Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Bednarski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900824

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of rheological phenomena in reinforced concrete cross-section of Rędziński Bridge pylon based on in situ measurements
  AutorzyŁukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko, Tomasz Howiacki
  ŹródłoMATBUD'2015 : 7th scientific-technical conference on Material problems in civil engineering : 22–24 June 2015 Cracow, Poland : book of abstracts / ed. Tomasz Tracz, Izabela Hager. — [Cracow : Cracow University of Technology], [2015]. — S. 82
2
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnalysis of rheological phenomena in reinforced concrete cross-section of Rędziński Bridge pylon based on in situ measurements
  AutorzyŁukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko, Tomasz Howiacki
  ŹródłoProcedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2015 vol. 108, s. 536–543
3
 • [referat, 2017]
 • TytułBehaviour of bridges in mining areas recorded with the use of vibrating wire sensors
  AutorzyMarta Kadela, Beata Parkasiewicz, Piotr Bętkowski, Rafał Sieńko, Łukasz BEDNARSKI
  ŹródłoWMCAUS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – architecture – urban planning symposium : 12–16 June, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — S. [215]
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDetermination of vertical and horizontal soil displacements in automated measuring systems on the basis of angular measurements
  AutorzyŁukasz BEDNARSKI, Sławomir Milewski, Rafał Sieńko
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; R. 111 z. 21. Budownictwo = Civil Engineering. — 2014 6-B, s. 3–13
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułDoświadczenia z użytkowania systemu monitorowania konstrukcji mostu kolejowego poddanego oddziaływaniu eksploatacji górniczej
  AutorzyPiotr Bętkowski, Łukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 3, s. 8–13
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułFeed material influence on the dynamics of the suspended screen at its steady state operation and transient states
  AutorzyJerzy MICHALCZYK, Łukasz BEDNARSKI, Marek GAJOWY
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2017 vol. 62 iss. 1, s. 145–161. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/951/737
7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułModelowanie zachowania pianobetonu w konstrukcjach warstwowych współpracujących z podłożem gruntowym
  AutorzyLidia Fedorowicz, Marta Kadela, Łukasz BEDNARSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. — 2014 nr 6, s. 73–81
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMonitorowanie obiektów budowlanych w sąsiedztwie budowy
  AutorzyRafał Sieńko, Łukasz BEDNARSKI
  ŹródłoGeoinżynieria : drogi, mosty, tunele. — 2016 nr 4, s. 28–33
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułObciążenie śniegiem obiektów budowlanych
  AutorzyŁukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko
  ŹródłoInżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. — 2011 nr 12, s. 45–49
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOszacowanie wartości i zmienności modułu sprężystości betonu w istniejącej konstrukcji na podstawie ciągłych pomiarów in situ
  AutorzyŁukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko, Tomasz Howiacki
  ŹródłoCement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — 2014 R. 19/81 nr 6, s. 396–404
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOvercoming of a resonance stall and the minimization of amplitudes in the transient resonance of a vibratory machine by the phase modulation method
  AutorzyJ. MICHALCZYK, Ł. BEDNARSKI
  ŹródłoJournal of Engineering for Gas Turbines and Power. — 2010 vol. 132 no. 5, s. 052501-1–0502501-7
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułPomiary odkształceń konstrukcji czujnikami strunowymi
  AutorzyŁukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko
  ŹródłoInżynieria i Budownictwo / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — 2013 nr 11, s. 615–619
14
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułPomiar wychylenia i przemieszczenia obiektów przemysłowych znajdujących się na terenach górniczych za pomocą systemu czujników strunowych
  AutorzyMarta Kadela, Łukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko, Mariusz Zelder
  ŹródłoMiernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 47–59
15
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułPrawidłowa identyfikacja zagrożeń jako element monitoringu pewnego mostu kolejowego
  AutorzyPiotr Bętkowski, Łukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko
  ŹródłoKonstrukcja i wyposażenie mostów : VII ogólnopolska konferencja mostowców : Wisła, 28–29 maja 2015 roku : monografia : praca zbiorowa / pod red. Marka Salamaka. — Gliwice : Epigraf s. c., [2015]. — S. 11–22
16
 • [monografia, 2010]
 • TytułProcesy przejściowe maszyn wibracyjnych i układów wibroizolacji
  AutorzyJerzy MICHALCZYK, Grzegorz CIEPLOK, Łukasz BEDNARSKI
  DetailsWarszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2010. — 131, [1] s.
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułStructural health monitoring of a rail bridge structure impacted by mining operation
  AutorzyPiotr Bętkowski, Łukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; R. 111 z. 21. Budownictwo = Civil Engineering. — 2014 6-B, s. 15–27
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułSystemy monitorowania konstrukcji sprężonych, Cz. 1
  AutorzyRafał Sieńko, Tomasz Howiacki, Łukasz BEDNARSKI
  ŹródłoBuilder (Warszawa). — 2015 R. 19 nr 8, s. 56–59
19
 • [referat, 2015]
 • TytułSystemy monitorowania konstrukcji sprężonych
  AutorzyRafał Sieńko, Tomasz Howiacki, Łukasz BEDNARSKI
  ŹródłoKS 2015 : konferencja naukowo-techniczna Konstrukcje Sprężone : Kraków, 16–17 kwietnia 2015 / ed. Wit Derkowski [et al.]. — Kraków : Pracownia Konstrukcji Sprężonych. Politechnika Krakowska, 2015. — S. 225–228
20
 • [referat, 2017]
 • TytułŚwiatłowodowe pomiary odkształceń elementów mostów kompozytowych na przykładzie wybranych badań
  AutorzyTomasz Siwowski, Rafał Sieńko, Łukasz BEDNARSKI, Mateusz Rajchel, Tomasz Howiacki
  ŹródłoMosty przemiany w projektowaniu i technologiach budowy : seminarium naukowo-techniczne Wrocławskie Dni Mostowe : Wrocław, 28-29 listopada 2017 / red. Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, [2017]. — S. 489–496
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułThe use of self-excited vibrations for dynamic strain measurements carried out by vibrating wire tensometers
  AutorzyGrzegorz CIEPLOK, Łukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko
  ŹródłoMechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. — 2015 vol. 34 no. 1, s. 1–8. — tekst: https://goo.gl/quz88t
22
 • [referat, 2015]
 • TytułWybrane zagadnienia monitorowania konstrukcji
  AutorzyRafał Sieńko, Łukasz BEDNARSKI, Tomasz Howiacki
  ŹródłoNaprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych : budownictwo ogólne : XXX jubileuszowe ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji : Szczyrk, 25–28 marca 2015 roku. T. 3, Wykłady / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku-Białej. — [Szczyrk : s. n.], [2015]. — S. 341–410
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułWykorzystanie sterowania impulsowo-fazowego do minimalizacji amplitud drgań maszyn wibracyjnych w stanach przejściowych
  AutorzyJerzy MICHALCZYK, Łukasz BEDNARSKI
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; R. 105. Mechanika = Mechanics. — 2008 z. 1–M, s. 213–222
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWytyczne obserwacji ciągłej obiektów zlokalizowanych na terenach górniczych
  AutorzyMarta Kadela, Łukasz BEDNARSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 8, s. 78–84
25
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułZapobieganie awariom budowlanym istniejących konstrukcji poprzez ciągłe pomiary wielkości dynamicznych w czasie budowy
  AutorzyRafał Sieńko, Tomasz Howiacki, Łukasz BEDNARSKI
  ŹródłoAwarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia / red. nauk. monografii Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, [2017]. — S. 467–475