Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Tomczyk, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-lab, Laboratorium Wydziałowe


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3996530
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBentonite from the Central Slovakia Volcanic Field – a prospective raw material for Polish industry
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK, Tadeusz SZYDŁAK, Adam GAWEŁ, Agnieszka KLIMEK, Anna TOMCZYK, Jerzy Motyka, Krzysztof BAHRANOWSKI
  ŹródłoMineralogia / Mineralogical Society of Poland. — 2017 vol. 48 iss. 1–4, s. 23–38
2
 • [referat, 2015]
 • TytułCharacterization of selected properties of areogels synthesized by lyophilization method
  AutorzyA. KRZYŻANOWSKI, A. TOMCZYK, K. ZARĘBSKA, P. BARAN, N. CZUMA
  ŹródłoISSHAC-9 : Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids : ninth international symposium : [17 – 22 July 2015], Poland, Wrocław : proceedings. — Lublin : [s. n.], 2015. — S. 202–203
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCommercial bentonite from the Kopernica deposit (Tertiary, Slovakia): a petrographic and mineralogical approach
  AutorzyK. GÓRNIAK, T. SZYDŁAK, A. GAWEŁ, A. KLIMEK, A. TOMCZYK, B. Sulikowski, Z. Olejniczak, J. Motyka, E. M. Serwicka, K. BAHRANOWSKI
  ŹródłoClay Minerals : Journal of the European Clay Groups. — 2016 vol. 51 no. 1, s. 97–122. — tekst: http://goo.gl/LI8P9N
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułContent of PAHs, activities of $gamma$-radionuclides and ecotoxicological assessment in biochars
  AutorzyKrzysztof Gondek, Monika Mierzwa-Hersztek, Bożena Smreczak, Agnieszka Baran, Michał Kopeć, Tomasz Mróz, Paweł JANOWSKI, Tomasz BAJDA, Anna TOMCZYK
  ŹródłoPolish Journal of Chemical Technology. — 2016 vol. 18 iss. 4, s. 27–35. — tekst: https://goo.gl/ONAqxY
5
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2015]
 • Tytuł”Four-letters” $(gamma to varepsilon to beta to alpha)$ thermal transformation of Si-rich ferrihydrite
  AutorzyGabriela PIECZARA, Grzegorz RZEPA, Adam GAWEŁ, Anna TOMCZYK
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2015 vol. 41 no. 1, s. 121–122. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2015.41.1/geol.2015.41.1.121.pdf
6
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułSkład mineralny i wybrane właściwości fizykochemiczne komercyjnego bentonitu ze złoża Askana (Gruzja)
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK, Tadeusz SZYDŁAK, Adam GAWEŁ, Agnieszka KLIMEK, Anna TOMCZYK, Jerzy Motyka, Krzysztof BAHRANOWSKI
  ŹródłoSorbenty mineralne 2015 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda, Elżbieta Hycnar. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 77–92
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułSmectite-, silica- and zeolites-bearing raw materials (Hliník and Hronom bentonite, Slovakia) – a new approach using integrated petrographic and mineralogical studies
  AutorzyKatarzyna GÓRNIAK, Tadeusz SZYDŁAK, Adam GAWEŁ, Agnieszka KLIMEK, Anna TOMCZYK, Jerzy Motyka, Krzysztof BAHRANOWSKI
  ŹródłoApplied Clay Science. — 2017 vol. 141, s. 180–191. — tekst: https://goo.gl/bu9l56
8
 • [referat, 2016]
 • TytułSorption of carbon dioxide on Ti-, Zr- and [Ti,Zr]-pillared montmorillonites
  AutorzyA. KLIMEK, A. GAWEŁ, A. TOMCZYK, K. BAHRANOWSKI, E. M. Serwicka
  ŹródłoMECC 2016 : 8textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference : July 4–8, 2016, Košice, Slovakia : book of abstracts / ed. Jana Valúchová. — Košice : EQUILIBRIA, s. r. o., 2016. — S. 125
9
 • [referat, 2015]
 • TytułThermal transformation of $Si-rich$ ferrihydrite to hematite via three ($gamma$, $varepsilon$, and $beta$) $Fe_{2}O_{3}$ polymorphs
  AutorzyG. RZEPA, G. PIECZARA, A. GAWEŁ, S. ZELEK, M. Zubko, R. ZALECKI, A. TOMCZYK
  ŹródłoGoldschmidt2015 [Dokument elektroniczny] : 25textsuperscript{th} anniversary : Prague, August 16–21 2015 : [abstracts]. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — S. 2721
10
 • [referat, 2014]
 • TytułThe commercial bentonite from Kopernica (Tertiary, Slovakia) – petrogrphical and mineralogical approach
  AutorzyK. BAHRANOWSKI, K. GÓRNIAK, T. SZYDŁAK, A. GAWEŁ, A. KLIMEK, A. TOMCZYK, J. Motyka
  ŹródłoMECC 14 : 7textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference 2014 : 16–19 September 2014 Dresden, Germany : programme and abstractbook / DTTC. — [Dresden : s. n.], 2014. — S. 275
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułThe influence of silicate on transformation pathways of synthetic 2-line ferrihydrite
  AutorzyGrzegorz RZEPA, Gabriela PIECZARA, Adam GAWEŁ, Anna TOMCZYK, Ryszard ZALECKI
  ŹródłoJournal of Thermal Analysis and Calorimetry. — 2016 vol. 125, s. 407–421