Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Bartuś, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1869-6862

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900361

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
2
 • Anizotropia zmienności głównych parametrów jakości węgla brunatnego w polu BełchatówAnisotropy of the main lignite parameters variability of Bełchatów area / Tomasz BARTUŚ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2012 t. 28 z. 2, s. 5–29. — Bibliogr. s. 27–28, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1322348530/fulltextPDF/1426A3E8F5811A1E9BF/1?accountid=48679

 • słowa kluczowe: anizotropia, geostatystyka, złoże węgla brunatnego Bełchatów, parametry jakoœci węgla, modele kierunkowe, semiwariogramy kierunkowe

  keywords: anisotropy, geostatistics, Belchatow lignite deposit, qualitative lignite parameters, directional models, directional semivariograms

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10269-012-0014-2

3
 • Atrakcje geoturystyczne Geostrady ŚrodkowosudeckiejGeotourist attractions of the Central Sudetic Geostrada / Tomasz BARTUŚ, Wojciech MASTEJ, Marek ŁODZIŃSKI // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 4, s. 43–60. — Bibliogr. s. 58–60, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Basic unit size in the analysis of the distribution of spatial landscape elements on the basis of the lithostratigraphic geodiversity of the Ojców National Park (Poland) / Tomasz BARTUŚ // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2017 vol. 43 no. 2, s. 95–107. — Bibliogr. s. 106–107, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/VgxErj

 • keywords: landscape, geodiversity, Ojców National Park, basic unit size estimation, lithostratigraphic geodiversity, Shannon diversity index

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.43.2.95

7
 • Geostatystyczna estymacja parametrów jakości węgla brunatnego w polu Bełchatów wykorzystująca znajomość zmienności lokalnejGeostatistical estimation of lignite qualitative parameters using knowledge of local variability on example of Bełchatów area / Tomasz BARTUŚ, Tadeusz SŁOMKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 2, s. 5–22. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Abstr.

 • keywords: Belchatow lignite deposit, geostatistical models, omnidirectional semivariograms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geotourist maps of the Sudetic Geostrada trail as a new form of popularization of geotourism in the Sudety Mts.Geologiczno-turystyczne mapy Geostrady Sudeckiej jako nowa forma popularyzacji geoturystyki w Sudetach / Tomasz BARTUŚ // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2015 nr 1–2, s. 3–18. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr. Streszcz.. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2255/1597

 • słowa kluczowe: geoturystyka, Polska, Sudety, Geostrada Sudecka, geostanowisko, mapa geoturystyczna

  keywords: Poland, geotourism, Sudety Mts., geotouristic map, Geostrada Sudecka, geosite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geotour.2015.40-41.3

9
10
11
12
 • Koncepcja projektu: „Geostrada Sudecka – studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej"The Sudetic Geostrada – an idea of geological and landscape studies heritage with inventarization of the objects of abiotic nature / Tadeusz SŁOMKA, Tomasz BARTUŚ, Wojciech MASTEJ, Marek ŁODZIŃSKI, Wojciech MAYER, Michał STEFANIUK, Marek DOKTOR, Jacek Koźma, Stefan Cwojdziński, Andrzej Stachowiak // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 4, s. 3–18. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mapa geologiczno-turystyczna Geostrady Sudeckiej w skali 1:25 000[Geotourist map of the Sudetic Geostrada Trail at 1:25 000 scale] / red. BARTUŚ T. ; aut.: T. SŁOMKA, BARTUŚ T., MASTEJ W., STEFANIUK M., ŁODZIŃSKI M., MAYER W., DOKTOR M., BĘBENEK S., GOLONKA J., WAŚKOWSKA-OLIWA A., SŁOMKA E, [et al.] ; Ministerstwo Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. — Kraków : [s. n.], 2012. — mapa na 55 ark.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Mapa obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000[Geological and mining heritage map of the Sudetic Geostrada Trail on a base topographic map at 1:25 000 scale] / red. BARTUŚ T ; aut.: T. SŁOMKA, BARTUŚ T., MASTEJ W., STEFANIUK M., ŁODZIŃSKI M., MAYER W., DOKTOR M., BĘBENEK S., GOLONKA J., WAŚKOWSKA-OLIWA A., SŁOMKA E, [et al.] ; Ministerstwo Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. — Kraków : [s. n.], 2012. — mapa na 55 ark.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mapy geologiczno-turystyczne Geostrady Sudeckiej – nowa forma edukacji geologicznej; historia projektu, założenia, wynikiGeotourist maps of the Sudetic Geostrada Trail – a new form of geological education; history of the project, its assumptions and results / Tomasz BARTUŚ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2015 vol. 63 nr 12/2, s. 1450–1454. — Bibliogr. s. 1454, Abstr.

