Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Krawczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1864-0327

ResearcherID: J-2036-2016

Scopus: 23983154700

PBN: 900578

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • Analiza wariantów modeli obudowy podatnej-łukowej wyrobiska górniczego w aspekcie przetwarzania komputerowegoAnalysis of variants of arc-suscesible case models of mining excavations in view of computer processing / Artur KRAWCZYK, Rafał Kula // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2013 t. 11 z. 5, s. 51–61. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

 • słowa kluczowe: grafika komputerowa, trójwymiarowy model wyrobiska górniczego, wydajność komputera

  keywords: computer graphics, 3D model of mining excavations, computer performance

2
3
 • Automatyzacja procesu generalizacji wielorozdzielczej bazy danych [Dokument elektroniczny][Multiresolution spatial database (MRDB) – notes on automatic contents generalization] / Tadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA, Stanisław SZOMBARA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 1 dysk optyczny. — 178 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0534). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 164–173. — ISBN: 978-83-7464-672-7. — Opis część. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • A method of data storage for case of deformations in mining area / Przemysław LISOWSKI, Artur KRAWCZYK, Andrzej LEŚNIAK // W: IAMG 2015 : the 17th annual conference of the International Association for Mathematical Geosciences : Freiberg, Germany, September 5–13, 2015 : short abstracts / eds. Helmut Schaeben, [et al.] ; IAMG. — [Germany : International Association for Mathematical Geology (IAMG)], [2015] + DVD. — ISBN: 978-300050337-5. — S. 217–218. — Pełny tekst na dołączonym DVD. — S. 1273-1278. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1278, Abstr. — ISBN 978-3-00-050337-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Doświadczenia wykorzystania technologii Permanent Scatters InSAR (PSI) do monitoringu deformacji terenów górniczychUse experience of technology InSAR for mining terrains deformation monitoring / Artur KRAWCZYK, Zbigniew Perski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 10, s. 150–155. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.. — Ochrona środowiska na terenach górniczych : VIII konferencja naukowo-techniczna : 21–23 czerwca 2010 Szczyrk. — Katowice : SITG. Zarząd Główny, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Evaluation of TerraSAR-X insar for the measurements of mining subsidence / KRAWCZYK Artur, Perski Zbigniew, Marinković Petar, Hanssen Ramon // W: 3. TerraSAR-X Science Team Meeting [Dokument elektroniczny] : 25–26 November 2008, Oberpfaffenhofen, Germany. — [Germany? : TerraSAR], [2008]. — S. [1–8]. — Tryb dostępu: http://sss.terrasar-x.dlr.de/papers_sci_meet_3/poster/MTH0246_perski.pdf [2008-12-18]. — Bibliogr. s. [7–8], Abstr.. — Tytuł przejęto ze strony tyt. (po wybraniu opcji: Poster presentations)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Geomatyka górnicza : praktyczne zastosowania : monografia : praca zbiorowa[Mining geomatics : practical applications : monograph] / pod red. Artura Dyczko i Artura KRAWCZYKA ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza, Komisja Geomatyki Górniczej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. — Kraków : Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2013. — 165 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-62079-98-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Geomatyka górnicza – praktyczne zastosowania : monografia : praca zbiorowa[Mining geomatics – practical applications] / pod red. Artura Dyczko i Artura KRAWCZYKA. — Kraków : Wydawnictwo Fundacji dla AGH, 2011. — 214, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-62079-09-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Identyfikacja kierunków zmian profilu koła i zainteresowań studentów na przykładzie 10 lat istnienia KNGK GeoinformatykaIdentification of the society's profile and students interests changes based on 10 years of activity of KNGK Geoinformatyka / Mateusz JABŁOŃSKI, Artur KRAWCZYK, Agnieszka Ochałek // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2016 t. 14 z. 4, s. 447–454. — Bibliogr. s. 453, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: dydaktyka, geoinformatyka, koło naukowe

  keywords: geoinformatics, student research group, didactics

11
 • Koncepcja architektury systemu generalizacji obiektów przestrzennych na przykładzie zabudowyA concept of system architecture for generalization of spatial objects on the example of buildings / Tadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 7, s. 7–14. — Bibliogr. s. 13, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Koncepcja trójwymiarowego modelu wyrobisk Kopalni Soli Wieliczka dla poprawy warunków zarządzania bezpieczeństwem ruchu kopalniThe concept of three-dimensional model of “Wieliczka” Salt Mine workings to improve the conditions of the mine safety management / Artur KRAWCZYK, Zbigniew Stawarczyk, Dariusz Wojciechowski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 1, s. 11–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, kopalnia, GIS, baza danych przestrzennych, model 3D, geoinformatyka, model wyrobisk

  keywords: mine, GIS, mining, 3D model, model of workings, geo-computer science, spatial data base

13
 • Kształcenie w zakresie geomatyki górniczejEducation in mining geomatics / Artur KRAWCZYK // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2009 t. 7 z. 3: Kształcenie w dziedzinie geoinformacji = Education in geoinformation, s. 117–124. — Bibliogr. s. 124, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Methods of use two-dimensional CAD application environment of mining digital maps to generate three-dimensional modeling of the geological surface layerMetody wykorzystania środowiska aplikacyjnego CAD dwuwymiarowych górniczych map cyfrowych do trójwymiarowego modelowania powierzchni geologicznych / Dariusz Biegun, Artur KRAWCZYK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2016 vol. 15, s. 47-55. — Bibliogr. s. 55, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-16. — tekst: http://www.ejournals.eu/GP/2016/Vol-15/art/7965/

