Wykaz publikacji wybranego autora

Bronisław Barchański, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909412

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Ausgewählte Beispiele für die Zusammenarbeit der TU BAF (Sachsen) und der TU AGH Kraków (Małopolska) in einem Zeitraum von Jahrhunderten (1765-2015)[Selected examples of cooperation between TU Bergakademie Freiberg and AGH (Cracow, Malopolska) over the ages (1765-2015)] / B. BARCHAŃSKI // W: Bergbau, Energie und Rohstoffe 2015 : Gemeinsame Tagung Energie und Rohstoffe 2015 : 7. Bergbaukolloquium : 07.–09. Oktober 2015, Freiberg : Tagungsband / Hrsg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie, Institut für Bergbau und Spezialtiefbau, Ring Deutscher Bergingenieure e. V., Deutscher Markscheider-Verein e. V.. — Nossen : Wagner Digitaldruck und Medien GmbH, cop. 2015. — (Wissenschaftliche Schriftenreihe im Markscheidewesen). — ISBN: 978-3-938390-40-5. — S. 15–29. — Bibliogr. s.29. — Dod. afiliacja: TU BAF

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • „A jednak węgiel to teraźniejszość i przyszłość energetyki”“And yet coal is the present and the future of power engineering” / Bronisław BARCHAŃSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2010 t. 13 z. 2, s. 11–28. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Abstr.. — XXIV Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : surowce – energia – klimat : polityka energetyczna : Zakopane, 10–13 października 2010, Cz. 1. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Co wpływa na efekt cieplarniany?[What have influence on greenhouse effect?] / Bronisław BARCHAŃSKI // Biuletyn Górniczy ; ISSN 1234-7833. — 2009 nr 1–2, s. 18–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Czy emisja antropogennego $CO_{2}$ może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce?[Can $CO_{2}$ emission have influence of coal mining in Poland?] / Bronisław BARCHAŃSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009 : Kraków, 16–20 lutego 2009 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. — (Sympozja i Konferencje ; nr 74). — Na okł.: XVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009. — ISBN: 978-83-60195-96-3. — S. 455–471. — Bibliogr. s. 470–471, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Czy powstania śląskie miały wpływ na rozwój Akademii Górniczej w Krakowie?[Did the Silesian revolts have influence on the development of the Mining Academy in Cracow?] / Bronisław BARCHAŃSKI // W: 85. rocznica powrotu Górnego Śląska do Polski : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz senatora Bronisława Korfantego pod patronatem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza : 12 czerwca 2007 r. / oprac. Małgorzata Lipińska ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. — Warszawa : Kancelaria Senatu, 2008. — ISBN: 978-83-60995-10-5. — S. 74–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Czy powstania śląskie wpłynęły na rozwój Akademii Górniczej w Krakowie? : próba oceny współpracy Akademii Górniczej i Górnego Śląska będącej wynikiem zwycięskich powstań śląskich[Did the Silesian Uprising influence on the development of the Mining Academy in Cracow?] / Bronisław BARCHAŃSKI. — Kraków : Wydawnictwo Fundacji dla AGH, 2010. — [6], 90 s.. — Bibliogr. s. 89–90. — ISBN: 978-83-620-79-00-1. — Na okł. dod.: 1921, 1920, 1919

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Czy produkcja energii elektrycznej z węgla może wywołać ocieplenie klimatu?Can electric energy production from coal cause warming up of climate? / Bronisław BARCHAŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 11–12, s. 22–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Czy węgiel brunatny ma w Polsce szanse? Oczywiście tak![Does lignite have chance in Poland? Absolutely yes!] / Bronisław BARCHAŃSKI // W: Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego pod hasłem Górnictwo odkrywkowe w I połowie XXI wieku - szanse i wyzwania : Kraków, 9–10 września 2010. Z. 1, Górnictwo odkrywkowe / red. wyd. Mariusz Sierpień. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-88316-95-1. — S. 59–92. — Bibliogr. s. 91–92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Czy węgiel brunatny ma w Polsce szanse? Oczywiście tak![Does lignite have chance in Poland? Absolutely yes!] / Bronisław BARCHAŃSKI // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2010 nr 4, s. 11–26. — Bibliogr. s. 25–26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Ekonomiczne poglądy Stanisława Staszica i Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego w świetle współczesnych koncepcji gospodarki rynkowej[Stanisław Staszic and Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki's the economic view in the light of contemporary market economy] / Bronisław BARCHAŃSKI, Arleta Korzec // W: Stanisław Staszic dla współczesności : nowe odczytanie idei staszicowskich : seminarium : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 12 maja 2012 roku / red. Agnieszka Rusinek. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-574-4. — S. 11–20. — Bibliogr. s. 19–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Energia pozyskiwana z węgla – próba oceny wpływu antropogenicznego $CO_{2}$ na zmiany klimatu[Energy from coal – attempt of assessment of the influence of anthropogenetic $CO_{2}$ on climate change] / Bronisław BARCHAŃSKI // W: Konferencja: „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2010” w ramach Jubileuszu 60-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej : Gliwice, 24 listopada 2010 : informator / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii. — [Gliwice : Politechnika Śląska], [2010] + CD. — S. [2] informacja o wystąpieniu. — Pełny tekst referatu na dołączonym CD-ROMie. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — S. 1–35. — Bibliogr. s. 34–35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • I Oni też tam byli : o pracownikach naukowych Akademii Górniczej bestialsko zamordowanych przez NKWD przed 70 laty[Also They were in there : about AG's scientists, who had been killed by NKWD 70 years ago] / Bronisław BARCHAŃSKI // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2010 nr 29, s. 47–50. — Bibliogr. s. 50.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Niebo nad Europą nigdy nie było tak czyste jak obecnie : mówi prof. Bronisław Barchański z Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH[The sky over Europe was never as clean as today] / Bronisław BARCHAŃSKI ; rozm. Jacek Balcewicz // Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny ; ISSN 1733-0459. — 2011 nr 05, s. 14–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Niekonwencjonalne metody kształcenia studentów AGH[Unconventional methods of teaching at the AGH University of Science and Technology] / pod red. Bronisława BARCHAŃSKIEGO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — 331, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7783-160-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Opieka nad studentami niepełnosprawnymi w uczelni technicznej na przykładzie AGH Kraków[Taking care about deseable students in technical universities on the example of AGH University of Science and Technology] / Bronisław BARCHAŃSKI // W: VII. Deutsch-Polnisches Kolloquium [Dokument elektroniczny] : 01–05.07.2008 Krakau. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–13 [tekst w j. pol.], 1–6 [tekst w j. niem.]. — Wymagania systemowe: Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • „Polski górnik został pierwszym w historii błogosławionym”[First ever blessed miner came from Poland] / Bronisław BARCHAŃSKI // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2011 nr 41, s. 46–49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Polski górnik został świętym : 27 kwietnia 2014 : gwarek Karol Wojtyła[Polish miner becomes saint] / aut.: Wiktor Skworc, Bronisław BARCHAŃSKI, Paweł Buchta, Jerzy Mańka, Mirosław Skibski, Bogusław Szyguła ; Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego. — Katowice : Stowarzyszenie Bractwo Gwarków, 2014. — 284, [3] s.. — (Poczet Gwarków Śląskich ; z. 8). — Bibliogr. 281–285. — ISBN: 978-83-938710-1-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Po 70. latach od barbarzyńskiej akcji „Sonderaktion Krakau” wymierzonej w profesorów krakowskich uczelni – 6.11.1939[70 years after barbaric operation “Sonderaktion Krakau” against to professors of Cracow universities] / B. BARCHAŃSKI // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2009 nr 24, s. 42–45. — Bibliogr. s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Próba oceny współpracy Akademii Górniczej i przemysłu Górnego Śląska w latach 1919–1949Attempt of the assessment of the cooperation between the Mining Academy and Upper Silesian's industry in years 1919–1949 / Bronisław BARCHAŃSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2008 nr 2, s. 40–48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Przyczynek do historii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa : Studenckie Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej[A contribution to the history of the Society of Mining Engineers : University of Science and Technology's Student Group] / Bronisław BARCHAŃSKI. — [Katowice] : Wydawnictwo Przeglądu Górniczego, [2012]. — 70 s.. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Sekwestracja ditlenku węgla na przykładzie projektu $Co_{2}$SiNK – RFNCarbon dioxide sequestration on the example of the $Co_{2}$SiNK project – FRG / Bronisław BARCHAŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 7–8, s. 230–238. — Bibliogr. s. 238, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Stanisław Staszic – Patron AGH – propagator silnej gospodarki opartej na własnych surowcach[Stanisław Staszic – AGH patron – the propagator of a strong economy based on its own raw materials resources] / Bronisław BARCHAŃSKI, Piotr CZAJA // W: Stanisław Staszic – mąż stanu i twórca przemysłu w Królestwie Kongresowym : szlakiem działalności Stanisława Staszica : seminarium : Politechnika Warszawska, 30 czerwca 2011 roku / [kom. red. Grażyna Borończyk-Płaska, Jan Grabski, Włodzimierz Zych] ; Politechnika Warszawska. — Warszawa : PW, cop. 2012. — ISBN: 978-83-7814-016-0. — S. 67–77. — Bibliogr. s. 77. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Węgiel jako surowiec energetyczny a efekt cieplarnianyCoal as energy resource and greenhouse effect / Bronisław BARCHAŃSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2009 nr 1, s. 3–13. — Bibliogr. s. 12–13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Wybrane przykłady współpracy Akademii Górniczej i przemysłu Górnego Śląska w latach 1919$\div$1949Selected examples of cooperation of Mining Academy and industry of Upper Silesia in years 1919–1949 / Bronisław BARCHAŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 38–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Zusammenarbeit der Montanuniversitäten Leoben und Kraków im Laufe des letzten JahrhundertsCooperation of Leoben and Cracow Mining Universities Within the Last Century / Bronisław BARCHAŃSKI // BHM. Berg- und Hüttenmännische Monatshefte ; ISSN 0005–8912. — 2015 Jg. 160 H. 2, s. 79-89. — Bibliogr. s. 89, Zsfassung, Abstr.. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00501-014-0331-4.pdf

 • keywords: Education of Poles in Leoben, The role of Leoben graduates in establishing the Mining Academy in Cracow, The role of Prof. G.B. Fettweis as promoter of Polish students during the Cold War