Wykaz publikacji wybranego autora

Kamil Tomczak, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-7661-9833

ResearcherID: brak

Scopus: 57193223464
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessment of the validity of investing in energy-efficient single-family construction in Poland – case study
  AutorzyK. TOMCZAK, O. KINASH
  ŹródłoArchives of Civil Engineering / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering. — 2016 vol. 62 iss. 4 pt. 1, s. 119–138
 • słowa kluczowe: analiza ekonomiczna, metoda AHP, analiza wielokryterialna, budownictwo energooszczędne, standard NF40, lekkie budownictwo szkieletowe drewniane

  keywords: multi-criteria analysis, economic analysis, Analytic Hierarchy Process (AHP), energy-efficient construction, NF40 standard, light wood-frame construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/ace-2015-0101

2
3
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułMateriały samonaprawialne ze spoiwem cementowym jako przykład materiałów inteligentnych
  AutorzyKamil TOMCZAK
  ŹródłoPoszerzamy horyzonty [Dokument elektroniczny] : monografia, T. 4 / red. nauk. Agnieszka Piotrowska-Puchała, [et al.]. — Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017. — S. 305
 • słowa kluczowe: materiały inteligentne, samonaprawialnośc autogeniczna, samonaprawialność autonomiczna, kompozyty cementowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMethod for assessment of changes in the width of cracks in cement composites with use of computer image processing and analysis
  AutorzyKamil TOMCZAK, Jacek JAKUBOWSKI, Przemysław FIOŁEK
  ŹródłoStudia Geotechnica et Mechanica. — 2017 vol. 39 no. 2, s. 73–80
 • keywords: image processing, self-healing, cracks in concrete, crack width measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/sgem-2017-0017

5
 • [referat, 2017]
 • TytułMetoda oceny zmian rozwartości rys w kompozytach cementowych z zastosowaniem komputerowego przetwarzania i analizy obrazu
  AutorzyKamil TOMCZAK, Jacek JAKUBOWSKI, Przemysław FIOŁEK
  ŹródłoXL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2015]
 • TytułOcena zasadności inwestowania w energooszczędne budownictwo jednorodzinne w Polsce – analiza przypadku : [streszczenie]
  AutorzyK. TOMCZAK, O. KINASH
  ŹródłoInżynieria przedsięwzięć budowlanych : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 15–16 października 2015 : materiały konferencyjne / oprac. ed. Jerzy Rosłon ; Politechnika Warszawska. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Inżynierii Budowlanej. — Warszawa : Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, cop. 2015. — S. 171–173
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułPorównawcze badania wytrzymałości cegieł ceramicznych na próbach o dużej liczności
  AutorzyPrzemysław FIOŁEK, Kamil TOMCZAK
  ŹródłoZastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych, [Cz.] 5 / red. nauk. Jacek Jakubowski. — Kraków : Wydawnictwo StatSoft Polska, 2016. — S. 51–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2017]
 • TytułStateczność lokalna w obliczeniach prowadników zbrojenia szybu
  AutorzyPrzemysław FIOŁEK, Jacek JAKUBOWSKI, Kamil TOMCZAK
  ŹródłoXL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułStrategia CPTED w kontekście realiów architektoniczno-urbanistycznych miasta Krakowa : [streszczenie]
  AutorzyKamil TOMCZAK
  ŹródłoPoszerzamy horyzonty [Dokument elektroniczny] : monografia, T. 5 / red. nauk. Agnieszka Piotrowska-Puchała, [et al.]. — Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017. — S. 495
 • słowa kluczowe: CPTED, kształtowanie przestrzeni miejskiej, przeciwdziałanie przestępczości

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułZastosowania domieszek ekspansywnych w kompozytach cementowych : [streszczenie]
  AutorzyKamil TOMCZAK, Joanna Kaczmarek
  ŹródłoPoszerzamy horyzonty [Dokument elektroniczny] : monografia, T. 5 / red. nauk. Agnieszka Piotrowska-Puchała, [et al.]. — Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017. — S. 494
 • słowa kluczowe: kompozyty cementowe, materiały ekspansywne, ettryngit, materiały samonaprawialne

  cyfrowy identyfikator dokumentu: