Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Bednarski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900824

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Analysis of rheological phenomena in reinforced concrete cross-section of Rędziński Bridge pylon based on in situ measurements / Łukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko, Tomasz Howiacki // W: MATBUD'2015 : 7th scientific-technical conference on Material problems in civil engineering : 22–24 June 2015 Cracow, Poland : book of abstracts / ed. Tomasz Tracz, Izabela Hager. — [Cracow : Cracow University of Technology], [2015]. — S. 82

 • keywords: structural health monitoring, creep of concrete

2
3
 • Behaviour of bridges in mining areas recorded with the use of vibrating wire sensors / Marta Kadela, Beata Parkasiewicz, Piotr Bętkowski, Rafał Sieńko, Łukasz BEDNARSKI // W: WMCAUS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – architecture – urban planning symposium : 12–16 June, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-270-1974-8. — S. [215]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Determination of vertical and horizontal soil displacements in automated measuring systems on the basis of angular measurementsWyznaczanie pionowych i poziomych przemieszczeń gruntu w automatycznych systemach pomiarowych na podstawie pomiarów kątowych / Łukasz BEDNARSKI, Sławomir Milewski, Rafał Sieńko // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 21. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 6-B, s. 3–13. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: inklinometry, interpolacja sklejana, pomiary deformacji gruntu

  keywords: soil deformation measurements, inclinometers, spline interpolation

5
 • Doświadczenia z użytkowania systemu monitorowania konstrukcji mostu kolejowego poddanego oddziaływaniu eksploatacji górniczejExperiences from making use of structural health monitoring of a rail bridge structure impacted by mining deformations / Piotr Bętkowski, Łukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 3, s. 8–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: teren górniczy, wiadukt kolejowy, deformacje terenu, systemy monitorowania konstrukcji (SHM)

  keywords: SHM, area deformation, mining area, railway bridge

6
 • Feed material influence on the dynamics of the suspended screen at its steady state operation and transient statesWpływ nadawy na dynamikę przesiewacza podwieszonego w stanie pracy ustalonej i okresach przejściowych / Jerzy MICHALCZYK, Łukasz BEDNARSKI, Marek GAJOWY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 iss. 1, s. 145–161. — Bibliogr. s. 160–161. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/951/737

 • słowa kluczowe: rezonans przejściowy, przesiewacze wibracyjne, układy o ograniczonym wzbudzeniu, nadawa sypka

  keywords: transient resonance, limited power systems, vibrating screens, loose feed material

7
8
 • Modelowanie zachowania pianobetonu w konstrukcjach warstwowych współpracujących z podłożem gruntowymModeling of the foamed concrete behavior for the layered structures cooperating with subsoil / Lidia Fedorowicz, Marta Kadela, Łukasz BEDNARSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach ; ISSN 2082-7016. — 2014 nr 6, s. 73–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, podłoże gruntowe, konstrukcje warstwowe, pianobeton

  keywords: numerical modeling, layered structures, subsoil, foamed concrete

9
 • Monitorowanie obiektów budowlanych w sąsiedztwie budowy[Monitoring of buildings in the construction vicinity] / Rafał Sieńko, Łukasz BEDNARSKI // Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele = Geoengineering : roads, bridges, tunnels ; ISSN 1895-0426. — 2016 nr 4, s. 28–33. — Bibliogr. s. 33. — Ł. Bednarski – afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych[Burdening with the snow civil structures] / Łukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2011 nr 12, s. 45–49. — Bibliogr. s. 49. — Ł. Bedanrski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Oszacowanie wartości i zmienności modułu sprężystości betonu w istniejącej konstrukcji na podstawie ciągłych pomiarów in situEstimation of the value and the variability of elastic modulus of concrete in existing structure on the basis of continuous in situ measurements / Łukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko, Tomasz Howiacki // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2014 R. 19/81 nr 6, s. 396–404. — Bibliogr. s. 404. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Overcoming of a resonance stall and the minimization of amplitudes in the transient resonance of a vibratory machine by the phase modulation method / J. MICHALCZYK, Ł. BEDNARSKI // Journal of Engineering for Gas Turbines and Power ; ISSN 0742-4795. — 2010 vol. 132 no. 5, s. 052501-1–0502501-7. — Bibliogr. s. 052501-7

 • keywords: vibrations, vibration control, resonance, angular velocity control, electric motors, minimisation, phase modulation

