Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Bednarek, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8239-5864

ResearcherID: N-4375-2018

Scopus: 56416524700

PBN: 3927113

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Analiza statystyczna właściwości mechanicznych skał płonnych w otoczeniu pokładów węgla na głębokościach 800$\div$1300 m
2
 • Analysis of yielding steel arch support with rock bolts in mine roadways stability aspect
3
 • Badania dla oceny stateczności wyrobisk korytarzowych zlokalizowanych na dużej głębokości
4
 • Example of monitoring work of roof bolt in excavation
5
 • Logistyka bezpieczeństwa w aspekcie monitoringu pracy obudowy kotwowej
6
 • Logistyka w monitoringu wyrobisk korytarzowych dla oceny ich funkcjonalności
7
 • Maintaining excavations for high depth in the light of experience
8
 • Metoda oceny deformacji obudowy wyrobiska korytarzowego
9
 • Mieszanki kruszyw łamanych jako materiał na konstrukcję warstw podbudowy
10
 • Mixture of crushed-stone aggregate as material for substructure layers
11
 • Monitoring jako najlepszy sposób kontroli stateczności wyrobisk
12
 • Możliwości podziemnego składowania odpadów radioaktywnych w kontekście rozwoju energetyki jądrowej w Polsce
13
 • Ocena wpływu domieszek do kruszywa 0-63 mm na poprawę jego wskaźnika nośności na podstawie wyników badań własnych
14
 • Ocena wpływu dużej głębokości na stateczność wyrobisk korytarzowych
15
 • Stability monitoring system of excavation located in high depth
16
 • System monitoringu stateczności wyrobiska korytarzowego zlokalizowanego na dużej głębokości
17
 • Wpływ warunków górniczych na zachowanie się wybranych wyrobisk chodnikowych w długim czasie funkcjonowania
18
 • Zarządzanie logistyczne w laboratorium akredytowanym
19
 • Zastosowanie kotew pomiarowych do oceny pracy obudowy wyrobisk korytarzowych
20
 • Zastosowanie kotew pomiarowych do oceny pracy obudowy wyrobisk korytarzowych
21
 • Zastosowanie technologii światłowodowej w pomiarach deformacji tuneli
22
 • Zastosowanie technologii światłowodowej w pomiarach deformacji tuneli