Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksander Gil, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7364-0648

ResearcherID: brak

Scopus: 7202429607

PBN: 901053

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
2
 • Badania mechanizmu wysokotemperaturowego utleniania tytanu : [krótkie doniesienia = short communication]The study of the mechanism of the high-temperature oxidation of titanium / Aleksander GIL, Adam Kuc // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2012 R. 55 nr 11, s. 552

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badania mikrostruktury zgorzeliny na stali Sanicro 25 po utlenianiu w środowisku spalin kotła o parametrach nadkrytycznych : [abstrakt]Microstructure investigation of the oxide scale on Sanicro 25 steel after oxidation in the supercritical boiler of coal fired power plant / Bogdan RUTKOWSKI, Aleksander GIL, Marta LIPIŃSKA-CHWAŁEK, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów : międzynarodowa XII konferencja kotłowa ICBT 2014 : Szczyrk, 21–24 października 2014 = 12\textsuperscript{th} international conference on Boiler technology 2014 / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, RAFAKO SA, Racibórz. — Gliwice : [PŚ], 2014. — (Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych ; ISSN 1506-9702 ; z. 35). — ISBN: 978-83-938368-3-3. — S. 355–356. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 946–955. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 955, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badania rezystancji elektrycznej układu powłoka spinelowa/wysokochromowa stal ferrytyczna Crofer 22 APU modyfikowanej nanocząstkami gadolinuElectrical resistance study of a system composed of a spinel coating deposited on chromium-rich Crofer 22 APU ferritic steel modified with gadolinium nanoparticles / Michał BOBRUK, Sebastian Molin, Jan WYRWA, Aleksander GIL, Peter Vang Hendriksen, Tomasz BRYLEWSKI // W: XI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — ISBN: 978-83-63663-96-4. — S. 59. — W wersji drukowanej publikacji autor: Michał Bobruk. Na podstawie Erraty uwzględniono pozostałych autorów publikacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Badanie mechanizmu narastania zgorzeliny $TiO_{2}$ na tytanie metodą markerową$TiO_{2}$ scale growth mechanism studies on titan with marker method / Aleksander GIL, Adam Kuc // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2009 R. 52 nr 11, s. 570. — XIV Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : Jastrząb/Poraj 25–27 listopada 2009 r. ; 327. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badanie struktury granic ziaren w zgorzelinie $Cr_2O_3$ powstałej na chromie implantowanym jonowo itremThe study of the structure of the grain boundaries of the $Cr_2O_3$ scale formed on chromium implanted with yttrium / Aleksander GIL, Oleksander KRYSHTAL, Tomasz BRYLEWSKI // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2017 R. 60 nr 11, s. 387. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: wysokotemperaturowe utlenianie, zgorzelina Cr2O3, implantacja jonowa

7
8
 • Electron microscopy and spectroscopy for characterization of Sanicro 25 steel after oxidation in steam at 700C / B. RUTKOWSKI, A. GIL, A. Agüero, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: XVI International conference on Electron microscopy : 10 – 13 September 2017, Jachranka, Poland : conference program and book of abstracts / Warsaw University of Technology, Polish Society for Microscopy. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Improving the corrosion resistance of TiAl alloys via modification of their surface using halogensModyfikowanie powierzchni stopów TiAl halogenami w celu poprawy ich odporności korozyjnej / Zbigniew Żurek, Aleksander GIL, Adam Stawiarski // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 R. 58 nr 11, s. 437–440. — Bibliogr. s. 440

 • słowa kluczowe: stopy TiAl, implantacja jonowa, efekt halogenowy

  keywords: ion implantation, TiAl alloys, halogen effect

10
 • Improving the oxidation resistance and electrical properties of Crofer 22APU / Aleksander GIL, Michał BOBRUK, Jan WYRWA, Tomasz BRYLEWSKI // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2015 vol. 39 [n.] 3–4, s. 123–131. — Bibliogr. s. 130–131, Abstr., Rés.. — 17th international French-Polish seminar on Reactivity of solids

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Improving the oxidation resistance and electrical properties of Crofer 22 APU : [abstract] / Aleksander GIL, Jan WYRWA, Tomasz BRYLEWSKI // W: 17\textsuperscript{th} French-Polish seminar on reactivity of solids : June 29–July 1st, 2015, Dijon, France. — [Dijon : s. n.], [2015]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: solid oxide fuel cell, metallic interconnect, reactive element effect, ferritic steel

12
13
14
 • Influence of Gd deposition on the oxidation behavior and electrical properties of a layered system consisting of the Crofer 22 APU and $MnCo_{2}O_{4}$ spinel / Tomasz BRYLEWSKI, Sebastian Molin, Michał BOBRUK, Jan WYRWA, Aleksander GIL, Peter Vang Hendriksen // Tainetsu Kinzoku Zairyō Dai-123 linkai kenkyū hōkoku = Report of the 123rd Committee on Heart-resisting Metals and Alloys, Japan Society for the Promotion of Science ; ISSN 0287-5942. — 2017 vol. 58 no. 3 spec. iss., s. 439–440. — Memorial symposium for the 60th anniversary of the 123rd Committee on Heart-Resisting Materials and Alloys Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Influence of yttrium on the physicochemical properties of the $Fe-25Cr$ ferritic steel for IT-SOFC interconnectsWpływ itru na poprawę właściwości fizykochemicznych stali ferrytycznej $Fe-25Cr$ przeznaczonej na interkonektory do ogniw paliwowych IT-SOFC / Tomasz BRYLEWSKI, Aleksander GIL, Jarosław DĄBEK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 R. 58 nr 11, s. 410–415. — Bibliogr. s. 415

 • słowa kluczowe: stałotlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC), interkonektor, żaroodporna stal ferrytyczna, efekt pierwiastków aktywnych

  keywords: interconnect, ferritic stainless steel, solid oxide fuel cell, reactive element effect

16
 • Microstructural changes of the Sanicro25 steel for coal fired power plants caused by thermal exposure and fire-side corrosion : poster / RUTKOWSKI B., LIPIŃSKA-CHWAŁEK M., CEMPURA G., GIL A., Cieszyński K., CZYRSKA-FILEMONOWICZ A. // W: IMC 2014 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} International Microscopy Congress : Microscopy for global challenges touching atoms, molecules, nanostructures and cells by multidimensional microscopy : Prague, 7–12 September 2014 : proceedings / ed. Pavel Hozak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : Czechoslovak Microscopy Society], cop. 2014. — Dysk Flash. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1–2], poz. MS-14-P-3002. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]. — Tytuł przejęto ze strony tytułowej (po wybraniu opcji: poz. 3002). — M. Lipińska-Chwałek – dod. afiliacja: Forschungszentrum Jülich GmbH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Microstructural investigation of the oxide scale formed at sanicro 25 steel during steam oxidation / B. RUTKOWSKI, A. GIL, A. S. Galanis, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: MCM 2015 : 12th Multinational Congress on Microscopy : Eger, Hungary, August 23–28, 2015 : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Budapest : Akadémiai Kiadó, 2015. — Dysk Flash. — ISBN: 978-963-05-9653-4. — S. 290–291 PO-225. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
 • Microstructure, chemical- and phase composition of Sanicro 25 austenitic steel after oxidation in steam at $700 ^{\circ}$ C / B. RUTKOWSKI, A. GIL, A. Agüero, V. González, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // Oxidation of Metals ; ISSN 0030-770X. — 2018 vol. 89 iss. 1–2, s. 183–195. — Bibliogr. s. 195, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-19. — A. Czyrska-Filemonowicz - dod. afiliacja: International Centre of Electron Microscopy for Materials Science, AGH. — tekst: https://goo.gl/NC4WSE

 • keywords: oxidation, TEM, Sanicro 25, steam

20
 • Mikrostruktura i właściwości elektryczne zgorzelin utworzonych na stali ferrytycznej Crofer 22APU po utlenianiu w atmosferach zawierających $SO_{2}$ i $CO_{2}$Microstructure and electrical properties of scales formed on the Crofer 22APU ferritic steel after oxidation in atmospheres containing $SO_{2}$ i $CO_{2}$ / Michał BOBRUK, Zbigniew Żurek, Adam Stawiarski, Aleksander GIL, Tomasz BRYLEWSKI // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Mikrostruktura oraz właściwości elektryczne warstwy o strukturze spinelu na wybranych wysokochromowych stalach ferrytycznychMicrostructure and electrical properties of a spinel coating on selected ferritic stainless steels / Andrzej KRUK, Mirosław STYGAR, Mariusz Krauz, Marta Homa, Anna ADAMCZYK, Witold KUCZA, Paweł RUTKOWSKI, Michał Bobruk, Aleksander GIL, Tomasz BRYLEWSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 3, s. 235–244. — Bibliogr. s. 244, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1024

 • słowa kluczowe: powłoka ochronna, stal ferrytyczna, układy Y-Mn-Co-O, interkonektor metaliczny, IT-SOFC

  keywords: ferritic stainless steel, IT-SOFC, metallic interconnect, protective coating, Y-Mn-Co-O system

22
 • Morfologia powierzchni zgorzeliny na stopach TiAl pokrytych żywicą zawierającą fluorScale morphology on TiAl alloys coated by fluorine contained resin / Aleksander GIL, Zbigniew Żurek, Adam Stawiarski, Jarosław DĄBEK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 vol. 54 nr 6, s. 346–349. — Bibliogr. s. 348–349. — Afiliacja Autorów: A. Gil – Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków; J. Dąbek – Katedra Fizykochemii Ciała Stałego, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — „KOROZJA 2011” = “Corrosion 2011” : X ogólnopolska konferencja = the 10th Polish corrosion conference : Rytro, 12–16.06.2011. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Osiągnięcia w zakresie modyfikacji fizykochemicznych właściwości metalicznych interkonektorów do ogniw paliwowych typu SOFCImprovements in physicochemical properties of metallic interconnects applied in SOFC / Tomasz BRYLEWSKI, Aleksander GIL // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2016 nr 10, s. 29–32. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Parameters governing protective and non-protective oxide scale formation on $\gamma$-${TiAl}$ alloys / A. GIL, L. NIEWOLAK, V. Shemet, W. J. Quadakkers // W: Proceedings of Polish-German workshop on Materials for advanced energy systems : 25 years of co-operation between AGH and FZJ : 17–18. 04. 2008 Kraków, Poland / proceedings ed. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz, Grzegorz Cempura ; AGH, Jülich Forschungszentrum. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe„Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-12-4. — S. 21–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Poprawa żaroodporności stali Crofer 22APU przez nanoszenie warstwy $Y_{2}O_{3}$Improvement of the oxidation resistance of Crofer 22APU steel by $Y_{2}O_{3}$ layer deposition / Jan WYRWA, Aleksander GIL // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2009 R. 52 nr 11, s. 573. — XIV Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : Jastrząb/Poraj 25–27 listopada 2009 r. ; 327. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych