Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Klaja-Gaweł, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułIdentyfikacja i pomiar zaangażowania afektywnego i normatywnego w kontekście jakości środowiska pracy, na przykładzie pasażerskiego przewoźnika kolejowego
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoWspółczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach / red. nauk. Marek Lisiński, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2016. — S. 89–98
 • słowa kluczowe: środowisko pracy, zaangażowanie afektywne, zaangażowanie organizacyjne, zaangażowanie normatywne, pasażerski przewoźnik kolejowy

  keywords: work environment, affective commitment, organizational commitment, normative commitment, passenger rail carrier

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułNiska efektywność pracy konsekwencją niezadowolenia pracowników z prowadzonej polityki personalnej – studium przypadku organizacji znajdującej się w kryzysie
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 nr 3, s. 110–121. — tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_3.pdf
 • słowa kluczowe: efektywność pracy, satysfakcja z pracy, strategia personalna, praktyki personalne, kryzys w organizacji, polityka personalna

  keywords: work efficiency, personal practices, job satisfaction, crisis in the organization, personnel strategy, personnel policy

3
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułPraktyki personalne w organizacji a poziom zaangażowania organizacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kolejowej
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoPsychospołeczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach / red. nauk. Halina Chwistecka-Dudek, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015. — S. 227–237
 • słowa kluczowe: zaangażowanie afektywne, zaangażowanie organizacyjne, zaangażowanie użytkowe (trwania), praktyki personalne

  keywords: HRM practices, affective commitment, organizational commitment, continuance commitment

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułPrzyjazne środowisko pracy filarem strategii zarządzania relacjami z pracownikami w przedsiębiorstwie kolejowym - wyniki badań empirycznych
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 nr 1, s. 77–87
 • słowa kluczowe: organizacja, transport kolejowy, work environment, Koncepcja Zarządzania Relacjami z Pracownikami (ZRzP)

  keywords: work environment, organization, railway transport, Employee Relationship Management (ERM)

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułSystem wynagradzania w przedsiębiorstwie kolejowym w świetle badań własnych
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoPrzedsiębiorczość i Zarządzanie. — 2017 t. 18 z. 3 cz. 2: Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej. Aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania, s. 217–228
 • keywords: rewarding employees, rewarding system, Railway Transport Company employee satisfaction from rewards

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułZarządzanie relacjami z pracownikami a poziom zaufania organizacyjnego (aspekt instytucjonalny) na podstawie badań w organizacji reprezentującej transport kolejowy
  AutorzyBeata KLAJA-GAWEŁ
  ŹródłoPrzedsiębiorczość i Zarządzanie. — 2016 t. 17 z. 4 cz. 3 Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna, s. 225–239. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-4-3.pdf
 • keywords: organization, institutional trust, organizational trust, relationships in the group, railway transport, Employee Relationship Management (ERM)