Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Styszko, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0092-3772

ResearcherID: A-1834-2017

Scopus: 36722314600

PBN: 909988

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 108, z ogólnej liczby 108 publikacji Autora


1
 • Adsorpcja jonów rtęci z roztworów wodnych na wybranych sorbentach mineralnych
2
 • Adsorpcja jonów rtęci z roztworów wodnych na wybranych sorbentach mineralnych
3
 • Adsorption of selected pharmaceutical compounds onto sediments from Dobczyce reservoir (Poland)
4
 • Ambient winter HULIS concentrations in coal combustion influenced area – case study for Krakow, Poland
5
 • Analiza składu chemicznego pyłu PM10 z Krakowa z uwzględnieniem metali ciężkich
6
 • Analiza składu chemicznego pyłu PM10 z Krakowa z uwzględnieniem metali ciężkich
7
 • Analiza wpływu wybranych czynników na wyniki pomiarów temperatury za pomocą jedno i dwubarwnej indukowanej fluorescencji laserowej
8
 • Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w krakowskich oczyszczalniach ścieków
9
 • Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w wodach ściekowych
10
 • Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w wodach ściekowych
11
 • Analiza zawartości rtęci w aerozolach atmosferycznych
12
 • Analytical and environmental aspects of mercury emitted in the energy sector
13
 • An analysis of long term temperature measurement using laser induced fluorescence
14
 • An analysis of long term temperature measurement using laser induced fluorescence
15
 • An analysis of the dust deposition on solar photovoltaic modules
16
 • An analysis of the influence of selected factors on the temperature measurement results using one-colour and two-colour laser induced fluorescence
17
 • An experimental study of the dust deposition effect on the photovoltaic module efficiency
18
 • Application of a modified gas chromatography atomic fluorescence spectroscopy method for determination of methylmercury in bird samples
19
 • Application of char from waste tires impregnated with amines for the removal of xenobiotics from aqueous solutions
20
 • Atmospheric mercury – case study for the city of Krakow, Poland
21
 • Badania możliwości adsorpcji wybranych ksenobiotyków z roztworów wodnych na popiele lotnym
22
 • Badania związków węgla w aerozolach atmosferycznych w aspekcie ich wpływu na zdrowie
23
 • Badanie obecności wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), triclosanu i bisfenolu A w ściekach komunalnych techniką chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS)
24
 • Badanie szybkości ługowania biocydów z porowatych materiałów budowlanych
25
 • Biocides emissions from renders: comparison of desorption equilibria and leaching from walls