Wykaz publikacji wybranego autora

Mieczysław Bałys, dr

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909924

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Activated carbons based on polymers/coal-tar pitch composites for asymmetric aqueous supercapacitors / K. Jurewicz, K. Szatkowska, W. Ciesińska, G. Makomaski, J. Zieliński, L. CZEPIRSKI, J. SZCZUROWSKI, M. BAŁYS // W: Carbon2012 : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland : program and abstracts / eds. Aneta Frączek-Szczypta, Teresa Gumuła ; Polish Carbon Society. — Kraków : PCS, cop. 2012. — ISBN: 978-83-60958-99-5. — S. 97 ID 964. — Pełny tekst W: Carbon2012 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polish Carbon Society. — Krakow : PCS, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. [3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Adsorbenty do rozdziału mieszaniny metan/azot[Adsorbents for the methane-nitrogen mixture separation] / Mieczysław Ryszard BAŁYS // W: „Chemia dla środowiska i cywilizacji” : 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Białystok, 16–20 września 2012 : materiały zjazdowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2012]. — ISBN: 978-83-60988-12-1. — S. 376–377. — Bibliogr. s. 377

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Adsorpcja metanu w łupkach dolnego paleozoiku w południowej części basenu bałtyckiego – zastosowanie w poszukiwaniach niekonwencjonalnych złóż węglowodorówMethane adsorption on the Lower Paleozoic shales in southern part of the Baltic Basin – application in unconventional hydrocarbon deposit exploration / Cezary Grelowski, Leszek CZEPIRSKI, Mieczysław BAŁYS, Jakub SZCZUROWSKI // W: Geopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 = Exploration and production of oil and natural gas reservoirs – new technologies, new challenges / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 198 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — S. 175–180. — Bibliogr. s. 179–180, Streszcz., Abstr.. — Leszek Czepirski, Mieczysław Bałys, Jakub Szczurowski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Adsorption potential theory for description of n-butane adsorption on activated carbon / Mieczysław BAŁYS, Jacek SZCZUROWSKI, Leszek Czepirski, Marek Kochel // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia ; ISSN 0137-6853. — 2016 vol. 71 no. 2, s. 1–10. — Bibliogr. s. 10. — L. Czepirski - afiliacja: ABC-Z System Eko, Katowice

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Adsorption technology for ventilation air methane enrichment / Mieczysław BAŁYS, Jakub SZCZUROWSKI, Leszek CZEPIRSKI // W: Selected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology : Krakow, 19–21 September 2016. — ISBN: 978-83-7783-196-0. — S. 253–257. — Bibliogr. s. 256–257, Abstr.

 • keywords: ventilation air methane, carbon adsorbents, enrichment, pressure swing adsorption

6
 • Akumulacja ciepła w monolitach węglowych dla magazynowania energii – rozważania modeloweHeat accumulation on energy storage carbon monoliths – model considerations / Mieczysław Ryszard BAŁYS, Bronisław BUCZEK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2009 t. 12 z. 1, s. 119–127. — Bibliogr. s. 126–127, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Application of potential adsorption theory for methane – carbonaceous adsorbents systems / M. R. BAŁYS, L. CZEPIRSKI // W: PBAST 5 : 5\textsuperscript{th} Pacific Basin conference on Adsorption science and technology : Singapore, 25–27 May 2009 : book of abstracts / Nanyang Technological University, NUS National University of Singapore. — [Singapore : s. n,], [2009]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Charakterystyki densymetryczne i właściwości adsorpcyjno/desorpcyjne formowanych adsorbentów w procesach magazynowania metanu i magazynowania wodoru[Densimetric characteristics and adsorption/desorption properties of formed adsorbents in methane and hydrogen storage] / Leszek CZEPIRSKI, Mieczysław BAŁYS // W: Zaawansowane materiały węglowe : studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla – osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe, T. 3 / pod red. Jacka Machnikowskiego, Marka Ściążko. — Zabrze : Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, 2010. — Dod. ISN 973-83-930194-8-9. — Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007–2010, jako projekt badawczy zamawiany PBZ-MEiN-2/2/2006. — ISBN: 978-83-930194-0-3. — S. 133–148. — Bibliogr. s. 147–148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Highly porous carbonaceous adsorbents from waste polymers / L. CZEPIRSKI, J. SZCZUROWSKI, M. BAŁYS, W. Ciesińska, G. Makomaski, J. Zieliński // W: Carbon2012 : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland : program and abstracts / eds. Aneta Frączek-Szczypta, Teresa Gumuła ; Polish Carbon Society. — Kraków : PCS, cop. 2012. — ISBN: 978-83-60958-99-5. — S. 101 ID 518. — Pełny tekst W: Carbon2012 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polish Carbon Society. — Krakow : PCS, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • High-pressure methane adsorption for characterization of carbonaceous adsorbents / J. SZCZUROWSKI, M. BAŁYS, L. CZEPIRSKI // W: Order/disorder in bulk carbon materials: structure/texture, quantification, imaging, modeling, structure-property relationships [Dokument elektroniczny] : Carbon 2012 satellite workshop : June 15–16, 2012, Cracow, Poland / AGH University of Science and Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. 41. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: http://www.pyroman.cnrs.fr/pyroman/wp-content/uploads/Booklet_final.pdf [2013-03-27]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Nadkrytyczne izotermy adsorpcji metanu na mikroporowatych węglach aktywnychSupercritical methane adsorption isotherms on microporous activated carbon / Paweł Ziemiański, Mieczysław R. BAŁYS, Jakub SZCZUROWSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 4, s. 880–883. — Bibliogr. s. 883

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Natural gas storage in monolithic active carbons / M. R. BAŁYS, L. CZEPIRSKI, J. Machnikowski // W: PBAST 5 : 5\textsuperscript{th} Pacific Basin conference on Adsorption science and technology : Singapore, 25–27 May 2009 : book of abstracts / Nanyang Technological University, NUS National University of Singapore. — [Singapore : s. n,], [2009]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
 • Ocena przydatności formowanych adsorbentów węglowych do adsorpcyjnego magazynowania metanuCharacterization of formed carbonaceous adsorbents for adsorptive methane storage / Mieczysław R. BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI, Grzegorz Łabojko // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2009 vol. 54 nr 1, s. 53–55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
 • Parametry petrofizyczne łupków z gazem na podstawie pomiarów z wykorzystaniem porozymetrii rtęciowej zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego i adsorpcji oraz desorpcji par azotuPetrophysical properties of shale gas on the basis of mercury porosimetry, nuclear magnetic resonance experiment and adsorption/desorption of nitrogen vapors / Jadwiga JARZYNA, Edyta PUSKARCZYK, Roman SEMYRKA, Paulina KRAKOWSKA, Aleksander WÓJCIK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Tomasz ZORSKI, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI, Mieczysław BAŁYS // W: Geopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 = Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 209 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65649-14-0. — S. 479–484. — Bibliogr. s. 484, Streszcz., Abstr.

17
 • Pomiary densymetryczne oraz adsorpcji i desorpcji par azotu[Densimetric characteristics and adsorption/desorption of nitrogen vapors measurement] / Leszek CZEPIRSKI, Mieczysław BAŁYS, Jakub SZCZUROWSKI // W: Adaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : Drukarnia GOLDDRUK Wojciech Golachowski, 2017. — ISBN: 978-83-7464-915-5. — S. 341–350. — Bibliogr. wspólna dla wszystkich rozdziałów s. 490–500

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Pore structure of activated carbons from waste polymersStruktura porowata węgli aktywnych z odpadowych tworzyw sztucznych / Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI, Mieczysław BAŁYS, Wiesława Ciesińska, Grzegorz Makomaski, Janusz Zieliński // Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment ; ISSN 1505-3695. — 2013 t. 16 nr 3, s. 353–359. — Bibliogr. s. 359

 • słowa kluczowe: węgiel aktywny, struktura porowata, odpady z tworzyw sztucznych

  keywords: activated carbon, porous structure, waste polymers

19
 • Porównanie rozdziału mieszaniny $CH_{4}-N_{2}$ na węglowym sicie molekularnym i zeolicie naturalnymComparison mixture of separation of methane-nitrogen on a carbon molecular sieve and on a natural zeolite / Mieczysław R. BAŁYS, Bronisław BUCZEK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2008 t. 87 nr 2, s. 98–101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Preparation and characterization of formed carbonaceous adsorbents for methane storage / Mieczysław BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI, Grzegorz Łabojko // W: Carbon 2009 : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : program and short abstracts / eds. Pierre Delhaes, Marc Monthioux ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [France : s. n.], [2009]. — S. 184, P2-100. — Pełny tekst W: Carbon 2009 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : presentation extended abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Christian Godet ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [S. l. : s. n., 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–3], 687. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [3], Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Supercritical methane adsorption – a tool for characterization of carbonaceous adsorbents / M. R. BAŁYS, L. CZEPIRSKI, S. Furmaniak, A. P. Terzyk, P. A. Gauden // W: Characterisation of porous solids VIII : proceedings of the 8th international symposium on the Characterisation of porous solids : Edinburgh, UK 10–13 June 2008 / eds. Stefan Kaskel [et al.]. — Cambridge : The Royal Society of Chemistry, cop. 2009. — (Special Publication ; no. 318). — ISBN: 978-1-84755-904-3. — S. 240–247. — Bibliogr. s. 247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Technologia adsorpcyjna w usuwaniu rtęci z gazów spalinowychAdsorption technology in mercury removal form flue gases / Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI, Mieczysław BAŁYS // W: Emisja rtęci i możliwości jej ograniczenia w polskim sektorze energetycznym : konferencja naukowo-przemysłowa : Kraków, 13–14 maja 2015 r. : zbiór referatów. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 61–72. — Bibliogr.s. 66–67, 71–72. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Teoria potencjałowa jako narzędzie analizy danych równowagowych adsorpcji par organicznych na adsorbentach węglowychPotential theory as a tool for analysis of adsorption equlibrium data of organic vapours on carbonaceous adsorbents / Marek Kochel, Mieczysław R. BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; red. Zdzisława Tasarz, Lucyna Żyła ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. — ISBN: 978-83-7193-377-6. — S. 13–20. — Bibliogr. s. 19–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Textural and surface characteristics of activated carbons from coal-tar pitch – polymers compositesWpływ warunków karbonizacji i aktywacji na teksturę porowatą i właściwości powierzchniowe węgli aktywnych z kompozytów pakowo-polimerowych / Jakub SZCZUROWSKI, Leszek CZEPIRSKI, Mieczysław BAŁYS, Grzegorz Makomaski, Wiesława Ciesińska, Janusz Zieliński // W: Carbon materials & polymer composites : development in preparation, investigation, and application : VIII international scientific and technical conference : Ustroń-Jaszowiec, Poland, November 12–15, 2013 : programme and book of abstracts. — Gliwice : Polish Association of Chemical Engineers and Technicians, 2013. — ISBN: 978-83-63555-27-6. — S. 71–72. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • The influence of the type of activating agents on the sorption properties of activated carbonsWpływ czynników aktywujących na właściwości sorpcyjne adsorbentów węglowych / Grzegorz Makomaski, Janusz Zieliński, Wiesława Ciesińska, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI, Mieczysław BAŁYS // W: Carbon materials & polymer composites : development in preparation, investigation, and application : VIII international scientific and technical conference : Ustroń-Jaszowiec, Poland, November 12–15, 2013 : programme and book of abstracts. — Gliwice : Polish Association of Chemical Engineers and Technicians, 2013. — ISBN: 978-83-63555-27-6. — S. 62–63. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych