Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Marmol, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56051193300

PBN: 900590

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Accuracy of laser scanners for measuring surfaces made of synthetic materials
2
 • Analiza algorytmów detekcji obiektów infrastruktury kolejowej na podstawie chmury punktów mobilnego skaningu laserowego
3
 • Analiza falkowa danych lotniczego skaningu laserowego w procesie automatycznej ekstrakcji wybranych obiektów
4
 • Analiza przydatności lotniczegu skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją inspire
5
 • Attempts at automatic detection of railway head edges from images and laser data
6
7
 • Dokładność dalmierzy bezzwierciadlanych dla pomiaru obiektów wykonanych z materiałów syntetycznych
8
 • Dokładność określenia wysokości drzew na podstawie numerycznego modelu koron drzew opracowanego z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowego
9
 • Filtry teksturalne w procesie automatycznej klasyfikacji obiektów
10
 • Impact of JPEG compression on trustworthiness of multispectral images used for identification of agricultural boundaries
11
 • Integracja danych lidarowych i fotogrametrycznych w procesie automatycznego wykrywania obiektów
12
 • Integracja danych obrazowych i skaningowych na wybranym przykładzie
13
 • Integration of image and laser scanning data based on selected example
14
 • Pomiary hydrograficzne z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego
15
 • The two-stage filtering of airborne laser data in a frequency domain
16
 • Use of Gabor filters for texture classification of aerial images and LIDAR data
17
 • Use of Gabor filters for texture classification of airborne images and LIDAR data
18
 • Wizualizacja i przetwarzanie chmury punktów lotniczego skaningu laserowego
19
 • Wykrywanie dróg z wykorzystaniem transformaty falkowej
20
 • Wykrywanie pojedynczych drzew na podstawie zintegrowanych danych lidarowych i fotogrametrycznych