Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Wątor, dr

poprzednio: Podgórni

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: P-9788-2016

Scopus: 53982322200

PBN: 3940594

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza czynników wpływających na zmiany składu chemicznego wód przeznaczonych do spożycia
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2017 vol. 65 nr 11/2, s. 1388–1392. — tekst: https://goo.gl/6aH97Y
 • keywords: drinking water, factor analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułAnaliza przestrzennej zmienności składu chemicznego wód leczniczych rejonu Buska Zdroju z wykorzystaniem analizy skupień
  AutorzyKatarzyna WĄTOR
  ŹródłoNowe trendy w naukach przyrodniczych 3, T. 2 / pod red. Marcina Kuczera. — Kraków : Creativetime, 2012. — S. 94–101
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza trendów zmian składu chemicznego wód leczniczych z ujęcia B-13 w Busku-Zdroju z wykorzystaniem programu GWSDAT
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2015 t. 63 nr 10/2, s. 1125–1130
 • keywords: curative water, trend analysis, GWSDAT software

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza zróżnicowania składu chemicznego wód przeznaczonych do spożycia z wykorzystaniem analizy czynnikowej
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA
  ŹródłoChemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : VI konferencja : 01-03.03.2017 Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. — [Poznań : s. n.], 2017. — S. [77]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułArsen w wodach podziemnych okolic Lublina
  AutorzyAdam POSTAWA, Joanna Jeż-Walkowiak, Alina Pruss, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2011 nr 445 z. 12/2, s. 495–503
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAssessment of chemical composition of therapeutic water from Busko Zdrój using principal component analysis : [abstract]
  AutorzyK. WĄTOR
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 189
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2017]
 • TytułAssessment the impact of sampler changes on the sampling uncertainty associated with thermal waters
  AutorzyA. MIKA, K. SEKUŁA, E. KMIECIK, K. WĄTOR
  ŹródłoIWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 107–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2017]
 • TytułBacterias from Legionella group in the hot water installations in public buildings
  AutorzyEwa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR, Anna MIKA, Aneta Chochorek, Mateusz Kołodziej
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : water resources forest, marine and ocean ecosystems : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 31, Hydrology and water resources marine and ocean ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 67–72
 • keywords: usable water, Legionella bacteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/31/S12.009

11
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania wód termalnych – propozycja technicznych rozwiązań w zakresie poboru próbek
  AutorzyKlaudia KORZEC, Mateusz Szatko, Ewa KMIECIK, Anna MIKA, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoNowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej : XXI konferencja : Warszawa, 8–9 grudnia 2016 / red. nauk. Małgorzata Iwona Szynkowska, Sławomir Garboś. — [Warszawa : UW], [2016]. — S. 29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [referat, 2017]
 • TytułChanges in concentration of sulphur(II) compounds - comparison of the results from modeling of curative water mixing and results from chemical analysis
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 119–126
 • keywords: curative water, hydrogeochemical modeling, sulphur(II) specitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/12/S02.016

14
15
 • [referat, 2018]
 • TytułDobowe zmiany stężeń wybranych metali w wodzie z sieci wodociągowej
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Adam POSTAWA, Ewa KMIECIK, Piotr RUSINIAK, Anna MIKA
  Źródło„Analiza specjacyjna – możliwości i kierunki rozwoju” : konferencja : Poznań, 1–2 marca 2018. — [Poznań : s. n.], [2018]. — S. [64]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [referat, 2017]
 • TytułEvaluation of the possibility of using the Dniester River water in the Halych area (Ukraine) to supply the population with drinking water
  AutorzyDamian PIETRZAK, Oleg Mandryk, Paweł KOSAKOWSKI, Ewa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : water resources forest, marine and ocean ecosystems : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 31, Hydrology and water resources marine and ocean ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 277–284
 • keywords: chemical status, surface water, ecological status, Halych, Dniester

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/31/S12.035

18
 • [referat, 2017]
 • TytułEvaluation of the possibility of using the groundwater of the Raba River basin area for human consumption, using an indicator dedicated for groundwater
  AutorzyDamian PIETRZAK, Ewa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 313–320
 • keywords: groundwater quality indices, Raba catchment, human consumption

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/12/S02.040

19
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEvaluation of the possibility of using the water of the Bystrytsya-Nadvirnyans'ka River in Cherniiv (Ukraine) to supply the population with drinking water
  AutorzyD. PIETRZAK, O. Mandryk, K. WĄTOR, E. KMIECIK, A. Zelmanowych
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 30 art. no. 01009, s. 1–7
 • keywords: chemical status, surface water, ecological status, Cherniiv, Bystrytsya-Nadvirnyans'ka

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183001009

20
 • [referat, 2017]
 • TytułEvaluation of the possibility of using the water of the Bystrzyca Nadwórniańska River in Czerniejów (Ukraine) to supply the population with drinking water
  AutorzyD. PIETRZAK, O. Mandryk, K. WĄTOR, E. KMIECIK, A. Zelmanowych
  ŹródłoIWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 58–59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2017]
 • TytułForms of occurrence of sulfur (II) compounds in the curative waters from Busko-Zdroj region
  AutorzyKatarzyna WĄTOR
  ŹródłoMinWat 2017 [Dokument elektroniczny] : 2textsuperscript{nd} international multidisciplinary conference on Mineral Waters : Genesis, Exploitation, Protection and Valorisation : Luso, Portugal, 26textsuperscript{th}–31textsuperscript{st} March 2017. — [Portugal : s. n.], [2017]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułFormy występowania składników swoistych w wodach wykorzystywanych w balneologii w rejonie Buska-Zdroju
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK
  ŹródłoActa Balneologica. — 2017 t. 59 nr 3, s. 244
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułImplementation of QA/QC program in research related to the membrane processes used in geothermal water treatment
  AutorzyEwa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR, Michał Bodzek, Mariola Rajca, Magdalena TYSZER
  ŹródłoDesalination and Water Treatment. — 2017 vol. 73, s. 339–347
 • keywords: geothermal water, boron, QA/QC, duplicate (replicate) control samples

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2017.20604

24
 • [referat, 2016]
 • TytułImplementation of QA/QC program in research related to the membrane processes use in termal water treatment
  AutorzyE. KMIECIK, B. TOMASZEWSKA, K. WĄTOR, M. Bodzek, M. Rajca, M. TYSZER
  ŹródłoDesalination for the environment: clean water and energy : 22–26 May 2016, Rome, Italy : abstracts / European Desalination Society. — [Italy : s. n.], [2016]. — S. 274–275
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [książka, 2011]
 • TytułMetale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce
  Autorzypod red. Adama POSTAWY i Stanisława WITCZAKA ; aut.: Adam POSTAWA, Stanisław WITCZAK, Ewa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR [et al.]
  DetailsKraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 2011. — 363 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: