Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Bednarek, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3927113

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Analiza statystyczna właściwości mechanicznych skał płonnych w otoczeniu pokładów węgla na głębokościach 800$\div$1300 m
2
 • Analysis of yielding steel arch support with rock bolts in mine roadways stability aspect
3
 • Badania dla oceny stateczności wyrobisk korytarzowych zlokalizowanych na dużej głębokości
4
 • Example of monitoring work of roof bolt in excavation
5
 • Logistyka bezpieczeństwa w aspekcie monitoringu pracy obudowy kotwowej
6
 • Logistyka w monitoringu wyrobisk korytarzowych dla oceny ich funkcjonalności
7
 • Metoda oceny deformacji obudowy wyrobiska korytarzowego
8
 • Mieszanki kruszyw łamanych jako materiał na konstrukcję warstw podbudowy
9
 • Monitoring jako najlepszy sposób kontroli stateczności wyrobisk
10
 • Możliwości podziemnego składowania odpadów radioaktywnych w kontekście rozwoju energetyki jądrowej w Polsce
11
 • Ocena wpływu domieszek do kruszywa 0-63 mm na poprawę jego wskaźnika nośności na podstawie wyników badań własnych
12
 • Ocena wpływu dużej głębokości na stateczność wyrobisk korytarzowych
13
 • Stability monitoring system of excavation located in high depth
14
 • System monitoringu stateczności wyrobiska korytarzowego zlokalizowanego na dużej głębokości
15
 • Wpływ warunków górniczych na zachowanie się wybranych wyrobisk chodnikowych w długim czasie funkcjonowania
16
 • Zarządzanie logistyczne w laboratorium akredytowanym
17
 • Zastosowanie kotew pomiarowych do oceny pracy obudowy wyrobisk korytarzowych
18
 • Zastosowanie kotew pomiarowych do oceny pracy obudowy wyrobisk korytarzowych
19
 • Zastosowanie technologii światłowodowej w pomiarach deformacji tuneli
20
 • Zastosowanie technologii światłowodowej w pomiarach deformacji tuneli