Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Sagan, mgr inż.

poprzednio: Czaja

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57192111380Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2931016
2017624
20168125
201513265
201422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem291316
201766
2016853
20151367
201422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem29236
2017633
2016862
201513121
201422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem29128
201766
201688
201513112
201422
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem291910
2017642
2016862
20151376
201422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem29236
2017642
2016871
201513103
201422

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza fazy przygotowawczej rozbiórki obiektu budowlanegoAnalysis of phase preparatory demolition of a building / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN // Budownictwo i Architektura / Politechnika Lubelska ; ISSN 1899-0665. — 2016 vol. 15 no. 2, s. 29–35. — Bibliogr. s. 34–35, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: decyzje, obiekt budowlany, rozbiórki, przepisy prawne

  keywords: building, decisions, law, demolition

2
 • Analiza przyczyn katastrofy budowlanej konstrukcji dachowej zespołu pałacowego w GorzanowieAnalysis of the causes of construction disaster within the roof structure in Gorzanow Palace / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Joanna CZAJA // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje, 20–23 maja 2015 / oprac. red. Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, [2015]. — ISBN: 978-83-7663-192-9. — S. 219–226. — Bibliogr. s. 226, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: katastrofa budowlana, więźba dachowa, zespół pałacowy w Gorzanowie

  keywords: construction disaster, roof truss, Palace Complex in Gorzanow

3
 • Analiza zakłóceń systemu logistycznego przedsięwzięcia remontu i rekonstrukcji obiektu zabytkowego – studium przypadkuAnalysis of disturbances in logistic system of historic building's repair and reconstruction / CZAJA Joanna, JASKOWSKA-LEMAŃSKA Justyna, WAŁACH Daniel // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 14084–14093. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14093, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analysis of factors stimulating and conditioning the application of reverse logistics in construction / A. SOBOTKA, J. CZAJA // W: 15th German-Lithuanian-Polish colloquium and meeting of EURO working group OR in sustainable development and civil engineering : innovative solutions in civil engineering and management : 19th–21st June 2015, Poznań : book of abstracts. — [Poznań : s. n.], [2015]. — S. 3

 • keywords: waste management, reverse logistics, construction project, building's life cycle

5
6
 • An environmental life-cycle assessment of selected concrete recycling processesOcena środowiskowa wybranych procesów recyklingu betonu / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 10, s. 123–130. — Bibliogr. s. 129–130, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo, ocena środowiskowa, kruszywo z recyklingu betonu

  keywords: LCA, sustainable construction, RCA

7
 • Assessment of material solutions of multi-level garage structure within integrated life cycle design process / Daniel WAŁACH, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; ISSN 1757-8981. — 2017 vol. 245 art. no. 072027, s. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr.. — Art. w części: Session V. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-04. — WMCAUS : World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium : 12–16 June 2017, Prague, Czech Republic. — tekst: https://goo.gl/5ZpNDZ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Assessment of material solutions of office building structure within integrated lice cycle design process / Daniel WAŁACH, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // W: WMCAUS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – architecture – urban planning symposium : 12–16 June, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-270-1974-8. — S. [821]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Cost-saving environmental activities on construction site – cost efficiency of waste management: case study / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN // Procedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-7058. — 2016 vol. 161, s. 388–393. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 393, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-18. — World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016. — tekst: https://goo.gl/b0qqPw

 • keywords: sustainable development, waste management, construction site, C&D debris

10
 • Diagnostyka zabytkowych konstrukcji drewnianych w aspekcie badań sklerometrycznych na przykładzie stropów pałacu w GorzanowieDiagnostics of historic wooden structures using the palace complex at Gorzanów as an example - sclerometric method / JASKOWSKA-LEMAŃSKA Justyna, CZAJA Joanna, Rydkodym Jakub // W: XLIV Międzynarodowe seminarium kół naukowych [Dokument elektroniczny] : koła naukowe szkołą twórczego działania : Olsztyn, 27–28 kwietnia 2015 / pod red. Joanny A. Pawłowicz, Elżbiety Szafranko. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Olsztyn : KNMAiU KRESKA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Olsztynie, 2015. — e-ISBN: 978-83-63040-29-1. — S. 126–131. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://mskn.pl/wp-content/uploads/2015/09/XLIV-MSKN-PUBLIKACJA.pdf [2015-09-15]. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Emissions and energy consumption of new generation concretes at the production stage / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 189. — Bibliogr. s. 189

 • keywords: energy consumption, sustainable development, new generation concrete

12
 • Environmental assessment in the integrated life cycle design of buildingsOcena środowiskowa w zintegrowanym procesie projektowania obiektów budowlanych / Daniel WAŁACH, Joanna SAGAN, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 8, s. 143–151. — Bibliogr. s. 150–151, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-25

 • słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo, LCA, ILCD

  keywords: LCA, sustainable construction, ILCD

13
 • Environmental cost-saving activities on construction site - cost-efficiency of waste management: case study / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN // W: WMCAUS 2016 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 13–17 June, 2016, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-260-9947-5. — S. 9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: sustainable development, waste management, construction site

14
 • Impact of Serpula lacrymans on the mechanical properties of woodWpływ grzyba domowego właściwego na parametry mechaniczne drewna / Daniel WAŁACH, Joanna CZAJA, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Annals of Warsaw University of Life Sciences. Forestry and Wood Technology ; ISSN 1898-5912. — 2015 no. 92, s. 455–460. — Bibliogr. s. 460, Abstr., Streszcz.

 • keywords: corrosion, mold, wood

15
 • Intercultural management on construction site / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN // W: Scientific problems in project management / ed. by Dariusz Skorupka, Marcin Flieger. — Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2015. — ISBN: 978-83-65422-09-5. — S. 41–51. — Bibliogr. s. 50-51, Abstr.

 • keywords: civil engineering, multiculturalism, team management

16
 • Jak gospodarować odpadami na budowie?Principles and examples of effective waste management on site / Joanna SAGAN, Anna SOBOTKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2016 R. 20 nr 10, s. 84–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Kierunki rozwoju technologii recyklingu betonuDevelopment of recykling concrete technologies / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN // W: Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa : IV Forum budowlane - Płock 2016 : [praca zbiorowa] / red. Anna Krawczyńska-Piechna ; Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Instytut Budownictwa. — [Warszawa] : Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Instytut Budownictwa, 2016. — ISBN: 978-83-946540-0-9. — S. 193–200. — Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, technologia recyklingu, recykling betonu

18
 • Logistyka odzysku w cyklu życia obiektu budowlanegoReverse logistics in the life cycle of buildings / SOBOTKA Anna, CZAJA Joanna // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 14744–14752. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14752, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Logistyka odzysku w remontach obiektów budowlanychReverse logistics in renovation of buildings / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Artur Sikora // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2016 nr 6, s. 134–136. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie odpadami, logistyka odzysku, roboty remontowe

  keywords: waste management, reverse logistics, renovation works

20
 • Management of reverse logistics supply chains in construction projects / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena Baranowska, Ewelina Mazur // Procedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-7058. — 2017 vol. 208, s. 151–159. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 159, Abstr.. — 2nd international joint conference on Innovative solutions in construction engineering and management: 16th Lithuanian-German-Polish colloquium and 6th meeting of EURO working group Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering 24 May – 2nd international workshop on Flexibility in sustainable construction, ORSDCE 2017 : 24–26 April 2017, Poznań-Puszczykowo, Poland. — tekst: https://goo.gl/z84Uwn

 • keywords: supply chain management, reverse logistics, construction wastes

21
 • Ocena stanu technicznego zabytkowego kościoła w Podlegórzu[Evaluation of technical condition of the historic church in Podlegórze] / Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Joanna SAGAN, Maciej SZCZYGIELSKI // W: XLV Międzynarodowe seminarium kół naukowych : “Koła naukowe – szkołą twórczego działania”. T. 4, Sekcja nauk o środowisku ; Sekcja kształtowania środowiska i rolnictwa ; Sekcja nauk technicznych ; Sekcja geodezji, inżynierii przestrzennej i budownictwa / red. nauk. Iwona Anna NDiaye. — Olsztyn : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2016. — ISBN: 978-83-65171-29-0. — S. 145–149. — Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Reverse logistics in solutions of construction engineering – case study / Joanna CZAJA, Maciej SZCZYGIELSKI, Mateusz BLAJER, Łukasz Stopa // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 147

 • keywords: reverse logistics, construction waste, demolition waste, soil reinforcement

23
 • Reverse logistics in the restoration of historic buildings / Joanna CZAJA, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Daniel WAŁACH // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 148

 • keywords: reverse logistics, construction and demolition waste, renovation works

24
 • Rola logistyki odzysku w rewaloryzacji obiektów zabytkowychRole of reverse logistics in the renovation of historical buildings / Joanna CZAJA, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Daniel WAŁACH // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8760–8767. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8767, Abstr.

 • keywords: reverse logistics, construction and demolition waste, renovation works

25
 • Tasks and problems in the buildings demolition works: a case studyZadania i problemy w rozbiórkach budynków: studium przypadku / A. SOBOTKA, A. RADZIEJOWSKA, J. CZAJA // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2015 vol. 61 iss. 4, s. 3–18. — Bibliogr. s. 14, Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-03

 • słowa kluczowe: regulacje prawne, ryzyko, przedsięwzięcie budowlane, roboty rozbiórkowe

  keywords: legal regulations, demolition works, construction project, the risk