Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Bednarek, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8239-5864

ResearcherID: N-4375-2018

Scopus: 56416524700

PBN: 3927113

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza statystyczna właściwości mechanicznych skał płonnych w otoczeniu pokładów węgla na głębokościach 800$div$1300 m
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 12, s. 89–97
 • słowa kluczowe: geomechanika, warstwy karbońskie, właściwości mechaniczne skał

  keywords: geomechanics, the Coal Measures, mechanical properties of rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnalysis of yielding steel arch support with rock bolts in mine roadways stability aspect
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz BEDNAREK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 641–654
 • słowa kluczowe: obudowa wyrobisk, wyrobiska górnicze, stateczność wyrobisk podziemnych, monitoring górotworu

  keywords: mining support, mine roadways, stability of roadways, rock mass monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0045

3
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania dla oceny stateczności wyrobisk korytarzowych zlokalizowanych na dużej głębokości : [streszczenie]
  AutorzyŁukasz BEDNAREK, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 184
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2014]
 • TytułExample of monitoring work of roof bolt in excavation
  AutorzyŁukasz BEDNAREK
  ŹródłoIX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — S. 29
 • keywords: monitoring, bolt, bending moment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułLogistyka bezpieczeństwa w aspekcie monitoringu pracy obudowy kotwowej
  AutorzyŁukasz BEDNAREK
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4150–4157
 • słowa kluczowe: monitoring, obudowa kotwowa, logistyka bezpieczeństwa

  keywords: monitoring, logistics security, bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułLogistyka w monitoringu wyrobisk korytarzowych dla oceny ich funkcjonalności
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9432–9441
 • słowa kluczowe: górnictwo, monitoring, logistyka

  keywords: monitoring, logistic, underground mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2018]
 • TytułMaintaining excavations for high depth in the light of experience
  AutorzyŁukasz BEDNAREK, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Exploration and mining. Iss. 1.3, Science and technologies in geology, exploration and mining. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 545–552
 • keywords: stability, monitoring, large depth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMetoda oceny deformacji obudowy wyrobiska korytarzowego
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Łukasz BEDNAREK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 10, s. 44–50
 • słowa kluczowe: deformacje, stateczność, obciążenie

  keywords: stability, deformations, load

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2018]
 • TytułMieszanki kruszyw łamanych jako materiał na konstrukcję warstw podbudowy : [abstrakt]
  AutorzyJoanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Anna WILK, Łukasz BEDNAREK, Sebastian OLESIAK
  ŹródłoNowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2011]
 • TytułMonitoring jako najlepszy sposób kontroli stateczności wyrobisk
  AutorzyŁukasz BEDNAREK, Mateusz BLAJER, Malwina KOLANO
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — S. 201–208
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2011]
 • TytułMożliwości podziemnego składowania odpadów radioaktywnych w kontekście rozwoju energetyki jądrowej w Polsce
  AutorzyŁukasz BEDNAREK, Mateusz BLAJER
  ŹródłoVýzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — S. 149–156
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [referat, 2018]
 • TytułOcena wpływu dużej głębokości na stateczność wyrobisk korytarzowych : [abstrakt]
  AutorzyŁukasz BEDNAREK, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoNowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 19
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2013]
 • TytułStability monitoring system of excavation located in high depth
  AutorzyŁukasz BEDNAREK
  ŹródłoVIII Krakow conference of young scientists 2013 : Krakow, September 26–28, 2013 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2013. — S. 27
 • keywords: stability, monitoring, logistics, excavation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułSystem monitoringu stateczności wyrobiska korytarzowego zlokalizowanego na dużej głębokości
  AutorzyŁukasz BEDNAREK
  ŹródłoLogistyka. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 6–12
 • słowa kluczowe: monitoring, logistyka, wyrobiska korytarzowe, stateczność

  keywords: stability, monitoring, logistics, excavation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWpływ warunków górniczych na zachowanie się wybranych wyrobisk chodnikowych w długim czasie funkcjonowania
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2011 nr 4/2, s. 221–231
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułZarządzanie logistyczne w laboratorium akredytowanym
  AutorzyŁukasz BEDNAREK, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Anna WILK
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8670–8676
 • keywords: logistics management, accredited laboratory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2014]
 • TytułZastosowanie kotew pomiarowych do oceny pracy obudowy wyrobisk korytarzowych
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 51
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułZastosowanie kotew pomiarowych do oceny pracy obudowy wyrobisk korytarzowych
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 3, s. 41–47
 • słowa kluczowe: geomechanika, obudowa wyrobisk korytarzowych, pomiar sił w kotwach

  keywords: geomechanics, support of excavations, monitoring of bolts working

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2014]
 • TytułZastosowanie technologii światłowodowej w pomiarach deformacji tuneli
  AutorzyŁukasz BEDNAREK, Artur ULASZEK
  ŹródłoBiBT 2014 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2014. — S. 36–44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułZastosowanie technologii światłowodowej w pomiarach deformacji tuneli
  AutorzyŁukasz BEDNAREK, Artur ULASZEK
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2014 R. 20 nr 2, s. 42–47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: