Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Banasik, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3604-4019

ResearcherID: brak

Scopus: 36175487400

PBN: 900534

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Analiza lokalnej transformacji współrzędnych płaskich do układu 2000 na przykładzie Układu Lokalnego Krakowa : optymalny stopień wielomianu[The analysis of local transformation of plane coordinates to the 2000 system on the example of the Local Cracow System : optimal degree of polynomial] / Piotr BANASIK // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2009 nr 4, s. 40–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza stanu kształcenia na kierunku geodezja i kartografiaReview of the status of education in the field of geodesy and cartography / Piotr BANASIK, Janusz Walo // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2014 R. 86 nr 4, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analysis of the Local HiL (Nowa Huta) coordinate system for a coordinate transformation to the PL-2000Analiza dokładności punktów w transformacji współrzędnych z układu lokalnego HiL (Nowa Huta) do układu PL-2000 / Piotr BANASIK, Marcin LIGAS, Jacek KUDRYS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 nr 4, s. 15–26. — Bibliogr. s. 26, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: transformacja współrzędnych, lokalne układy współrzędnych, państwowy układ współrzędnych

  keywords: coordinate transformations, local coordinate systems, national coordinate system

4
 • Cartografical and geodetical aspects of the Krakus Mound in CracowKartograficzne i geodezyjne aspekty kopca Krakusa w Krakowie / Piotr BANASIK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2015 [t.] 14, s. 59–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: kopiec Krakusa, archiwalne mapy, sieć astronomiczno-geodezyjna

  keywords: Krakus Mound, archival maps, astro-geodetic network

5
 • Charakterystyka nowych punktów przeznaczonych do absolutnych pomiarów ciężkości na obszarze KrakowaEstablishment of the new points destinated to absolute gravity determinations on the area of Kraków / Piotr BANASIK, Bogdan SKORUPA // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum = Geodezja i Kartografia ; ISSN 1644-0668. — 2008 nr 7, s. 15–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Charakterystyka zmian pola powierzchni wynikających z zastąpienia państwowego układu współrzędnych 1965 i Układu Lokalnego Krakowa układem 2000 : kraj większy, Kraków mniejszy[Characteristic of changes in area sizes of parcels connected with replacing the coordinate system 1965 and Local Coordinate System of Cracow with the new system 2000 : country more, less Cracow] / Piotr BANASIK, Jarosław Bagnicki // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2010 nr 3, s. 14–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Conversion between Cartesian and geodetic coordinates on a rotational ellipsoid by solving a system of nonlinear equationsTransformacja współrzędnych kartezjańskich na geodezyjne na elipsoidzie obrotowej poprzez rozwiązanie układu równań nieliniowych / Marcin LIGAS, Piotr BANASIK // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2011 vol. 60 no. 2, s. 147–161. — Bibliogr. s. 160, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Elementy geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej w zadaniach[Elements of geodesy and geodetic astronomy : exercises] / Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS, Marcin LIGAS, Kamil MACIUK, Bogdan SKORUPA ; pod red. Jacka KUDRYSA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 91 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1738). — Bibliogr. s. 91. — ISBN: 978-83-7464-828-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Geodezyjne porządki w Krakowie : konwersja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Krakowa do obowiązujących układów współrzędnych i wysokości, Cz. 1[Geodesic orders in Cracow] / Piotr BANASIK, Kazimierz BUJAKOWSKI, Maria Kolińska, Dorota Michalik, Jolanta Nowak // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2012 nr 1, s. 14–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.. — Piotr Banasik, Kazimierz Bujakowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kazimierz Bujakowski — dod. afiliacja: Urząd Miasta Krakowa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Geodezyjne porządki w Krakowie : konwersja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Krakowa do obowiązujących układów współrzędnych i wysokości, Cz. 2[Geodesic orders in Cracow] / Piotr BANASIK, Kazimierz BUJAKOWSKI, Maria Kolińska, Dorota Michalik, Jolanta Nowak // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2012 nr 2, s. 18–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.. — Piotr Banasik, Kazimierz Bujakowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kazimierz Bujakowski – dod. afiliacja: Urząd Miasta Krakowa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Geological conditions and local changes of plumb line direction / SZCZERBOWSKI Zbigniew, BANASIK Piotr, KUDRYS Jacek // W: The 11\textsuperscript{th} Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešt', Czech Republic, November 4–6, 2010 : abstracts. — [Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic], [2010]. — S. 28. — Błąd w nazwisku Autora - jest Kudys Jacek

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Geological conditions and local changes of vertical deflections / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2011 vol. 8 no. 3, s. 263–269. — Bibliogr. s. 268–269, Abstr.. — 11th Czech-Polish workshop on recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešť, November 4–6, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Identyfikacja punktów dawnych sieci triangulacyjnych na obszarze powiatu ostrowieckiegoIdentification of points of former triangulation networks in Ostrowiec county / Piotr BANASIK, Kazimierz BUJAKOWSKI // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2017 t. 15 z. 1, s. 15–24. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/2qrsHI

 • słowa kluczowe: transformacja współrzędnych, podstawowa osnowa geodezyjna, sieć triangulacyjna

  keywords: coordinate transformation, triangulation network, geodetic control

14
 • Kopiec Krakusa a zachód słońca w dniu przesilenia letniego – aspekty astronomiczno-archeologiczneKrakus Mound and summer solstice sunset, astronomical and archaeological aspects summary / Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL // Materiały Archeologiczne ; ISSN 0075-7039. — 2016 t. 41, s. 301–312. — Bibliogr. s. 307, Abstr.

 • keywords: Krakus Mound, archaeoastronomy, solar calendar

15
 • Least squares collocation alternative to Helmert’s transformation with Hausbrandt’s post – transformation correction / Marcin LIGAS, Piotr BANASIK // Reports on Geodesy and Geoinformatics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-8152. — 2014 vol. 97, s. 23–34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.reports.gik.pw.edu.pl/index.php/RGG/article/view/18/pdf_02 [2015-01-21]. — Bibliogr. s. 34, Abstr.

 • keywords: Helmert's transformation, covariance function, least squares collocation, post-transformation correction

16
 • Local height transformation through polynomial regressionLokalna transformacja wysokości przy użyciu regresji wielomianowej / Marcin LIGAS, Piotr BANASIK // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2012 vol. 61 no. 1, s. 3–17. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Lokalizacja nieistniejących kościołów i cmentarzy we współczesnej topografii KrakowaThe location of no longer existing churches and cemeteries in the topography of contemporary Kraków / Piotr BANASIK, Bartłomiej Trybuś // Rocznik Krakowski ; ISSN 0080-3499. — 2017 t. 83, s. 21–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz.

 • słowa kluczowe: ortofotomapa, kościoły i cmentarze Krakowa, lokalizacja obiektów sakralnych, Plan Kołłątajowski z 1785 roku, kalibracja dawnych map

18
 • Możliwości wykorzystania modelu quasi-geoidy w niwelacjiPossibilities of using quasigeoid model in levelling / Piotr BANASIK, Anna Nędza // W: Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna : VI ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów – Iwonicz, 06–08 września 2017 : streszczenia referatów / Politechnika Rzeszowska. Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2017]. — S. 3. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: GNSS, niwelacja, model quasi-geoidy, niwelacja satelitarna

  keywords: GNSS, quasigeoid model, classical levelling, satellite leveling

19
 • Możliwości wykorzystania modelu quasi-geoidy w niwelacjiPossibilities of using quasigeoid model in levelling / Piotr BANASIK, Anna Nędza // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2017 t. 34 z. 64, s. 345–351. — Bibliogr. s. 350–351, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: GNSS, niwelacja, model quasi-geoidy, niwelacja satelitarna

  keywords: GNSS, quasigeoid model, classical levelling, satellite levelling

20
 • Niwelacja satelitarna obiektów liniowych z wykorzystaniem modelu quasi-geoidySatellite leveling line structure using the model of quasi-geoid / Piotr BANASIK, Andrzej UZNAŃSKI // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum = Geodezja i Kartografia ; ISSN 1644-0668. — 2010 [nr] 9, s. 3–14. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Osnowa bardziej zintegrowana : wysokościowe nawiązanie stacji ASG-EUPOS z wykorzystaniem informacji o lokalnym przebiegu quasi-geoidyHeight indication of ASG-EUPOS stations on the basis of local course of a quasigeoid / Łukasz BOROWSKI, Piotr BANASIK // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2011 nr 3, s. 22–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • O wysokościach i quasi-geoidzie w pomiarach niwelacyjnych wykorzystujących $GNSS^{1}$[On heights and quasi-geoid in levelling measurements using $GNSS^{1}$] / Piotr BANASIK // Nowa Geodezja w Praktyce ; ISSN 2299-1727. — 2013 nr 5, s. 4–12, 14–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
24
 • Problematyka dostępności sygnałów GNSS na obszarach miejskichIssues of GNSS signals accessibility on urban areas / Piotr BANASIK, Kinga Królikowska // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2016 R. 88 nr 1, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: GNSS, dostępność do sygnałów satelitów

  keywords: GNSS, satellites signal accessibility

25