Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Bednarski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900824

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Analysis of rheological phenomena in reinforced concrete cross-section of Rędziński Bridge pylon based on in situ measurements
2
 • Analysis of rheological phenomena in reinforced concrete cross-section of Rędziński Bridge pylon based on in situ measurements
3
 • Behaviour of bridges in mining areas recorded with the use of vibrating wire sensors
4
 • Determination of vertical and horizontal soil displacements in automated measuring systems on the basis of angular measurements
5
 • Doświadczenia z użytkowania systemu monitorowania konstrukcji mostu kolejowego poddanego oddziaływaniu eksploatacji górniczej
6
 • Feed material influence on the dynamics of the suspended screen at its steady state operation and transient states
7
8
 • Modelowanie zachowania pianobetonu w konstrukcjach warstwowych współpracujących z podłożem gruntowym
9
 • Monitorowanie obiektów budowlanych w sąsiedztwie budowy
10
 • Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych
11
 • Oszacowanie wartości i zmienności modułu sprężystości betonu w istniejącej konstrukcji na podstawie ciągłych pomiarów in situ
12
 • Overcoming of a resonance stall and the minimization of amplitudes in the transient resonance of a vibratory machine by the phase modulation method
13
 • Pomiary odkształceń konstrukcji czujnikami strunowymi
14
 • Pomiar wychylenia i przemieszczenia obiektów przemysłowych znajdujących się na terenach górniczych za pomocą systemu czujników strunowych
15
 • Prawidłowa identyfikacja zagrożeń jako element monitoringu pewnego mostu kolejowego
16
 • Procesy przejściowe maszyn wibracyjnych i układów wibroizolacji
17
 • Structural health monitoring of a rail bridge structure impacted by mining operation
18
 • Systemy monitorowania konstrukcji sprężonych
19
 • Systemy monitorowania konstrukcji sprężonych
20
 • Światłowodowe pomiary odkształceń elementów mostów kompozytowych na przykładzie wybranych badań
21
 • The use of self-excited vibrations for dynamic strain measurements carried out by vibrating wire tensometers
22
 • Wybrane zagadnienia monitorowania konstrukcji
23
 • Wykorzystanie sterowania impulsowo-fazowego do minimalizacji amplitud drgań maszyn wibracyjnych w stanach przejściowych
24
 • Wytyczne obserwacji ciągłej obiektów zlokalizowanych na terenach górniczych
25
 • Zapobieganie awariom budowlanym istniejących konstrukcji poprzez ciągłe pomiary wielkości dynamicznych w czasie budowy