Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Kicińska, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2725-7319

ResearcherID: J-8300-2016

Scopus: 25629587900

PBN: 900413

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 72, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
 • [referat, 2016]
 • TytułAkumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnych
  AutorzyMagdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA
  Źródło„Edukacja – zdrowie – środowisko” : ogólnopolska konferencja naukowa : Kielce 6–7 czerwca 2016 r.. — [Kielce : s. n.], [2016]. — S. 35
 • słowa kluczowe: metale ciężkie, akumulacja, bariera geologiczna, składowisko odpadów

2
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułAkumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnych
  AutorzyMagdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoCzłowiek a środowisko – wzajemne oddziaływanie / red. nauk. Jarosław Chmielewski, Ilona Żeber-Dzikowska, Barbara Gworek. — Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2016. — S. 217–227
 • słowa kluczowe: metale ciężkie, akumulacja, bariera geologiczna, składowisko odpadów

  keywords: heavy metals, accumulation, geological barrier, landfill site

3
 • [referat, 2012]
 • TytułAn evaluation of concentration variability of selected heavy metals in dandelion (Taraxacum officinale) growing in the areas of different anthropopressure
  AutorzyAlicja KICIŃSKA
  Źródło1textsuperscript{st} International symposium and workshop on Environment and health of contaminated areas : 22textsuperscript{nd} November – 23textsuperscript{rd} November, 2012, Ostrava, Czech Republic : proceedings of abstracts / eds. Ocelka T., Strakoš K.. — Ostrava–Poruba : VŠB-Technical University of Ostrava. Institute of Environmental Technology, cop. 2012. — S. 22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułApplication of {em Holcus lanatus} and {em Taraxacum officinale} to the assessment of soil pollution along the main roads
  AutorzyKICIŃSKA Alicja
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 175–179
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • [referat, 2009]
 • TytułArsen i tal w glebach i roślinach rejonu Bukowna
  AutorzyA. KICIŃSKA
  ŹródłoObieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja – toksyczność – przeciwdziałanie : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 24–25 września 2009 r. / Instytut Ochrony Środowiska. — [Warszawa : IOŚ], [2009]. — S. 31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułArsen i tal w glebach i roślinach rejonu Bukowna
  AutorzyAlicja KICIŃSKA
  ŹródłoOchrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. — 2009 nr 40, s. 199–208
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessment of the road traffic impact on accumulation of selected elements in soils developed on Krynica and Bystrica subunit (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians)
  AutorzyAlicja KICIŃSKA
  ŹródłoCarpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. — 2016 vol. 11 no. 1, s. 245–254
 • keywords: Ti, Ni, soils, Magura Nappe, Pb, road traffic, Cr, Zn, landscape park, Cd, As

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAs and Pb and their potential source in the hair of residents of Cracow
  AutorzyAlicja KICIŃSKA, Aleksandra Jelonek-Waliszewska
  ŹródłoJournal of Elementology. — 2017 vol. 22 iss. 2, s. 517–528. — tekst: http://jsite.uwm.edu.pl/index/getfile/1223
 • keywords: factors, environmental contamination, potential harmful elements

9
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAtrakcje geoturystyczne szansą stworzenia nowej oferty turystycznej miasta na przykładzie Krakowa
  AutorzyAlicja KICIŃSKA, Piotr DMYTROWSKI, Grzegorz MADEJA, Paulina MROWCZYK
  ŹródłoUwarunkowania rozwoju turystyki w mieście / pod red. Michała Lisowskiego. — Białystok : Wyższa Szkoła Menedżerska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2010. — S. 112–118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułChrom w wodach powierzchniowych Beskidu Sądeckiego
  AutorzyAlicja KICIŃSKA
  ŹródłoGospodarka Wodna. — 2010 R. 70 nr 7, s. 283–292
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • [referat, 2016]
 • TytułCoal from the waste disposal site of the Siersza mine (Trzebinia, Poland) and its properties as a possible alternative fuel
  AutorzyBeata KOSA, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 71
 • keywords: fuel, coal waste, Siersza

13
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCoal from the waste disposal site of the Siersza mine (Trzebinia, Poland) and its properties as a possible alternative fuel
  AutorzyBeata KOSA, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00039, s. 1–4
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • [referat, 2008]
 • TytułCzy stanowisko dokumentacyjne może być skuteczną formą ochrony przyrody nieożywionej?
  AutorzyA. KICIŃSKA
  Źródło„Prawo ochrony przyrody – stan aktualny, problemy, perspektywy” : I ogólnopolska konferencja : Łódź 25–26.04.2008 r. : streszczenia / Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Katedra Ochrony Przyrody, Wydział Prawa i Administracji UŁ. Zakład Prawa Ochrony Środowiska, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej. — [Łódź : UŁ], [2008]. — S. 11–12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułCzy stanowisko dokumentacyjne może być skuteczną formą ochrony przyrody nieożywionej?
  AutorzyAlicja KICIŃSKA
  ŹródłoPrawo ochrony przyrody : stan obecny, problemy, perspektywy / pod red. Dominika Kopcia i Natalii Ratajczyk. — Łódź : Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, 2008. — S. 259–265
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
17
 • [referat, 2013]
 • TytułDirect and indirect methods in chemical and mineralogical investigations of industrial fly-ashes
  AutorzyA. KICIŃSKA
  Źródło2textsuperscript{nd} International symposium and workshop on Environment and health of contaminated areas : 6textsuperscript{th} November – 8textsuperscript{th} November, 2013, Ostrava, Czech Republic : proceedings of abstracts / IET Institute of Environmental Technology [etc.]. — Ostrava-Poruba : IET VŠB -Technical University of Ostrava, cop. 2013. — S. 25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEstablishing geochemical background of elements present in soil and its application in the evaluation of soil pollution based on data collected in the Beskid Sądecki region
  AutorzyAlicja KICIŃSKA, Katarzyna TUREK
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2017 vol. 16, s. 87–99
 • słowa kluczowe: antropopresja, ocena zagrożenia, gleby, tło geochemiczne

  keywords: soil, anthropopressure, geochemical background, assessment of pollution

19
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułEstablishing geoparks in Poland – the frame project based on the “Jurassic Geopark”
  AutorzyJoanna Figna, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoGeotourism : a variety of aspects / ed. Tadeusz SŁOMKA. — Kraków : AGH University of Science and Technology ; International Association for Geotourism, 2011. — S. 71–83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułFormy występowania oraz mobilność cynku, ołowiu i kadmu w glebach zanieczyszczonych przez przemysł wydobywczo-metalurgiczny
  AutorzyAlicja KICIŃSKA
  ŹródłoOchrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. — 2011 nr 49, s. 152–162
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • [referat, 2008]
 • TytułFrame project of a geopark
  AutorzyJoanna Figna, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoGEOTOUR 2008 : “Geotourism and mining heritage” : 4textsuperscript{nd} international conference : 26–28 June 2008, Kraków, Poland / ed. Tadeusz Słomka ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism. — [Kraków : AGH UST], [2008]. — S. 15–16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułGeoturystyka w mieście na przykładzie Wieliczki
  AutorzyAlicja KICIŃSKA, Anna Hojoł-Dąbroś, Krzysztof Dąbroś
  ŹródłoUwarunkowania rozwoju turystyki w mieście / pod red. Michała Lisowskiego. — Białystok : Wyższa Szkoła Menedżerska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2010. — S. 202–209
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułHealth risks associated with municipal waste combustion on the example of Laskowa commune (Southern Poland)
  AutorzyAlicja KICIŃSKA, Magdalena MAMAK
  ŹródłoHuman and Ecological Risk Assessment. — 2017 vol. 23 no. 8, s. 2087–2096. — tekst: https://goo.gl/Jv3KLn
 • keywords: heavy metals, risk assessment, fly ashes

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułHealth risk to children exposed to Zn, Pb, and Fe in selected urban parks of the Silesian agglomeration
  AutorzyAlicja KICIŃSKA
  ŹródłoHuman and Ecological Risk Assessment. — 2016 vol. 22 no. 8, s. 1687–1695
 • keywords: risk assessment, Pb, Fe, Zn, urban parks, the Silesian agglomeration

25