Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Ilcewicz-Stefaniuk, mgr

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • [referat, 2008]
 • TytułAncient salt mining in the Bochnia region as a pattern of geoheritage preservation and attractive geotouristic object
  AutorzyDanuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Michał STEFANIUK, Tomasz TOBOŁA
  ŹródłoOSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — [Oslo : s. n.], [2008]. — S. [1]
2
 • [referat, 2008]
 • TytułGeotouristic attraction in the Podlasie region, northeastern Poland
  AutorzyMichał STEFANIUK, Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Tadeusz SŁOMKA
  ŹródłoOSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — [Oslo : s. n.], [2008]. — S. [1]
3
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułInvestigations of mass movements hazard in the Vistula River valley
  AutorzyDanuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Michał STEFANIUK
  ŹródłoPolish Geological Institute Special Papers. — 2008 vol. 24, s. 75–81
4
 • [książka, 2012]
 • TytułKatalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej : projekt badawczy nr: 523/2010/Wn-50/FG-GO-TX/D
  Autorzyred. nauk. Tadeusz SŁOMKA ; autorzy: Tomasz BARTUŚ, Sławomir BĘBENEK, Marek DOKTOR, Jan GOLONKA, Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Andrzej JONIEC, Marek KRĄPIEC, Michał KROBICKI, Marek ŁODZIŃSKI, Włodzimierz Margielewski, Wojciech MASTEJ, Wojciech MAYER, Krzysztof MIŚKIEWICZ, Elżbieta SŁOMKA, Tadeusz SŁOMKA, Renata STADNIK, Michał STEFANIUK, Piotr STRZEBOŃSKI, Jan Urban, Anna WAŚKOWSKA, Ewa WELC
  DetailsKraków : [s. n.], 2012. — 719 s.
5
 • [książka, 2013]
 • TytułKatalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej
  Autorzyred. nauk. Tadeusz SŁOMKA ; aut.: Tomasz BARTUŚ, Sławomir BĘBENEK, Marek DOKTOR, Jan GOLONKA, Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Andrzej JONIEC, Marek KRĄPIEC, Michał KROBICKI, Marek ŁODZIŃSKI, Wojciech MASTEJ, Wojciech MAYER, Krzysztof MIŚKIEWICZ, Elżbieta SŁOMKA, Tadeusz SŁOMKA, Renata STADNIK, Michał STEFANIUK, Piotr STRZEBOŃSKI, Anna WAŚKOWSKA, Ewa WELC, [et al.]
  DetailsWyd. 2 uzup. i popr.. — Kraków : AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki, 2013. — 719 s.
6
 • [referat, 2008]
 • TytułLandslide processes in the Vistula River Valley
  AutorzyDanuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Michał STEFANIUK
  ŹródłoOSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — [Oslo : s. n.], [2008]. — S. [1]
7
 • [referat, 2008]
 • TytułMass movement hazard in Poland
  AutorzyMichał STEFANIUK, Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA
  ŹródłoOSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — [Oslo : s. n.], [2008]. — S. [1]
8
 • [referat, 2010]
 • TytułPróba interpretacji strukturalnej i litologicznej wzdłuż ciągłych profili magnetotellurycznych w otoczeniu złoża ropy naftowej „Łodyna”
  AutorzySTEFANIUK Michał, Jankowski Leszek, Maj Elżbieta, Wojdyła Marek, ILCEWICZ-STEFANIUK Danuta
  ŹródłoInicjatywa Technologiczna I : „Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą kompleksu głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych” : Iwkowa, październik 2010 : materiały seminaryjne / pod red. Michała Stefaniuka ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [etc.]. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 26–27
9
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułSurface mass movements in Poland – a review
  AutorzyDanuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Michał STEFANIUK
  ŹródłoPolish Geological Institute Special Papers. — 2008 vol. 24, s. 83–91
10
 • [referat, 2012]
 • TytułThe land of extinct volcanoes, the Sudetes and its foreland in Poland
  AutorzyDanuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Michał STEFANIUK
  ŹródłoProceedings of the 34textsuperscript{th} International Geological Congress 2012 [Dokument elektroniczny] : 5–10 August 2012, Brisbane, Australia / BMA (BHP Billiton Mitsubishi Alliance). — Australia : Australian Geosciences Council, cop. 2012. — S. 4062