 • keywords: geotourism, Sudetic Geostrada Trail, Sudety Mts., geotouristic map

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mapy lokalizacyjne geostanowisk Geostrady Sudeckiej w skali 1:10 000[Geosites localization maps of the Sudetic Geostrada Trail at 1: 10 000 scale] / red. BARTUŚ. T. ; aut.: T. SŁOMKA, BARTUŚ T., MASTEJ W., STEFANIUK M., ŁODZIŃSKI M., MAYER W., DOKTOR M., BĘBENEK S., GOLONKA J., WAŚKOWSKA-OLIWA A., SŁOMKA E, [et al.] ; Ministerstwo Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. — Kraków : [s. n.], 2012. — mapy na 42 ark.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Model zmienności topoklimatycznej rejonu Ojcowskiego Parku NarodowegoTopoclimatic variability model of the area of Ojców National Park / Tomasz BARTUŚ // Prądnik : prace i materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera ; ISSN 0867-0196. — 2014 t. 24, s. 25–46. — Bibliogr. s. 40–44, Abstr.

 • keywords: modeling, topoclimate, Ojców National Park, climate mapping

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Projekt polsko-słowackiego geoparku PIENINY i trudności w jego realizacji[Project of Polish-Slovak geopark PIENINY and difficulties in its implementation] / Tomasz BARTUŚ, Marek DOKTOR, JAN GOLONKA, Krzysztof MIŚKIEWICZ, R. STADNIK, M. KROBICKI, A. WAŚKOWSKA-OLIWA // Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften ; ISSN 1860-1782. — 2010 H. 62, s. 107. — Tekst pol.-niem.. — GeoTop 2009: Geotype und internationale Zusammenarbeit = Geotypy i współpraca międzynarodowa : Tagungspublikation : zur 13. Internationalen Jahrestagung der Fachsektion GeoTop der Deutschen Gesellschaft f–{u}r Geowissenschaften : 20.–24. Mai 2009 in Cottbus gleichzeitig 8. Deutsch-polonisches Geopark-Treffen Muskauer Faltenbogen = VIII niemiecko-polska konferencja poświęcona tematowi Geoparku Łuk Mużakowa / Hrsg. Manfred Kupetz, Thomas Kockert. — ISBN 978-3-510-49217-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Przyczynek do badań lokalnej, poziomej zmienności głównych parametrów jakości węgla brunatnego w centralnej części złoża Bełchatów : analizy statystyczneContribution to research of the local, horizontal variability the main lignite qualitative parameters in the central part of the Bełchatów lignite deposit : statistical analysis / Tomasz BARTUŚ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 1, s. 89–107. — Bibliogr. s. 104–106, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/ggdLiR

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, statystyka, złoża węgla brunatnego, parametry węgla, zmienność lokalna, Bełchatów, horyzontalna

  keywords: lignite, statistics, brown coal, lignite parameters, Bełchatów, lignite deposits, local, horizontal variability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Raster images generalization in the context of research on the structure of landscape and geodiversity / Tomasz BARTUŚ // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2014 vol. 40 no. 3, s. 271–284. — Bibliogr. s. 284, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2014.40.3/geol.2014.40.3.271.pdf

 • keywords: landscape, generalization, geodiversity, raster, Boundary Clean, Majority Filter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2014.40.3.271

21
 • Szlachtowski obszar eksploatacji kruszców jako element projektowanego geoparku „Pieniny”An exploitation area of Szlachtowa ore as an element of the future Pieniny Geopark / Tomasz BARTUŚ, Tomasz Kuś // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2010 nr 2, s. 35–58. — Bibliogr. s. 57–58, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOTURYSTYKA/2010-02/Geoturystyka_2010_2_04.pdf

 • słowa kluczowe: złoto, Szlachtowa, Pieniny, andezyty, sztolnia, kruszce

  keywords: gold, Pieniny Mts., Szlachtowa, andesites, adit, ore

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Topoklimaty Ojcowskiego Parku Narodowego[Topoclimates of the Ojców National Park] / Tomasz BARTUŚ // W: Kalejdoskop GIS, t. 3. — Warszawa : Esri Polska Sp. z o. o., 2014. — ISBN: 978-83-927725-3-8. — S. 102–103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionuThe cross-border Geopark Pieniny role as a stimulator of regional development / Jan GOLONKA, Marek DOKTOR, Michał KROBICKI, Krzysztof MIŚKIEWICZ, Tomasz BARTUŚ, Renata STADNIK, Anna WAŚKOWSKA // W: Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim = Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-pol'skom pohraničí / red. nauk. Piotr Sadowski. — Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. — ISBN: 978-83-60621-20-2. — S. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: