Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Cygal, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • 2D inversion of magnetotelluric soundings constrained by results of reflection seismic data interpretation for recognizing of complex geological structures, some examples from Poland : [abstract] / Michał STEFANIUK, Adam CYGAL, Tomasz MAĆKOWSKI, Marek Sada // W: 23\textsuperscript{rd} Electromagnetic induction workshop [Dokument elektroniczny] : Chiang Mai, Tailand, 14–20 August 2016 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Thailand : s. n.], [2016]. — S. [160–161]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://emiw2016.org/wp-content/uploads/2016/08/EMIW2016_AbstractBook.pdf [2017-01-11]

 • keywords: magnetotellurics, reflection seismic, constrained inversion, geological structures, integrated interpretation

2
 • An attempt of application of integrated magnetotelluric and seismic data interpretation for recognizing of geological structure and petroleum traps in Polish Outer Carpathians / M. STEFANIUK, A. CYGAL, A. Kret, T. MAĆKOWSKI, M. Sada // W: Integrated imaging of the Earth [Dokument elektroniczny] : New Advances in Geophysics (NAG) meeting 2016 : 11–12 February, London : program. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [London : s. n.], [2016]. — S. 24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://britgeophysics.files.wordpress.com/2014/02/nag2016_program_final.pdf [2017-03-22]

 • keywords: Outer Carpathians, magnetotellurics, reflection seismic, constrained inversion, integrated interpretation, reservoir traps

3
 • Application of joint inversion of seismic and gravity data for geological characterization of near surface zone / A. CYGAL, J. PILCH, M. STEFANIUK, T. MAĆKOWSKI // W: Near Surface Geoscience 2016 [Dokument elektroniczny] : 22nd European meeting of environmental and engineering geophysics : 4–8 September 2016, Barcelona, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Netherlands : EAGE], [2016]. — Dysk Flash. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Application of magnetotelluric method for supporting of the seismic data interpretation, example from Sol area, Polish Western Carpathians / STEFANIUK Michał, Sada Marek, CYGAL Adam, Figuła Joanna // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 15, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-26-3. — S. 37–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • keywords: magnetotellurics, constraints, Western Carpathians, inversion, static shift

5
 • Badania geotermalne w obszarze stanu Gujarat – Indie z wykorzystaniem metody magnetotellurycznejGeothermal research in the area of the Gujarat in India using the magnetotelluric method / Marek Sada, Sircar Anirbid, Michał STEFANIUK, Grzegorz Lewński, Anna Kret, Adam CYGAL // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 R. 55 z. 2, s. 209–210. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: geotermia, magnetotelluryka, inwersja 2D, inwersja 3D, Gujarat

  keywords: magnetotellurics, 2D inversion, geothermics, 3D inversion, Gujarat

6
7
 • Comprehensive interpretation of geological medium based on seismic and electromagnetic data : case study from Poland / Jakub Ważny, Michał STEFANIUK, Adam CYGAL, Marek SADA // W: 10\textsuperscript{th} Geosymposium of Young researchers Silesia 2017 : Zabrze, 21–23. 09. 2017 : abstract book / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Polska : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-948694-0-3. — S. 47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Creating models in two independent programs for selected regions of Szlak Naftowy / Michał LUPA, Marek SOLECKI, Adam CYGAL, Andrzej ŚWIĄDER, Adrianna Góra, Szymon Franczak // W: VII GeoSymposium of young researchers ”Silesia 2014” : 17–19\textsuperscript{th} September, Żywiec : conference proceedings / eds. Dmitry Zastrozhnov [et al.]. — [Poland : s. n.], [2014]. — Opis wg okł.. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Identification of physical parameter variability in Pleistocene and Neogene sediment with the implementation of integrated geophysical data inversion / CYGAL Adam, STEFANIUK Michał, Kret Anna, PILCH Jolanta, Jakub Ważny // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 15, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-26-3. — S. 235–242. — Bibliogr. s. 241–242, Abstr.

 • keywords: constrained inversion, integrated interpretation, joint inversion, static corrections, geological interpretation

10
 • Implementation of digital maps and documentation of the site based on geographic information system for the selected regions of oil trail / Adrianna Góra, Szymon Franczak, Michał LUPA, Marek SOLECKI, Adam CYGAL, Andrzej ŚWIĄDER // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2014 vol. 40 no. 1, s. 100–101. — Bibliogr. s. 101. — XV\textsuperscript{th} international conference of young geologists Herl'any 2014 : Międzybrodzie Żywieckie, Poland, May 8\textsuperscript{th}–10\textsuperscript{th} 2014 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2014.40.1/geol.2014.40.1.75.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Integrated interpretation of electromagnetic and resistivity data for static shift correction, examples from eastern Polish Carpathians : [abstract] / Michał STEFANIUK, Adam CYGAL, Anna Kret, Grzegorz Lewinski, Marek Sada // W: 23\textsuperscript{rd} Electromagnetic induction workshop [Dokument elektroniczny] : Chiang Mai, Tailand, 14–20 August 2016 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Thailand : s. n.], [2016]. — S. [57]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://emiw2016.org/wp-content/uploads/2016/08/EMIW2016_AbstractBook.pdf [2017-01-11]

 • keywords: joint inversion, magnetotelluric, VES, transient electromagnetic, static shift

12
 • Integrated inversion of electromagnetic, gravity and seismic data for recognizing subsurface zone in the Polish Carpathians : [abstract] / Adam CYGAL, Michał STEFANIUK, Tomasz MAĆKOWSKI, Anna Kret // W: 23\textsuperscript{rd} Electromagnetic induction workshop [Dokument elektroniczny] : Chiang Mai, Tailand, 14–20 August 2016 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Thailand : s. n.], [2016]. — S. [149]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://emiw2016.org/wp-content/uploads/2016/08/EMIW2016_AbstractBook.pdf [2017-01-11]

 • keywords: joint inversion, seismic, integrated interpretation, electromagnetic, constrained inversion

13
 • Kompleksowa i zintegrowana interpretacja danych sejsmicznych i elektromagnetycznych w badaniach strukturalnych i poszukiwaniach naftowychComplex and integrated interpretation of seismic and electromagnetic data in structural survey and oil prospection / Michał STEFANIUK, Tomasz MAĆKOWSKI, Adam CYGAL, Joanna Figuła, Marek Sada // W: Geopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 = Exploration and production of oil and natural gas reservoirs – new technologies, new challenges / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 198 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — S. 231–235. — Bibliogr. s. 234, Streszcz., Abstr.. — Michał Stefaniuk, Tomasz Maćkowski, Adam Cygal - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Model złoża ropy naftowej Łodyna i jego otoczenia w interpretacji danych elektromagnetycznychModel of the Lodyna oilfield and its vicinity interpreted on the basis of electromagnetic data / Michał STEFANIUK, Magdalena KRZYSZTOFIK, Adam CYGAL // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2015 R. 71 nr 9, s. 681–690. — Bibliogr. s. 690

 • słowa kluczowe: złoża węglowodorów, warstwy menilitowe, Karpaty zewnętrzne, struktury fliszowe, metody elektromagnetyczne

  keywords: Outer Carpathians, hydrocarbon deposits, Menilite Beds, flysch structures, EM methods

15
 • Reconstruction of physical parameters distribution in boreholes based on regression and Artificial Networks methods : case study from Poland / Jakub Ważny, Michał STEFANIUK, Adam CYGAL, Anna Kret // W: 10\textsuperscript{th} Geosymposium of Young researchers Silesia 2017 : Zabrze, 21–23. 09. 2017 : abstract book / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Polska : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-948694-0-3. — S. 48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Rozpoznanie stref dopływu wody podziemnej do wykopu pod fundamenty nowego budynku ACK CYFRONET AGH w Krakowie z wykorzystaniem metody konduktometrycznejApplication of the ground conductivity meters to finding groundwater leak zones in the foundations of the new-built AKC CYFRONET building, AGH UST, Cracow / Wojciech KLITYŃSKI, Michał STEFANIUK, Adam CYGAL // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2015 t. 63 nr 10/1, s. 814–819. — Bibliogr. s. 818–819, Abstr.. — WPH 2015 : XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : Ustka, 20–23.10.2015 r.

 • keywords: conductivity, mineralized water, water leakage, ground conductivity meters

17
 • Some aspects of application of magnetotelluric method to geothermal survey in India, area of Gujarat / Michał STEFANIUK, Sincar Anirbid, Marek Sada, Grzegorz Lewiński, Anna Kret, Adam CYGAL // W: IV międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–23 czerwca 2017, Krynica-Zdrój. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krynica : s. n.], [2017]. — S. 62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ozekrynica.pl/uploads/BoA.pdf [2017-07-10]. — S. Anirbid, M. Sada, G. Lewiński, A. Kret - w publikacji błędnie przypisana afiliacja AGH

 • keywords: magnetotellurics, 2D inversion, geothermics, 3D inversion, Gujarat

18
 • Szczegółowe rozpoznanie pokrywy glacjalnej na podstawie badań elektromagnetycznych i grawimetrycznych dla potrzeb modelowań sejsmicznych[Detailed recognising of glacial sediments cover for seismic modelling based on electromagnetic and gravity survey] / Adam CYGAL, Michał STEFANIUK, Tomasz MAĆKOWSKI, Anna Kret // W: „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — ISBN: 978-83-936291-0-7. — S. 30. — Adam Cygal, Michał Stefaniuk, Tomasz Maćkowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • The application of electrical resistivity tomography (ERT), induced polarization (IP) and electromagnetic conductivity (EMC) methods for the evaluation of technical condition of flood embankment corpus / Adam CYGAL, Michał STEFANIUK, Anna Kret, Monika Kurowska // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 3, s. 279–287. — Bibliogr. s. 286–287, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/EURiVo

 • keywords: conductivity methods, river flood embankment, induced polarization methods, resistivity tomography

20
 • The application of the set of geoelectric methods for evaluation of technical condition of river flood embankments : [abstract] / Adam CYGAL, Michał STEFANIUK, Anna Kret, Monika Kurowska // W: 23\textsuperscript{rd} Electromagnetic induction workshop [Dokument elektroniczny] : Chiang Mai, Tailand, 14–20 August 2016 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Thailand : s. n.], [2016]. — S. [241]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://emiw2016.org/wp-content/uploads/2016/08/EMIW2016_AbstractBook.pdf [2017-01-11]

 • keywords: river flood embankment, induced polarization methods, resistivity tomography, conductivity method

21
 • Zastosowanie badań geofizycznych do rozpoznawania warunków geologicznych otoczenia złoża hydrogeotermalnego w masywie krystalicznym w rejonie Lądka-ZdrojuThe application of a geophysical survey for recognizing of geological conditions of the hydrogeothermal reservoir vicinity inside the crystalline massif in the Lądek-Zdrój area / Michał STEFANIUK, Cezary Ostrowski, Marek Sada, Adam CYGAL // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2017 R. 56 z. 2, s. 131–146. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geotermia, magnetotelluryka, badania geofizyczne, Sudety, Lądek Zdrój, masyw krystaliczny

  keywords: Sudetes, magnetotellurics, geothermics, geophysical surveys of landslides, Lądek-Zdrój, crystalline massif

22
 • Zastosowanie metody konduktometrycznej do typowania stref o zmiennych parametrach filtracyjnych w obrębie podstawy wału przeciwpowodziowegoApplication of the conductivity methods to select zones with variable filtration parameters around the base of river levee / Adam CYGAL, Michał STEFANIUK, Anna Kret, Wojciech KLITYŃSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2015 t. 63 nr 10/1, s. 652–656. — Bibliogr. s. 656, Abstr.. — WPH 2015 : XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : Ustka, 20–23.10.2015 r.

 • keywords: conductivity methods, subsurface erosion, non-seismic geophysics, river levee

23
 • Zastosowanie metod elektromagnetycznych w poszukiwaniach naftowych – przykłady z obszaru karpackiegoApplication of electromagnetic methods to hydrocarbon prospection – examples from Carpathian area / Michał STEFANIUK, Adam CYGAL, Joanna Figuła, Marek Sada // W: Geopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 = Exploration and production of oil and natural gas reservoirs – new technologies, new challenges / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 198 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — S. 225–229. — Bibliogr. s. 229, Streszcz., Abstr.. — Michał Stefaniuk, Adam Cygal - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Zastosowanie metod elektromagnetycznych w rozpoznawaniu pułapek naftowych w płytkich strukturach fliszowychApplications of electromagnetic methods in the exploration of petroleum traps in shallow-buried flysh structures / Michał STEFANIUK, Adam CYGAL, Magdalena KRZYSZTOFIK, Marek Sada, Elżbieta Maj // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2015 R. 71 nr 9, s. 691–699. — Bibliogr. s. 698–699

 • słowa kluczowe: złoża węglowodorów, Karpaty zewnętrzne, struktury fliszowe, metody elektromagnetyczne

  keywords: Outer Carpathians, hydrocarbon deposits, flysch structures, EM methods

25
 • Złoże ropy naftowej Wańkowa w interpretacji danych elektromagnetycznychThe ”Wańkowa” oilfield in electromagnetic data interpretation / Michał STEFANIUK, Adam CYGAL, Marek Sada, Anna Kret, Grzegorz Lewiński // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2015 R. 71 nr 9, s. 673–680. — Bibliogr. s. 680

 • słowa kluczowe: złoża węglowodorów, warstwy menilitowe, Karpaty zewnętrzne, struktury fliszowe, metody elektromagnetyczne

  keywords: Outer Carpathians, hydrocarbon deposits, menillite beds, flysch structures, EM methods