Wykaz publikacji wybranego autora

Wiktor Filipek, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909435

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Analiza pola prędkości w wyrobiskach przetwietrzanych przez dyfuzję
2
 • Badania modelowe przepływu powietrza w strefie przodkowej wyrobiska z wentylacją lutniową
3
 • Badania modelowe przepływu powietrza w strefie przodkowej wyrobiska z wentylacją lutniową
4
 • Experimental verification of the applications of controlled pyrotechnical reaction method in transportation from the sea floor
5
 • Experimental verification of the concept of the use of controlled pyrotechnic reaction as a source of energy as a part of the transport system from the seabed
6
 • Free surface of the liquid-gas phase separation as a measuring membrane of a device for measuring small hydrostatic pressure difference values
7
 • Measurement of small values of hydrostatic pressure difference
8
 • Measurement of small values of hydrostatic pressure with the compensation of atmospheric pressure influence
9
 • Modelowanie procesu przewietrzania wyrobisk ślepych przy występujących zagrożeniach skojarzonych metodami CFD
10
 • Numerical simulation of ventilation of blind drifts with a force-exhaust overlap system in the condition of methan and dust hazards
11
 • Ośrodek porowaty jako sieć przestrzenna utworzona z komórek elementarnych
12
 • Prognozowanie temperatury powietrza w przodkach wyrobisk ślepych przewietrzanych wentylacją lutniową – 3D symulacja komputerowa
13
 • Przyrząd do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego
14
 • Research on the application of controlled pyrotechnic reaction with the use of ammonium nitrate for transport from seabed
15
 • Sposób i układ do pomiaru małej różnicy ciśnień hydrostatycznych
16
 • Sposób i układ do pomiaru małej różnicy ciśnień hydrostatycznych
17
 • Sposób i urządzenie do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego
18
 • Sposób i urządzenie do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego
19
 • Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w środowisku płynnym, zwłaszcza z dużych głębokości
20
 • Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w wodzie, zwłaszcza z dużych głębokości
21
 • Symulacja numeryczna powolnych przepływów płynów w ośrodku porowatym utworzonym przez regularny układ makroskopowych kul
22
 • Theoretical foundations of the implementation of controlled pyrotechnical reactions as an energy source for transportation from the sea bed
23
 • The pressure distribution at flow with colmatage in homogeneous media for first kinetics without E-3(X, T) unit linearization
24
 • The theoretical basis of the application of the controlled pyrotechnical reaction method in transportation from the sea floor
25
 • The theoretical basis of the concept of using the controlled pyrotechnical reaction method as an energy source in transportation from the sea bed