Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Nowak, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909496
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Analiza dwustopniowego procesu wzbogacania drobnych klas ziarnowych miałów węglowych w separatorach zwojowychThe analysis of two-stadial beneficiation process of culm fine particle fractions in spiral separators / Alicja NOWAK, Agnieszka SUROWIAK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1795. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2008 z. 284, s. 107–118. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza efektów wzbogacania i odsiarczania drobnych klas miałów węglowych w separatorach zwojowychAnalysis of the effects of beneficiation and desulfurization of fine fractions of fine coals in spiral separators / Alicja NOWAK, Agnieszka SUROWIAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 7–8, s. 65–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
5
 • Granulowane paliwo alternatywne z osadów ściekowych i odpadów węglowych[Solid recovered fuel from sewage sludge and coal waste] / Alicja NOWAK, Barbara TORA, Barbara PESZKO // W: Recyklace odpadů XIII : 27.11.2009 Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báñská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB-TU, 2009. — ISBN: 978-80-248-2073-6. — S. 175–178. — Bibliogr. s. 178, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Methodology of the efficiency factors of fine grained clayish suspensions separation in multileveled hydrocyclone systemsMetodyka oceny dokładności rozdziału drobno uziarnionych zawiesin ilastych w wielostopniowych układach hydrocyklonów / Alicja NOWAK, Agnieszka SUROWIAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 4, s. 1209–1220. — Bibliogr. s. 1219–1220

 • słowa kluczowe: wielostopniowe układy klasyfikacji, hydrocyklony o małych średnicach, ostrość klasyfikacji, aproksymacja krzywej rozdziału

  keywords: multileveled classification systems, small diameter hydrocyclones, classification efficiency, partition curve approximation

7
 • Ocena dokładności rozdziału drobnych ($$ 2 mm) ziaren miałów węglowych wprocesie odsiarczania wseparatorach zwojowych Evaluation of the sharpness of fine coal particles ($$ 2 mm) separation during desulphurization process performed in spiral separators / Alicja NOWAK, Agnieszka SUROWIAK // Górnictwo iGeoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława Staszica, Kraków; ISSN1732-6702. Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). 2009 R.33 z.4, s.245–257. Bibliogr. s.256–257, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słw kluczowych

8
 • The basic questions of Polish energetic policy in aspect of utilization of renewable and nuclear energy / Barbara TORA, Alicja NOWAK // W: Wastes and environment : 22.–23.10.2009, Ostrava / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB-TU], [2009]. — ISBN: 978-80-248-2074-3. — S. 273–278. — Bibliogr. s. 277–278, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych