Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Barańska, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900535

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Application of non-parametric tests of significance to the market analysesZastosowanie nieparametrycznych testów istotności w analizach rynku / Anna BARAŃSKA // W: FIG Working Week 2012 [Dokument elektroniczny] : knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage : Rome, Italy, 6–10 May 2012 : technical program and proceedings. — Dane tekstowe / International Federation of Surveyors (FIG). — [Italy : FIG], [2012]. — e-ISBN: 97887-90907-98-3. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.fig.net/pub/fig2012/papers/ts04g/TS04G_baranska_5860.pdf [2012-11-06]. — Bibliogr. s. 9, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Compensation for real properties acquired for roads in different procedures - comparative analysis / Anna BARAŃSKA // Real Estate Management and Valuation [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-5289. — Tytuł poprz.: Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ; ISSN: 1733-2478. — 2017 vol. 25 no. 4, s. 40–49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2017.25.issue-4/remav-2017-0028/remav-2017-0028.xml [2018-01-29]. — Bibliogr. s. 48–49, Abstr.

 • keywords: real estate valuation, compensation for expropriation, Special Road Act

3
 • Different methods for assessing the similarity of real estate in two-stage estimation algorithm based on multiplicative functions / Anna BARAŃSKA // W: FIG Sydney 2010 [Dokument elektroniczny] : facing the challenges – building the capacity : the XXIV FIG international congress 2010 : 11–16 April 2010, Sydney, Australia : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Australia : s. n.], [2010]. — ISBN: 978-87-90907-87-7. — Ekran 1–15. — Tryb dostępu: http://www.fig.net/pub/fig2010/papers/ts07f/ts07f_baranska_4240.pdf [2011-03-09]. — Bibliogr. ekran 13–14, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Elementy probabilistyki i statystyki matematycznej w inżynierii środowiska[Elements of probability calculus and mathematical statistics in environmental engineering] / Anna BARAŃSKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 166, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0252). — Bibliogr. s. 163, Indeks. — ISBN: 978-83-7464-118-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Function modelling of the market and assessing the degree of similarity between real properties – dependent or independent procedures in the process of office property valuation / Anna BARAŃSKA, Dominika Nowak // Real Estate Management and Valuation [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-5289. — Tytuł poprz.: Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ; ISSN: 1733-2478. — 2015 vol. 23 no. 3, s. 36–46. — Bibliogr. s. 45–46, Abstr.

 • keywords: real estate valuation, multidimensional functional modelling, assessing similarity of real properties, independence of qualitative and quantitative methods

6
7
 • Jakościowo-ilościowe metody rynkowej wyceny nieruchomościQuality and quantity methods market valuation of real estates / Anna BARAŃSKA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2008 vol. 16 no. 3: Wycena nieruchomości = Real estate valuation, s. 33–45. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.. — ISBN 978-83-920837-8-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Jubileusz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. inż. Józefa Czaji [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26 września 2013 roku : [video]Jubilee 45th anniversary of scientific work and teaching of Professor Phd. Msc. Józef Czaja : Krakow, September 26, 2013 : [video] / Anna BARAŃSKA, Janusz DĄBROWSKI, Zbigniew Litwinowicz. — Wersja do Windows. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 13:15 [min.]. — Tryb dostępu: http://wideo.pwste.edu.pl/videos/video/207/ [2015-12-21]. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-02. — Janusz Dąbrowski – dod. afiliacja: PWSTE Jarosław

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Krótka historia Józia i Rysia[Short story about Józio and Rysio] / Anna BARAŃSKA // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2013 nr 72, s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kryteria stosowania modeli stochastycznych w predykcji rynkowej wartości nieruchomości[Estimation of parameters of non-linear function models for real estate market value prediction] / Anna BARAŃSKA // W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych, [Cz.] 3 / red. nauk. Jacek Jakubowski, Janusz Wątroba. — Kraków : StatSoft Polska Sp. z o. o., 2008. — ISBN: 978-83-88724-38-1. — S. 83–93. — Bibliogr. s. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Laudacja Profesora dr hab. inż. Józefa Czaji z okazji jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej oraz 70-lecia urodzin[Professor dr hab. inż. Józef Czaja laudation on the occasion of the jubilee of 45 years of work and 70th birthday] / Anna BARAŃSKA // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2013 nr 70, s. 19–21. — Afiliacja: Katedra Geomatyki, WGGiOŚ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Mass appraisal of real estate in Poland – legal basis and practice implementation / Anna BARAŃSKA // W: FIG [Dokument elektroniczny] : international workshop on Mass Appraisals : Commission 9 : valuation and management of real estate, study group 9.1.2 : 14–16 September 2012, Cyprus, Pafos. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cyprus : s. n.], [2012]. — S. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: https://www.dropbox.com/sh/f6lts4w6riw0cc9/PuuZxYxTfC/POLAND/POLAND%20-%20Anna%20Baranska.pdf [2013-04-16]. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Metody jakościowe i ilościowe na usługach wyceny nieruchomościQuality and quantity methods for estimating real estates / Anna BARAŃSKA // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum = Geodezja i Kartografia ; ISSN 1644-0668. — 2008 [nr] 7, s. 3–13. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Modele multiplikatywne w procesie wyceny nieruchomościMultiplicative models in real estate assessment process / Anna BARAŃSKA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2010 vol. 18 no. 1, s. 65–81. — Bibliogr. s. 79–80, Streszcz., Abstr.. — ISBN 978-83-61564-24-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
17
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner : laudacja z okazji jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej oraz 70-lecia urodzin[Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner : laudation on the occasion of the jubilee of 45 years of work and 70th birthday] / Anna BARAŃSKA, Paweł HANUS // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2013 nr 71, s. 12–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Qualitative and quantitative methods for assessing the similarity of real estate / Anna BARAŃSKA // W: Value in the process of real estate management and land administration : scientific monograph / scientific eds. Antoni Sobczak, Ryszar Źróbek. — Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, 2009. — (Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ; ISSN 1733-2478). — ISBN: 978-83-61564-00-3. — S. 31–42. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Qualitative and quantitative methods for assessing the similarity of real estate / Anna BARAŃSKA // W: FIG Working Week 2011 & 6\textsuperscript{th} national congress of ONIGT [Dokument elektroniczny] : bridging the gap betwen cultures : Marrakech, Morocco, May 18–22, 2011 : technical programme and proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : International Federation of Surveyors, cop. 2011. — ISBN: 978-87-90907-92-1. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: http://www.fig.net/pub/fig2011/papers/ts04d/ts04d_baranska_4811.pdf [2011-12-21]. — Bibliogr. s. 12. — Afiliacja: University of Science and Technology, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering, Department of Geomatics

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
 • Seminarium „Analiza przestrzenna rynku nieruchomości”[Spatial analysis of real estate's market] / Anna BARAŃSKA // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2014 R. 86 nr 2, s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Seminarium nt. „Aspekty ekonomiczne rynku nieruchomości”[Seminar on Economic aspects of the real estate market] / Anna BARAŃSKA // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2015 R. 87 nr 1, s. 21–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Statystyczna weryfikacja modeli wyceny nieruchomościStatistical verification of real estate assessment models / Anna BARAŃSKA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2012 vol. 20 no. 1, s. 29–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Statystyczne metody analizy i weryfikacji proponowanych algorytmów wyceny nieruchomościStatistical methods for analysis and verification of the proposed algorithms for assessing real esates / Anna BARAŃSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 122, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 214). — Bibliogr. s. 120–[123], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-330-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • The European Union and the housing market in PolandUnia Europejska a rynek mieszkaniowy w Polsce / Anna BARAŃSKA // W: EILAT 2009 [Dokument elektroniczny] : FIG working week : surveyors key role in accelerated development : 3–8 May 2009, Eilat, Israel : proceedings / International Federation of Surveyors. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Denmark : IFS], cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-87-90907-73-0. — S. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14–15, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych