Wykaz publikacji wybranego autora

Dawid Mrocheń, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57204184409
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2018]
 • TytułDetermination of flakiness index (FI) and shape index (SI) using open source digital image analysis software
  AutorzyOLEKSIK K., OSTROWSKI K., MROCHEŃ  D.
  ŹródłoMEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułDistribution of tilts within single blocs of observation line in mining areas
  AutorzyDawid MROCHEŃ
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 6 / pod red. Moniki Hardygóry, Joanny Bac-Bronowicz i Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — S. 50–53
 • keywords: deformation of the ground surface, measurement base, tilts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/kdimu1609

4
 • [referat, 2018]
 • TytułDokładność prognozowania obniżeń powierzchni terenu
  AutorzyDawid MROCHEŃ
  ŹródłoKDiMU : XVIII Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 22–25 maja 2018 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — S. 50–51
 • słowa kluczowe: dokładność, prognozowanie, obniżenia, teoria Knothego

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2016]
 • TytułModelowanie dynamicznej niecki obniżeniowej z uwzględnieniem zmienności parametrów : [abstrakt]
  AutorzyDawid MROCHEŃ
  ŹródłoOchrona środowiska na terenach górniczych : XI konferencja naukowo-techniczna organizowana pod patronatem Ministra Energii oraz Głównego Geologa Kraju : 19–21 października 2016, Ustroń. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułModelowanie niepełnych niecek obniżeniowych
  AutorzyDawid MROCHEŃ
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2017 nr 7, s. 18–24
 • słowa kluczowe: eksploatacja podziemna, parametry teorii Knothego, niepełna niecka obniżeniowa, obrzeże eksploatacyjne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2018]
 • TytułOcena przydatności bezzałogowych statków latających do kontroli procesów erozyjnych wzdłuż szlaków turystycznych w aspekcie kartowania geomorfologicznego
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Rafał KOCIERZ, Edyta PUNIACH, Stanisław SZOMBARA, Michał NĘDZKA, Dawid MROCHEŃ, Witold NIEWIEM, Paweł WIĄCEK
  ŹródłoXXV konferencja naukowa Infrastruktura i środowisko [Dokument elektroniczny] : Dobczyce, 18–20 czerwca 2018 : materiały / red. Maciej Gliniak, Mateusz Malinowski. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułOcena przydatności bezzałogowych statków latających do kontroli procesów erozyjnych wzdłuż szlaków turystycznych w aspekcie kartowania geomorfologicznego
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Rafał KOCIERZ, Edyta PUNIACH, Stanisław SZOMBARA, Michał NĘDZKA, Dawid MROCHEŃ, Witold NIEWIEM, Paweł WIĄCEK
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2018 nr II/1, s. 377–392
 • słowa kluczowe: erozja, bezzałogowe statki latające, fotogrametria niskopułapowa, kartowanie geomorfologiczne

  keywords: erosion, unmanned aerial vehicles, low altitude photogrammetry, geomorphological mapping

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2018.2.1.025

10
 • [referat, 2018]
 • TytułPomiary deformacji powierzchni terenu na krótkich bazach obserwacyjnych
  AutorzyPaweł SOPATA, Dawid MROCHEŃ, Artur WÓJCIK
  ŹródłoNowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 3 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Beata Bochentyn, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — S. 36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2016]
 • TytułRozkład nachyleń w obrębie pojedynczych boków linii obserwacyjnej na terenach górniczych
  AutorzyDawid MROCHEŃ
  ŹródłoXVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — S. 76–77
 • słowa kluczowe: deformacje powierzchni terenu, baza pomiarowa, nachylenia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułWpływ długości bazy pomiarowej na wyznaczane wartości odkształceń poziomych – przegląd literaturowy
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA, Dawid MROCHEŃ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 12, s. 107–111
 • słowa kluczowe: odkształcenia poziome, długość bazy pomiarowej

  keywords: horizontal strain, length of survey site

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2017]
 • TytułWpływ długości bazy pomiarowej na wyznaczane wartości odkształceń poziomych – przegląd literatury
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA, Dawid MROCHEŃ
  ŹródłoXIV dni miernictwa górniczego i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych : Ustroń, 27–29 września 2017 : konferencja naukowo-szkoleniowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułZmiany długości w obrębie pojedynczego boku linii obserwacyjnej
  AutorzyPaweł SOPATA, Dawid MROCHEŃ, Artur WÓJCIK
  ŹródłoMiernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 165–171
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: