNIK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2007 R. 49 nr 7, s. 5–8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ferrugineous concentrations in sandstones near Dobczyce (Silesian Unit, the Western Polish Carpathians) – prelimenary results / RZEPA G., BAZARNIK J., MUSZYŃSKI M., GAWEŁ A. // Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. — 2006 vol. 5, s. 105. — Bibliogr. s. 105. — MSCC3 : 3rd Mineral Sciences in the Carpathians : international Conference : Miscolc, Hungary, 9–10 March 2006 : abstracts / eds. Gábor Papp, Béla Fehér, Ferenc Kristály. — Szeged : University of Szeged. Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geochemical changes in siderites from the Lublin Coal Basin – preliminary results / BAZARNIK J. // Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. — 2006 vol. 5, s. 10. — Bibliogr. s. 10. — MSCC3 : 3rd Mineral Sciences in the Carpathians : international Conference : Miscolc, Hungary, 9–10 March 2006 : abstracts / eds. Gábor Papp, Béla Fehér, Ferenc Kristály. — Szeged : University of Szeged. Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mineralizacja syderytowo-siarczkowa w aspekcie wykorzystania skał przywęglowych w KWK „Bogdanka”An impact of the siderite-sulphide mineralization of utilization of roof and bottom rocks from the “Bogdanka” Coal Mine / Tadeusz RATAJCZAK, Lucjan Gazda, Tadeusz Janik, Wojciech Franus, Jakub BAZARNIK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 203–213. — Bibliogr. s. 212, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mineral composition of boxwork-like concretions from Brzączowice (Dobczyce region, the Polish Flysch Carpathians) / Grzegorz RZEPA, Jakub BAZARNIK, Adam GAWEŁ, Marek MUSZYŃSKI // Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN 1896-2203. — Tytuł poprz.: Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2006 vol. 28, s. 187–189. — Bibliogr. s. 189. — 1st Central European mineralogical conference : Vyšná Boca, Slovak Republic, 12–14 September 2006 : extended abstracts / Polskie Towarszystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Mineral composition of ferruginous concentrations from Brzączowice (Dobczyce region, the Polish Flysch Carpathians) / G. RZEPA, J. BAZARNIK, A. GAWEŁ, M. MUSZYŃSKI // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2006 Roč. 38 č. 4, s. 10 [różna numeracja stron]. — VII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Modra-Harmónia, 4.–6. máj 2006 : [abstracts] / [eds.] Marianna Kováčová [et al.]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modification of FSM-16 mesoporous materials structure – preliminary results / Małgorzata Zimowska, Mirosława BAZARNIK, Jakub BAZARNIK, Krzysztof BAHRANOWSKI // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 190. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Petrography of Middle-Jurassic carbonate concretions from the Kardan valley (northern slopes of the Caucasus) : preliminary results / D. SALA, J. BAZARNIK, J. CZERNY, A. GAWEŁ // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 16. — VIII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any, 2.–4. marca 2007 : [abstracts]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Results of the mineralogical investigation of the pottery from Pitten (Austria) / Maciej PAWLIKOWSKI, Jakub BAZARNIK // Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN 1896-2203. — Tytuł poprz.: Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2007 vol. 28, s. 172–174. — Bibliogr. s. 173–174. — 1st Central European mineralogical conference : Vyšná Boca, Slovak Republic, 12–14 September 2006 : extended abstracts / Polskie Towarszystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rola kopalin lokalnych i mineralnych surowców w złożach antropogenicznych w ochronie środowiska : (na przkładzie powiatu chrzanowskiego) : poradnik metodyczny[Role of mineral deposits and row material waste accumulations in environmental protection : (Chrzanów country case study)] / autorzy wiodący: Tadeusz RATAJCZAK, Bożena STRZELSKA-SMAKOWSKA ; zespół aut.: Jakub BAZARNIK, Witold Korona, Mariusz KRZAK, Grzegorz RZEPA, Roman SEMYRKA, Stanisław Stolarski, Tadeusz SZYDŁAK, Ewa WISŁA ; Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : MŚ ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — 51 s.. — Bibliogr. s. 49–51. — ISBN: 978-83-60958-01-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sferolity syderytowe z liasowych iłów kaolinitowych (Lubelskie Zagłębie Węglowe)Spherulitic siderites in liassic kaolinite clays from the Lublin Coal Basin (Poland) / Jakub BAZARNIK, Wojciech Franus, Lucjan Gazda, Bartosz Budzyń // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 335–345. — Bibliogr. s. 344, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The sulphides and sulphates in sphaerosiderites from the Lublin formation (Lublin Coal Basin: Westphalian B) / Jakub BAZARNIK // Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN 1896-2203. — Tytuł poprz.: Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2007 vol. 31, s. 65–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.. — “Orogenic and platform granitoids” : 14\textsuperscript{th} meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Bukowina Tatrzańska, October 18–21, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • ${Th-U}$-total Pb chronology of detrital monazite from the Lublin formation (the Lublin Coal Basin, eastern Poland) – preliminary results / Jakub BAZARNIK, Bartosz Budzyń // W: IX\textsuperscript{th} International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-60958-10-0. — S. 11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • ${Th-U}$-total Pb chronology of detrital monazite from the Lublin formation (the Lublin Coal Basin, Eastern Poland): preliminary results / J. BAZARNIK, B. Budzyń // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2008 Roč. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník, s. 256. — 9th international geological conference of PhD. students and young scientists : Zawoja – Herl'any 2008, 3.–6.4.2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Warunki i wiek metamorfizmu skał podłoża krystalicznego południowej części Ziemi Wedel Jarlsberga na SpitsbergenieMetamorphism of the crystalline basement and its age in S part of the Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen) / Andrzej MANECKI, Jerzy CZERNY, Maciej MANECKI, Jarosław MAJKA, Jakub BAZARNIK, Paweł Grochowski [et al.] // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 115–122. — Bibliogr. s. 120–122, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ mineralizacji syderytowo-siarczkowej na wykorzystanie przez przemysł ceramiczny przywęglowych skał ilastych z KWK „Bogdanka”Influence of siderite and pyrite mineralization on utilization of coal-accompanying clay rocks from “Bogdanka” hard coal mine by the ceramic industry / Tadeusz RATAJCZAK, Jakub BAZARNIK, Wojciech Franus, Lucjan Gazda, Tadeusz Janik // W: XVI Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 15–17.11.2006 / kom. organizacyjno-red.: Krzysztof Galos [et al.] ; PAN IGSMiE Pracownia Polityki Surowcowej. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 68). — Opis częśc. wg okł.. — S. 199–213. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ mineralizacji syderytowo-siarczkowej w KWK „Bogdanka” na wykorzystanie przywęglowych skał ilastych przez przemysł ceramicznyInfluence of siderit-sulphide mineralization in KWK “Bogdanka” on utilization of carbon clayey rocks in ceramic industry / RATAJCZAK T., BAZARNIK J., FRANUS W., Gazda L. // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zmienność chemicznego składu syderytu w konkrecjach z formacji lubelskiej (Lubelskie Zagłębie Węglowe) – wyniki wstępneVariability of the chemical composition of the siderite in concretions from the Lublin formation (Duckmantian, Lublin Coal Basin) – preliminary results / Jakub BAZARNIK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXX sympozjum : Kraków, 18–19 kwietnia 2007 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2007]. — ISBN: 978-83-919850-3-8. — S. 9–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: