Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Pudełko, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
  • Application of near infrared spectroscopy for analysis organic carbon in heterogeneous mine soils
2
  • Materia organiczna jako warunek uzyskania gleby z nadkładu zrekultywowanego zwałowiska zewnętrznego KWB "Bełchatów"
3
  • Materia organiczna jako warunek uzyskania z gruntu produktywnej gleby na przykładzie zrekultywowanego zwałowiska zewnętrznego KWB „Bełchatów”
4
  • Ocena przydatności odpadów z produkcji metali ziem rzadkich do rekultywacji
5
  • Reakcja respiracji gleb industrioziemnych na naturalne czynniki stresowe
6
  • The effect of environmental stressors on respiration activity of afforested mine soils
7
  • Usefulness of mineral wastes after extraction of rare elements for reclamation purposes
8
  • Zależność respiracji glebowej, biomasy oraz wilgotności utworów glebowych od zawartości materii organicznej