13
 • Pomiary odkształceń konstrukcji czujnikami strunowymi[Measurements of deformation of the structure by meaus of vibrating wire sensors] / Łukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko // Inżynieria i Budownictwo / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0021-0315. — 2013 nr 11, s. 615–619. — Bibliogr. s. 618–619. — Ł. Bednarski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Pomiar wychylenia i przemieszczenia obiektów przemysłowych znajdujących się na terenach górniczych za pomocą systemu czujników strunowych[The measurement of tilt and displacement of industrial facilities located in mining areas using a system of sensors string] / Marta Kadela, Łukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko, Mariusz Zelder // W: Miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — Zbiór materiałów na podstawie referatów z konferencji "XIII Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych" : [Krynica Zdrój, 10–12 czerwca 2015]. — ISBN: 978-83-7464-847-9. — S. 47–59. — Bibliogr. s. 58–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Prawidłowa identyfikacja zagrożeń jako element monitoringu pewnego mostu kolejowegoThe correct identification of threats as the element of monitoring of certain railway bridge / Piotr Bętkowski, Łukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko // W: Konstrukcja i wyposażenie mostów : VII ogólnopolska konferencja mostowców : Wisła, 28–29 maja 2015 roku : monografia : praca zbiorowa / pod red. Marka Salamaka. — Gliwice : Epigraf s. c., [2015]. — ISBN: 978-83-941371-1-3. — S. 11–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Procesy przejściowe maszyn wibracyjnych i układów wibroizolacji[Transient states of vibratory machines and vibration isolation systems] / Jerzy MICHALCZYK, Grzegorz CIEPLOK, Łukasz BEDNARSKI. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2010. — 131, [1] s.. — Indeks. — ISBN: 978-83-204-3688-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Structural health monitoring of a rail bridge structure impacted by mining operationSystem monitorowania konstrukcji mostu kolejowego poddanego oddziaływaniu eksploatacji górniczej / Piotr Bętkowski, Łukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 21. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 6-B, s. 15–27. — Bibliogr. s. 27, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: most, deformacje górnicze, systemy monitorowania konstrukcji (SHM), pomiar pomieszczeń

  keywords: displacement measurement, bridge, mining deformations, structural health monitoring (SHM)

18
 • Systemy monitorowania konstrukcji sprężonych, Cz. 1Structural health monitoring systems for prestressed structures / Rafał Sieńko, Tomasz Howiacki, Łukasz BEDNARSKI // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2015 R. 19 nr 8, s. 56–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.

 • keywords: structural health monitoring, prestressed structures

19
 • Systemy monitorowania konstrukcji sprężonych[Structural health monitoring systems for prestressed structures] / Rafał Sieńko, Tomasz Howiacki, Łukasz BEDNARSKI // W: KS 2015 : konferencja naukowo-techniczna Konstrukcje Sprężone : Kraków, 16–17 kwietnia 2015 / ed. Wit Derkowski [et al.]. — Kraków : Pracownia Konstrukcji Sprężonych. Politechnika Krakowska, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-941947-0-3. — S. 225–228. — Streszcz.

 • słowa kluczowe: systemy monitorowania konstrukcji, konstrukcje sprężone

20
 • Światłowodowe pomiary odkształceń elementów mostów kompozytowych na przykładzie wybranych badańOptical fiber strain measurements of composite bridge members based on selected tests / Tomasz Siwowski, Rafał Sieńko, Łukasz BEDNARSKI, Mateusz Rajchel, Tomasz Howiacki // W: Mosty przemiany w projektowaniu i technologiach budowy : seminarium naukowo-techniczne Wrocławskie Dni Mostowe : Wrocław, 28-29 listopada 2017 / red. Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, [2017]. — ISBN: 978-83-7125-275-4. — S. 489–496. — Bibliogr. s. 495–496, Summ.. — Ł. Bednarski: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • The use of self-excited vibrations for dynamic strain measurements carried out by vibrating wire tensometers / Grzegorz CIEPLOK, Łukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2015 vol. 34 no. 1, s. 1–8. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/quz88t

 • słowa kluczowe: drgania samowzbudne, czujniki strunowe, tensometry

  keywords: self-excited vibrations, vibrating wire transducers, tensometers

22
 • Wybrane zagadnienia monitorowania konstrukcji[Selected issues of structures monitoring] / Rafał Sieńko, Łukasz BEDNARSKI, Tomasz Howiacki // W: Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych : budownictwo ogólne : XXX jubileuszowe ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji : Szczyrk, 25–28 marca 2015 roku. T. 3, Wykłady / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku-Białej. — [Szczyrk : s. n.], [2015]. — ISBN 978-83-932934-6-9 (całość). — ISBN: 978-83-932934-5-2. — S. 341–410. — Bibliogr. s. 406–410

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Wykorzystanie sterowania impulsowo-fazowego do minimalizacji amplitud drgań maszyn wibracyjnych w stanach przejściowychThe application of the impulse-phase control method for reduction of transient resonance amplitudes of vibratory machines / Jerzy MICHALCZYK, Łukasz BEDNARSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 105. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2008 z. 1–M, s. 213–222. — Bibliogr. s. 221–222, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Wytyczne obserwacji ciągłej obiektów zlokalizowanych na terenach górniczychInstructions for continuous observation of built features located in post-mining areas / Marta Kadela, Łukasz BEDNARSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 78–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: monitoring, eksploatacja górnicza, obiekty mostowe

  keywords: monitoring, mining exploitation, bridge structures

25
 • Zapobieganie awariom budowlanym istniejących konstrukcji poprzez ciągłe pomiary wielkości dynamicznych w czasie budowyExisting buildings structural failures prevention through continous measurements of dynamic quantities during construction process / Rafał Sieńko, Tomasz Howiacki, Łukasz BEDNARSKI // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia / red. nauk. monografii Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-7663-234-6. — S. 467–475. — Bibliogr. s. 474–475, Streszcz., Abstr.. — Ł. Bednarski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: monitoring konstrukcji, oddziaływania dynamiczne, kontrola procesu budowy, pomiary drgań

  keywords: monitoring, vibration measurements, dynamic actions, construction process control