Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław Piskorski, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Analiza widoczności z perspektywy obserwatora mobilnego
2
 • Analiza widoczności z perspektywy obserwatora mobilnego
3
 • Analiza widoczności z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego jako wskaźnik walorów krajobrazowych na przykładzie Kopca Kościuszki w Krakowie
4
 • Analysis of the usefulness of LiDAR DEM to update the river network in the topographic database
5
 • Analysis of the usefulness of LIDAR DEM to update the river network in the topographic database
6
 • Building change detection from multitemporal Airborne lidar data based on morphology and histogram
7
 • DSM based on ALS data for needs of urban space analysis
8
 • Metody zdalnej detekcji drzew w obszarach miejskich
9
 • Modelowanie 3D budynków na potrzeby waloryzacji miejskiego krajobrazu z wykorzystaniem analiz widoczności na przykładzie Krakowa
10
 • Modelowanie 3D budynków na potrzeby waloryzacji miejskiego krajobrazu z wykorzystaniem analiz widoczności na przykładzie Krakowa
11
 • Modelowanie miejskiej roślinności na potrzeby analiz widoczności
12
 • Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego w analizach dotyczących zmian zabudowy miejskiej
13
 • Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego w miejskich analizach widoczności
14
 • Wykorzystanie warstw tematycznych sklasyfikowanej chmury punktów w analizach widoczności w przestrzeni miejskiej
15
 • Wykrywanie zmian zabudowy miejskiej – przegląd istniejących metod
16
 • Zagadnienie widoczności w analizach przestrzennych – rozwój metodologii