Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Marmol, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900590

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAccuracy of laser scanners for measuring surfaces made of synthetic materials
  AutorzyGrzegorz LENDA, Urszula MARMOL, Grzegorz Mirek
  ŹródłoPhotogrammetrie Fernerkundung Geoinformation. — 2015 H. 5, s. 357–372
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza algorytmów detekcji obiektów infrastruktury kolejowej na podstawie chmury punktów mobilnego skaningu laserowego
  AutorzyUrszula MARMOL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2012 vol. 24, s. 211–220
3
 • [książka, 2017]
 • TytułAnaliza falkowa danych lotniczego skaningu laserowego w procesie automatycznej ekstrakcji wybranych obiektów
  AutorzyUrszula MARMOL
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 130, [1] s.
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza przydatności lotniczegu skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją inspire
  AutorzyUrszula CISŁO-LESICKA, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Krystian PYKA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2014 vol. 26, s. 39–52
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAttempts at automatic detection of railway head edges from images and laser data
  AutorzyUrszula MARMOL, Sławomir MIKRUT
  ŹródłoImage Processing & Communications : an International Journal. — 2012 vol. 17 no. 4, s. 151–160
6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDokładność dalmierzy bezzwierciadlanych dla pomiaru obiektów wykonanych z materiałów syntetycznych
  AutorzyGrzegorz LENDA, Urszula MARMOL
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2010 vol. 56 nr 11, s. 1280–1286
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDokładność określenia wysokości drzew na podstawie numerycznego modelu koron drzew opracowanego z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowego
  AutorzyUrszula MARMOL, Krzysztof Będkowski
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2008 vol. 18 a, s. 377–385. — tekst: http://goo.gl/G1gAey
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułFiltry teksturalne w procesie automatycznej klasyfikacji obiektów
  AutorzyUrszula MARMOL, Grzegorz LENDA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2010 vol. 21, s. 235–243
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułIntegracja danych lidarowych i fotogrametrycznych w procesie automatycznego wykrywania obiektów
  AutorzyUrszula MARMOL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2009 vol. 20, s. 275–284
11
 • [referat, 2014]
 • TytułIntegracja danych obrazowych i skaningowych na wybranym przykładzie
  AutorzySławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Urszula MARMOL
  ŹródłoiNOTICE'14 [Dokument elektroniczny] : Emerging applications and educational approaches for social impact, Warsztaty: Nowe technologie informatyczne w służbie edukacji : fifth international NOTICE conference = 5. konferencja międzynarodowa ; Seminarium: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania : 25–26 czerwca Słok k/Bełchatowa 2014. — [Łódź : Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej], [2014]. — S. [1]
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułIntegration of image and laser scanning data based on selected example
  AutorzySławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Urszula MARMOL
  ŹródłoImage Processing & Communications : an International Journal. — 2014 vol. 19 no. 2–3, s. 37–44
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułThe two-stage filtering of airborne laser data in a frequency domain
  AutorzyUrszula MARMOL
  ŹródłoGeodesy and Cartography. — 2010 vol. 59 no. 2, s. 83–97
14
 • [referat, 2011]
 • TytułUse of Gabor filters for texture classification of aerial images and LIDAR data
  AutorzyUrszula MARMOL
  Źródło7textsuperscript{th} MMT : 7textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — S. 103–104
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułUse of Gabor filters for texture classification of airborne images and LIDAR data
  AutorzyUrszula MARMOL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2011 vol. 22, s. 325–336
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWizualizacja i przetwarzanie chmury punktów lotniczego skaningu laserowego
  AutorzyMariusz TWARDOWSKI, Urszula MARMOL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2012 vol. 23, s. 457–466
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWykrywanie dróg z wykorzystaniem transformaty falkowej
  AutorzyUrszula MARMOL
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2014 vol. 60 nr 3, s. 144–147
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWykrywanie pojedynczych drzew na podstawie zintegrowanych danych lidarowych i fotogrametrycznych
  AutorzyUrszula MARMOL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2009 vol. 19, s. 279–286