 • słowa kluczowe: kartografia górnicza, systemy CAD, Systemy GIS, interpolacja danych przestrzennych

  keywords: CAD systems, GIS systems, mining cartography, spatial data interpolation

15
 • MICARIS – system metadanych o historycznej kartografii górniczejMICARIS – metadata system for historical mining cartography / Artur KRAWCZYK // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2008 t. 6 z. 5, s. 49–54. — Bibliogr. s. 54, Abstr.. — tekst: http://ptip.org.pl//download/files/RG2008z5-Krawczyk.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo, geomatyka, system informacji przestrzennej, standaryzacja, normy, geoinformatyka, metadane, treści cyfrowe

  keywords: mining, geoinformatics, geomatics, standardization, spatial information system, digital content, metadata

16
 • Mining shafts deformation research in LGOM with database project / Artur KRAWCZYK, Edward POPIOŁEK, Paweł SOPATA // W: 10. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 7. und 8. Mai 2009, Freiberg / Hrsg. A. Sroka. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2009. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2009-1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86797-053-2. — S. 362–366. — Bibliogr. s. 366, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Możliwości modelowania zmian poziomu wód przypowierzchniowych powodowanych przez pogórnicze obniżenia terenuPossibilities level of groundwater changes modeling caused by underground exploitation subsidence / Edward POPIOŁEK, Artur KRAWCZYK // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 2–4 czerwiec 2008 / Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska [etc.]. — Katowice : ZGSIiTG, 2008. — ISBN: 978-83-87-267-88-9. — S. 267–272. — Bibliogr. s. 272, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Możliwości składowania danych 3D w bazach danych przestrzennychPossibilities of 3D data storage in spatial databases / Przemysław Lisowski, Artur KRAWCZYK, Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2014 vol. 35 no. 2, s. 101–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: GIS, bazy danych przestrzennych, analiza przestrzenna, dane 3D

  keywords: GIS, spatial databases, spatial analysis, 3D data

19
 • Możliwości wykorzystania personalnej bazy danych przestrzennych SpatiaLite w praktyce górniczejThe possibility to use the SpatiaLite personal spatial database in mining practice / Artur KRAWCZYK // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 2, s. 45–49. — Bibliogr. s. 49, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Obszary działalności Komisji Geomatyki Górniczej oraz jej powiązania z Dyrektywą INSPIRE Komisji EuropejskiejArea of interests Commission of Mine Geomatics and connections to European Commision Directive INSPIRE / Artur KRAWCZYK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 1260–1268. — Bibliogr. s. 1268, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Obszary działalności Komisji Geomatyki Górniczej oraz jej powiązania z Dyrektywą INSPIRE Komisji EuropejskiejFields of activity Geomatics Mining Commission and its links with the Directive “INSPIRE” European Comission / Artur KRAWCZYK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2010 vol. 61 no. 7–8, s. 451–457. — Bibliogr. s. 457

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Ocena możliwości wykorzystania InSAR do monitoringu deformacji wywołanych eksploatacją ściany 335 pokładu 209 kopalni ZG „Sobieski”Assessment of possibilities of InSAR use for monitoring of deformations caused by the exploitation of longwall 335 of the seam 209 in the “Sobieski” mine / Artur KRAWCZYK, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 204–208. — Bibliogr. s. 208, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Podsumowanie zajęć dydaktycznych koła naukowego studentów AGH w zakresie grafiki komputerowejSummary of teaching computer graphics to members of the AGH student association / Artur KRAWCZYK // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2013 t. 11 z. 5, s. 43–49. — Bibliogr. s. 49, Abstr.

 • słowa kluczowe: geomatyka, grafika komputerowa, dydaktyka, studenci

  keywords: geomatics, computer graphics, teaching, students

24
 • Polonizacja i popularyzacja Bazy Danych Przestrzennych SpatiaLite na licencji Wolnego OprogramowaniaPolonization and popularization of Spatial Database SpatiaLite on Open Source License / Michał LUPA, Artur KRAWCZYK // Teledetekcja Środowiska ; ISSN 0071-8076. — 2013 t. 49 dod.: CD z uzupełnieniami, s. 39–42. — Bibliogr. s. 41

 • słowa kluczowe: GIS, bazy danych, bazy danych przestrzennych, Wolne Oprogramowanie, SpatiaLite

  keywords: GIS, spatial databases, databases, SpatiaLite, Open Source

25
 • Procesy integracji modeli danych do jednolitej struktury WBD[Data models process integration into unified MRDB structure] / A. KRAWCZYK // W: Streszczenia na Seminarium naukowe nt „Problemy generalizacji kartograficznej współczesnych zasobów danych topograficznych” [Dokument elektroniczny] : 10 kwietnia 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [3–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://geoforum.pl/upload/files/pliki/krakow_seminarium_streszczenia.pdf [2013-09-20]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych