Wykaz publikacji wybranego autora

Lesław Polny, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem615
201711
2016211
201522
201411
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem6231
201711
2016211
201522
201411
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem66
201711
201622
201522
201411
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem66
201711
201622
201522
201411
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem651
201711
2016211
201522
201411
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem651
201711
2016211
201522
201411

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Harmonized rating land property in terms of its geometric configuration / Kamil GRUDZIEŃ, Lesław POLNY // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 no. 4, s. 39–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2016.10.4/39.php

 • słowa kluczowe: cecha rynkowa, współczynnik kształtu, kształt nieruchomości, wycena nieruchomości gruntowych

  keywords: feature market, shape factor, evaluation land properties, shape property

2
 • Koncepcja teorii pseudo radiacji lokalnych emiterów wartości nieruchomości z dyferencyjną propagacją fal cenowychThe conception theory pseudo-radiation local emitters value of properties with a differential propagation of prices wave / Lesław POLNY, Ewelina WÓJCIAK // W: VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument eleketroniczny] : Kamionka, 8–10 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2016]. — e-ISBN: 978-83-60507-30-8. — S. 73–74. — Tryb dostępu: http://goo.gl/0kpba5 [2016-07-13]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: analiza rynku, rozkład cen, GIS w wycenie nieruchomości, mapa cenowa

  keywords: market analysis, prices distribution, GIS in property valuation, price map

3
 • Prediction cadastral tax implementation in the aspect of experience other countries / Lesław POLNY // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 nr 4, s. 43–53. — Bibliogr. s. 52–53. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.4/geom.2014.8.4.43.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Propozycja ustalania stopnia zużycia fizycznego obiektów budowlanych dla potrzeb szacowania wartości odtworzeniowejProposed determine of degree of consumption building for estimate reconstructing value of properties / Lesław POLNY // Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego ; ISSN 1731-1829. — 2015 nr 2 Problemy rynku nieruchomości, s. 38–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zużycie techniczne, metody czasowe, metoda wizualna, określanie stopnia zużycia

  keywords: technical consumption, temporary methods, visual method, determining degree of consumption

5
 • The theory of pseudo-radiation local emitters value of properties with a differential propagation of prices waveTeoria pseudoradiacji lokalnych emiterów wartości nieruchomości z dyferencyjną propagacją fal cenowych / Lesław POLNY, Ewelina WÓJCIAK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 vol. 11 no. 2, s. 49–61. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2017.11.2/geom.2017.11.2.49.pdf

 • słowa kluczowe: analiza rynku, rozkład cen, GIS w wycenie nieruchomości, mapa cenowa

  keywords: market analysis, prices distribution, GIS in property valuation, price map

6
 • Udziały wagowe cech rynkowych nieruchomości a preferencje potencjalnych nabywcówWeight fractions of real estate market characteristics and preferences of potential buyers / Lesław POLNY, Ewelina WÓJCIAK // Świat Nieruchomości ; ISSN 1231-8841. — 2015 nr 92, s. 35–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: preferencje potencjalnych nabywców nieruchomości, zasada ceteris paribus, udziały wagowe cech rynkowych

  keywords: ceteris paribus principle, preferences of potential real estate buyers, weight fractions of market characteristics