Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Wąsik, mgr inż.

poprzednio: Tylek

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Analysis of the microstructure and selected properties of the aluminium alloys used in automotive air-conditioning systems / Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Maria RICHERT, Anna WĄSIK, Adam Szafron // Metals ; ISSN 2075-4701. — 2018 vol. 8 iss. 1 art. no. 10, s. 1–15. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-28

 • keywords: aluminium alloys, mechanical properties, heat treatment, SWAAT test, microstructure investigations, automotive air-conditioning system

2
 • Kompozyty na osnowie aluminium umacniane cząstkami SiC – analiza mikrostruktury i parametrów procesu wytwarzania[Composites on aluminium reinforced with SiC particles – analysis of microstructure and manufacturing parameters] / B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, M. MADEJ, A. WĄSIK // W: [Międzynarodowa Konferencja] - Przetwórstwo metali nieżelaznych : technologie – urządzenia – materiały – zastosowania : Kraków, 25–27 październik 2017 : streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 27–28

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, właściwości mechaniczne, metalurgia proszków, atmosfera spiekania, kompozyty Al-SiC

3
 • Kompozyty na osnowie stopu Al4Cu umacniane cząstkami SiC - analiza parametrów procesu wytwarzania, mikrostruktury i wybranych właściwościComposites on Al4Cu alloy reinforced with SiC particles - analysis of manufacturing parameters, microstructure and selected properties / A. WĄSIK, B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, M. MADEJ // W: XLV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 26–29 IX 2017 : monografia / pod red. Piotra Bały ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. — Na okł. dod.: XLV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-98-8. — S. 247–251. — Bibliogr. s. 251, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, metalurgia proszków, stopy aluminium, węglik krzemu, kompozyty metaliczne

  keywords: aluminium alloys, mechanical properties, silicon carbide, powder metallurgy, metallic composites

4
 • Kompozyty na osnowie stopu aluminium umacniane węglikiem krzemu[Aluminium alloy matrix composites reinforced with silicon carbide] / Anna TYLEK, Mateusz WĄSIK // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : materiały konferencji Młodych Naukowców : VII edycja : 6.12.2014 Kraków, 13.12.2014 Łódź : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — Na okł. dod.: Wrocław 16.01.2015 - ekologia i środowisko, 16.01.2015 - rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo, 17.01.2015 - nauki przyrodnicze, 18.01.2015 - nauki inżynieryjne. — e-ISBN: 978-83-63058-44-9. — S. 184. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 184. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Microstructural characterization and mechanical properties of Al-SiC composites / B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, A. WĄSIK, M. MADEJ // W: 9\textsuperscript{th} international conference engineering, computer science and education, 2016 : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences Krakow ; Institute of Technology. Pedagogical University, cop. 2016. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Microstructure characterization of SiC reinforced aluminium and Al4Cu alloy matrix composites / B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, A. WĄSIK, M. MADEJ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 2, s. 747–755. — Bibliogr. s. 754–755

 • keywords: aluminium, microstructure, SiC, metal matrix composites, sintering atmosphere

7
 • Mikrostruktura i właściwości kompozytów na osnowie stopu aluminium umacnianych węglikiem krzemuMicrostructure and properties of aluminium alloy matrix composites reinforced by silicon carbide / Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Anna TYLEK, Mateusz WĄSIK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 5, s. 218–226. — Bibliogr. s. 226

 • słowa kluczowe: kompozyty, mikrostruktura, aluminium, metalurgia proszków, węglik krzemu

  keywords: microstructure, composites, silicon carbide, powder metallurgy

8
 • The influence of process parameters on microstructure and mechanical properties of PM $Al+4  vol. \%Cu$ alloy / Anna TYLEK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 41

 • keywords: microstructure, sintering, PM, AlCu alloy, cold powder compaction

9
 • The influence of process parameters on microstructure and mechanical properties of PM $Al+4 wt. \%Cu$ alloy / Anna TYLEK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Albert Zygiert // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 252–258. — Bibliogr. s. 258, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: microstructure, PM, sintering atmosphere, AlCu alloy, cold powder compaction

10
 • The influence of SiC particle size on mechanical properties of aluminum matrix compositesWpływ wielkości cząstek fazy umacniającej SiC na właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie aluminium / Anna WĄSIK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Marcin MADEJ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2017 vol. 43 no. 1, s. 41–49. — Bibliogr. s. 49, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ściskanie, metalurgia proszków, węglik krzemu, kompozyty na osnowie aluminium, stosunek wielkości cząstek (SWC)

  keywords: silicon carbide, powder metallurgy, compression test, aluminum matrix composites, particle size ratio (PSR)

11
 • The influence of sintering atmosphere on microstructure and mechanical properties of $AlCu-SiC$ compositesWpływ atmosfery spiekania na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne kompozytów $AlCu-SiC$ / WĄSIK A. // W: V Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : [18.06.2016, Kraków] : książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-10-0. — S. 91–92. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — A. Wąsik - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: kompozyty, spiekanie, metalurgia proszków, węglik krzemu

  keywords: composites, silicon carbide, powder metallurgy, sintering process

12
 • The influence of sintering atmosphere on microstructure of $Al/SiC$ composites / Anna WĄSIK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // W: The 5\textsuperscript{th} Stanisław Gorczyca European school on Electron microscopy and electron tomography : Kraków, 5-8.07.2016 : proceedings / ed. by G. Cempura, A. Gruszczyński, A. Czyrska-Filemonowicz ; AGH University of Science and Technology, International Centre of Electron Microscopy for Materials Science, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-81-0. — S. 385–387. — Bibliogr. s. 386–387, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Wpływ atmosfery spiekania oraz zawartości fazy umacniającej SiC na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne kompozytów AlCu-SiCThe influence of sintering atmosphere and reinforcing phase content on microstructure and mechanical properties of AlCu-SiC composites / Anna WĄSIK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Marcin MADEJ // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 7, s. 307–313. — Bibliogr. s. 313

 • słowa kluczowe: kompozyty, aluminium, metalurgia proszków, atmosfera spiekania, węglik krzemu

  keywords: aluminium, composites, silicon carbide, powder metallurgy, sintering atmosphere

14
 • Wpływ dodatku miedzi oraz zawartości fazy umacniającej SiC na mikrostrukturę i twardość kompozytów Al-SiCEffect of the addition of copper and SiC reinforcing phase on microstructure and hardness of Al-SiC composites / Anna WĄSIK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Marcin MADEJ // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 6, s. 259–263. — Bibliogr. s. 263

 • słowa kluczowe: kompozyty, mikrostruktura, metalurgia proszków, węglik krzemu

  keywords: microstructure, silicon carbide, powder metallurgy, metal matrix composites

15
 • Wpływ wielkości cząstek fazy umacniającej na właściwości mechaniczne kompozytów Al-SiC[Effect of SiC particle size on mechanical properties of Al-SiC metal matrix composites] / Anna WĄSIK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Marcin MADEJ // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 241–242

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Wybrane właściwości mechaniczne kompozytów Al-SiC otrzymanych technologią konwencjonalnej metalurgii proszkówSelected mechanical properties of Al-SiC composites produced in conventional powder metallurgy process / Anna WĄSIK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Marcin MADEJ, Piotr NOGA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 2, s. 3–9. — Bibliogr. s. 8–9

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, metalurgia proszków, atmosfera spiekania, kompozyty Al-SiC

  keywords: mechanical properties, Al-SiC composites, powder metallurgy, sintering atmosphere