Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kułaga, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ktl, Katedra Transportu Linowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAkwizycja danych pomiarowych podczas diagnostyki urządzeń transportu linowego
  AutorzyPaweł KUŁAGA, Tomasz KRAKOWSKI, Tomasz MAGIERA, Szymon MOLSKI, Hubert RUTA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9359–9365
 • słowa kluczowe: liny stalowe, badania nieniszczące, badania magnetyczne lin stalowych, MTR

  keywords: non-destructive testing, wire ropes, NDT, permanent magnet method, MTR

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnalysis and assessment of dynamic response to passengers during lift emergency braking
  AutorzyTomasz MAGIERA, Paweł KUŁAGA, Kaja Wójcik
  ŹródłoAdvances in Science and Technology Research Journal [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 11 iss. 3, S. 164–171
 • keywords: emergency braking, passenger lift, dummy, progressive safety gears, HIC index

3
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułKrzesło kolei linowej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAGIERA Tomasz, KUŁAGA Paweł, Tomaszewski Krzysztof
  DetailsInt.Cl.: B61B 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415687 A1 ; Opubl. 2017-07-03. — Zgłosz. nr P.415687 z dn. 2015-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 14, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415687A1.pdf
 • słowa kluczowe: krzesło kolei linowej, krzesło kolei jednolinowej, pojazd kolei linowej

  keywords: cable car chair, chairlift chair, aerial ropeway chair

4
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułKrzesło napowietrznej kolei linowej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAGIERA Tomasz, KUŁAGA Paweł, Tomaszewski Krzysztof, Papacz Władysław
  DetailsInt.Cl.: B61B 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415686 A1 ; Opubl. 2017-07-03. — Zgłosz. nr P.415686 z dn. 2015-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 14, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415686A1.pdf
 • słowa kluczowe: krzesło kolei linowej, krzesło kolei jednolinowej, pojazd kolei linowej

  keywords: cable car chair, chairlift chair, aerial ropeway chair

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułNaziemne systemy transportu linowego wspomagające miejskie środki transportu - rozwiązania historyczne
  AutorzyTomasz MAGIERA, Kaja Wójcik, Paweł KUŁAGA
  ŹródłoTransport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. — 2017 R. 36 nr 1, s. 19–21
 • słowa kluczowe: tramwaje linowe, koleje linowo-terenowe, tramwaje konne, transport linowy

  keywords: cable cars, funiculars, horse trams, rope transport

6
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułNieinwazyjne metody oceny stanu technicznego powierzchni taśm przenośnikowych
  AutorzyJerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Tomasz KRAKOWSKI, Hubert RUTA, Paweł KUŁAGA
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : [XII międzynarodowa konferencja : 8–10 listopada 2016, Ustroń] : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., cop. 2017. — S. 117–127
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułProblemy metrologiczne w defektoskopii magnetycznej lin stalowych
  AutorzyJerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Paweł KUŁAGA
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2016. — S. 93–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułReduction of number of braking tests under load during inspections of ropeways
  AutorzyTomasz MAGIERA, Tomasz KRAKOWSKI, Hubert RUTA, Szymon MOLSKI, Paweł KUŁAGA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9426–9431
 • keywords: ropeways, emergency braking processes, chairlift

9
 • [referat, 2015]
 • TytułReduction of number of braking tests under load during inspections of ropeways
  AutorzyTomasz MAGIERA, Tomasz KRAKOWSKI, Hubert RUTA, Szymon MOLSKI, Paweł KUŁAGA
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 50
 • keywords: ropeways, emergency braking processes, chairlift

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułRola diagnostyki i badań nieniszczących (NDT) w utrzymaniu ruchu wybranych maszyn transportu linowego i konstrukcji linowych
  AutorzyHubert RUTA, Tomasz KRAKOWSKI, Tomasz MAGIERA, Szymon MOLSKI, Paweł KUŁAGA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9684–9691
 • słowa kluczowe: diagnostyka, MES, transport, badania nieniszczące, głowica magnetyczna, utrzymanie ruchu

  keywords: non-destructive testing, FEM, transport, maintenance, diagnosis, magnetic head

11
 • [referat, 2015]
 • TytułSignal acquisition in the magnetic defectoscopy of steel wire ropes
  AutorzyPaweł KUŁAGA, Tomasz KRAKOWSKI, Tomasz MAGIERA, Szymon MOLSKI, Hubert RUTA
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 15
 • keywords: non-destructive testing, wire ropes, NDT, permanent magnet method, MTR

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułSystem for measuring operational and energy parameters of lift installations used to determine their energy efficiency
  AutorzyTomasz KRAKOWSKI, Tomasz MAGIERA, Szymon MOLSKI, Hubert RUTA, Paweł KUŁAGA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9256–9262
 • keywords: measurement system, energy efficiency, operation, lift installations, passenger lifts

13
 • [referat, 2015]
 • TytułSystem for measuring operational and energy parameters of lift installations used to determine their energy efficiency
  AutorzyTomasz KRAKOWSKI, Tomasz MAGIERA, Szymon MOLSKI, Hubert RUTA, Paweł KUŁAGA
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 41
 • keywords: measurement system, energy efficiency, operation, lift installations, passenger lifts

14
 • [referat, 2015]
 • TytułThe role of diagnosis and non-destructive testing (NDT) in the efficiency maintenance of selected rope transport machines and rope structures
  AutorzyHubert RUTA, Tomasz KRAKOWSKI, Tomasz MAGIERA, Szymon MOLSKI, Paweł KUŁAGA
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 56-57
 • keywords: non-destructive testing, FEM, transport, maintenance, diagnosis, magnetic head