Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Marmol, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56051193300

PBN: 900590

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAccuracy of laser scanners for measuring surfaces made of synthetic materials
  AutorzyGrzegorz LENDA, Urszula MARMOL, Grzegorz Mirek
  ŹródłoPhotogrammetrie Fernerkundung Geoinformation. — 2015 H. 5, s. 357–372
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza algorytmów detekcji obiektów infrastruktury kolejowej na podstawie chmury punktów mobilnego skaningu laserowego
  AutorzyUrszula MARMOL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2012 vol. 24, s. 211–220
3
 • [książka, 2017]
 • TytułAnaliza falkowa danych lotniczego skaningu laserowego w procesie automatycznej ekstrakcji wybranych obiektów
  AutorzyUrszula MARMOL
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 130, [1] s.
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza przydatności lotniczegu skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją inspire
  AutorzyUrszula CISŁO-LESICKA, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Krystian PYKA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2014 vol. 26, s. 39–52
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAttempts at automatic detection of railway head edges from images and laser data
  AutorzyUrszula MARMOL, Sławomir MIKRUT
  ŹródłoImage Processing & Communications : an International Journal. — 2012 vol. 17 no. 4, s. 151–160
6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDokładność dalmierzy bezzwierciadlanych dla pomiaru obiektów wykonanych z materiałów syntetycznych
  AutorzyGrzegorz LENDA, Urszula MARMOL
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2010 vol. 56 nr 11, s. 1280–1286
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDokładność określenia wysokości drzew na podstawie numerycznego modelu koron drzew opracowanego z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowego
  AutorzyUrszula MARMOL, Krzysztof Będkowski
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2008 vol. 18 a, s. 377–385. — tekst: http://goo.gl/G1gAey
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułFiltry teksturalne w procesie automatycznej klasyfikacji obiektów
  AutorzyUrszula MARMOL, Grzegorz LENDA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2010 vol. 21, s. 235–243
10
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułImpact of JPEG compression on trustworthiness of multispectral images used for identification of agricultural boundaries
  AutorzyKrystian PYKA, Józef JACHIMSKI, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoGeodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 2006. — S. 61–77
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułIntegracja danych lidarowych i fotogrametrycznych w procesie automatycznego wykrywania obiektów
  AutorzyUrszula MARMOL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2009 vol. 20, s. 275–284
12
 • [referat, 2014]
 • TytułIntegracja danych obrazowych i skaningowych na wybranym przykładzie
  AutorzySławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Urszula MARMOL
  ŹródłoiNOTICE'14 [Dokument elektroniczny] : Emerging applications and educational approaches for social impact, Warsztaty: Nowe technologie informatyczne w służbie edukacji : fifth international NOTICE conference = 5. konferencja międzynarodowa ; Seminarium: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania : 25–26 czerwca Słok k/Bełchatowa 2014. — [Łódź : Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej], [2014]. — S. [1]
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułIntegration of image and laser scanning data based on selected example
  AutorzySławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Urszula MARMOL
  ŹródłoImage Processing & Communications : an International Journal. — 2014 vol. 19 no. 2–3, s. 37–44
14
 • [referat, 2007]
 • TytułPomiary hydrograficzne z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego
  AutorzyAgnieszka Kielar, Urszula MARMOL
  Źródło„Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — S. 123
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułThe two-stage filtering of airborne laser data in a frequency domain
  AutorzyUrszula MARMOL
  ŹródłoGeodesy and Cartography. — 2010 vol. 59 no. 2, s. 83–97
16
 • [referat, 2011]
 • TytułUse of Gabor filters for texture classification of aerial images and LIDAR data
  AutorzyUrszula MARMOL
  Źródło7textsuperscript{th} MMT : 7textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — S. 103–104
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułUse of Gabor filters for texture classification of airborne images and LIDAR data
  AutorzyUrszula MARMOL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2011 vol. 22, s. 325–336
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWizualizacja i przetwarzanie chmury punktów lotniczego skaningu laserowego
  AutorzyMariusz TWARDOWSKI, Urszula MARMOL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2012 vol. 23, s. 457–466
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWykrywanie dróg z wykorzystaniem transformaty falkowej
  AutorzyUrszula MARMOL
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2014 vol. 60 nr 3, s. 144–147
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWykrywanie pojedynczych drzew na podstawie zintegrowanych danych lidarowych i fotogrametrycznych
  AutorzyUrszula MARMOL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2009 vol. 19, s. 279–286