Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Dębicki, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901219

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem114421
201611
20144211
2013211
201211
2011321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1111
201611
201444
201322
201211
201133
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1111
201611
201444
201322
201211
201133
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1111
201611
201444
201322
201211
201133
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1192
201611
2014431
201322
201211
201133
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem11101
201611
201444
201322
201211
2011321

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Antropologia filozoficzna Gilberta de la Porrée a powstanie scholastycznej rzeźby wczesnogotyckiejPhilosophical antropology of Gilbert de la Porrée and the emergence of the early-gothic medieval sculpture / Jacek DĘBICKI // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria ; ISSN 1230-1493. — 2013 R. 22 nr 1, s. 103–125. — Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: antropologia filozoficzna, antropologia teologiczna, filozofia człowieka, indywidualizacja człowieka, spór o uniwersalia, sztuka a filozofia, rzeźba średniowieczna, rzeźba romańska, rzeźba wczesnogotycka, rzeźba scholastyczna, zasada jednostkowienia

  keywords: philosophical anthropology, theological anthropology, principle of individuation, dispute over the universals, art and philosophy, medieval sculpture, Romanesque sculpture, early-gothic sculpture, scholastic sculpture

2
 • Antropologia teologiczna Anzelma z Canterbury a sakralna rzeźba romańska o cechach antropomorficznychTheological anthropology Anselm from Canterbury and the sacred Roman sculpture with features anthropomorphic / Jacek DĘBICKI // W: Duchowość: człowiek i wartości = Spirituality: the man and the values / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : [s. n.], 2012. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 14) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-60741-45-0. — S. 75–95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Chrystus – \emph {Sol Iustitiae} w scenie Wniebowzięcia Marii w krakowskim retabulum Wita Stwosza w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie[Christ – \emph {Sol Iustitiae} in the image of the Assumption of Mary in Veit Stoss's retable in the Krakow Church of Our Lady Assumed into Heaven] / Jacek DĘBICKI // W: Poza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — ISBN: 978-83-64275-87-6. — S. 143–172. — Bibliogr. s. 170–172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Idealizm i naturalizm w późnośredniowiecznym Krakowie : studium kulturoznawczo-filozoficzne o ideach odciśniętych w materiiIdealism and naturalism in late-medieval Krakow : a cultural-philosophical study of the idea engraved in the material / Jacek DĘBICKI // W: Komunikowanie – poznanie – kultura = Communication – cognition – cultura / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 13) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-458-7. — S. 127–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Kognitywne funkcje sztuki : Gilbert de la Poréé, Jan Wielki, Wit Stwosz i Leonardo da Vinci[Cognitive functions of art : Gilbert de la Poréé, Jan Wielki, Wit Stwosz and Leonardo da Vinci] / Jacek DĘBICKI. — Kraków : Aureus, cop. 2014. — 201 s.. — (Idee i Myśliciele). — Bibliogr. s. 197–201. — ISBN: 978-83-60741-71-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Kognitywne funkcje sztuki: Gilbert de La Porrée, Jan Wielki, Wit Stwosz i Leonardo da VinciCognitive functions of art: Gilbert de la Poréé, Jan Wielki, Wit Stwosz and Leonardo da Vinci / Jacek DĘBICKI. — Wyd. 2. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. — 393, [1] s., 36 s. fot. kolor.. — Bibliogr. s. 369–385. — ISBN: 978-83-60741-94-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Krakowska sztuka Wita Stwosza : filozoficzne źródła formy i treści ideowychThe Cracow art of Viet Stoss : philosophical sources of form and ideological / Jacek DĘBICKI. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — 223, [24]. — (Idee i Myśliciele). — Bibliogr. s. 199-209, Summ., Zsfassung. — ISBN: 978-83-60741-59-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Myśl naturalistyczna w kulturze piętnastowiecznego Krakowa : studium kulturoznawczo-filozoficzneNaturalist thought in the culture of Krakow in fifteenth century : a cultural-philosophical study / Jacek DĘBICKI // W: Komunikowanie – poznanie – kultura = Communication – cognition – cultura / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 13) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-458-7. — S. 99–125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Poza kulturą nie ma zbawienia[There is no 'salvation' outside the culture] / pod red. Jacka DĘBICKIEGO, Zbigniewa PASKA, Katarzyny SKOWRONEK. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — 311 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Szczęsny Dettloff (1878–1961) / Jacek DĘBICKI // Rocznik Historii Sztuki ; ISSN 0080-3472. — 2011 t. 36, s. 29–37. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych