Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Marmol, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56051193300

PBN: 900590

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Accuracy of laser scanners for measuring surfaces made of synthetic materials / Grzegorz LENDA, Urszula MARMOL, Grzegorz Mirek // Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation ; ISSN 1432-8364. — 2015 H. 5, s. 357–372. — Bibliogr. s. 371–372, Summ., Zsfassung

 • keywords: measurement error, terrestial lidar, material tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1127/pfg/2015/0273

2
 • Analiza algorytmów detekcji obiektów infrastruktury kolejowej na podstawie chmury punktów mobilnego skaningu laserowegoAnalysis of detection algorithms of railway infrastructure object based on scanning mobile laser point cloud / Urszula MARMOL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 24, s. 211–220. — Bibliogr. s. 219, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-22-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza falkowa danych lotniczego skaningu laserowego w procesie automatycznej ekstrakcji wybranych obiektówWavelet analysis of airborne laser scanning data in the process of automatic extraction of selected objects / Urszula MARMOL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 130, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 322). — Bibliogr. s. 123–[131], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-911-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza przydatności lotniczegu skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją inspireAnalysis of usefulness of airborne laser scanning for preparation of 3D buildings model consistent with inspire specification / Urszula CISŁO-LESICKA, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Krystian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2014 vol. 26, s. 39–52. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: INSPIRE, model 3D, ALS, budynki, GIS 3D

  keywords: INSPIRE, 3D model, ALS, 3D GIS, buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14681/afkit.2014.003

5
 • Attempts at automatic detection of railway head edges from images and laser data / Urszula MARMOL, Sławomir MIKRUT // Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2012 vol. 17 no. 4, s. 151–160. — Bibliogr. s. 159–160, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Dokładność dalmierzy bezzwierciadlanych dla pomiaru obiektów wykonanych z materiałów syntetycznychAccuracy of reflectorless rangefinders for measurements of objects made of synthetic materials / Grzegorz LENDA, Urszula MARMOL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 11, s. 1280–1286. — Bibliogr. s. 1286, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dokładność określenia wysokości drzew na podstawie numerycznego modelu koron drzew opracowanego z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowegoAccuracy of tree height estimation using lidar data-derived DCM / Urszula MARMOL, Krzysztof Będkowski // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18 a, s. 377–385. — Bibliogr. s. 384, Streszcz.. — ISBN: 978-83-61576-08-2. — tekst: http://goo.gl/G1gAey

 • słowa kluczowe: dokładność, wysokość drzew, lotnicze skanowanie laserowe, DCM, DSM, DTM

  keywords: accuracy, DTM, DSM, airborne laser scanning, tree height, DCM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Filtry teksturalne w procesie automatycznej klasyfikacji obiektówTexture filters in the process of automatic object classification / Urszula MARMOL, Grzegorz LENDA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 235–243. — Bibliogr. s. 242–243, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Impact of JPEG compression on trustworthiness of multispectral images used for identification of agricultural boundariesWpływ kompresji JPEG na wiarygodność identyfikacji granic użytków rolnych na podstawie obrazów wielospektralnych / Krystian PYKA, Józef JACHIMSKI, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Andrzej WRÓBEL // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 2006. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 42). — S. 61–77. — Bibliogr. s. 75, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Integracja danych lidarowych i fotogrametrycznych w procesie automatycznego wykrywania obiektówIntegration of airborne lidar and photogrammetric data in the process of automatic object extraction / Urszula MARMOL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20, s. 275–284. — Bibliogr. s. 283–284, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61-576-10-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Integracja danych obrazowych i skaningowych na wybranym przykładzieIntegration of image and laser scanning data based on selected example / Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Urszula MARMOL // W: iNOTICE'14 [Dokument elektroniczny] : Emerging applications and educational approaches for social impact, Warsztaty: Nowe technologie informatyczne w służbie edukacji : fifth international NOTICE conference = 5. konferencja międzynarodowa ; Seminarium: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania : 25–26 czerwca Słok k/Bełchatowa 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.kis.p.lodz.pl/abstracts.html [2014-09-17]. — Tekst pol.-ang.. — Abstrakt opublikowany w ramach seminarium

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, fotogrametria, integracja danych, dane obrazowe

  keywords: laser scanning, photogrammetry, data integration, image data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Pomiary hydrograficzne z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowegoHydrographic surveys using airborne laser scanning / Agnieszka Kielar, Urszula MARMOL // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The two-stage filtering of airborne laser data in a frequency domainDwuetapowa filtracja w dziedzinie częstotliwości danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego / Urszula MARMOL // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2010 vol. 59 no. 2, s. 83–97. — Bibliogr. s. 96, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Use of Gabor filters for texture classification of aerial images and LIDAR data / Urszula MARMOL // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 103–104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Use of Gabor filters for texture classification of airborne images and LIDAR data / Urszula MARMOL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2011 vol. 22, s. 325–336. — Bibliogr. s. 335–336, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wizualizacja i przetwarzanie chmury punktów lotniczego skaningu laserowegoVisualization and processing of airborne laser scanning points cloud / Mariusz TWARDOWSKI, Urszula MARMOL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 23, s. 457–466. — Bibliogr. s. 465, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-19-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wykrywanie dróg z wykorzystaniem transformaty falkowejRoad detection using wavelet transform / Urszula MARMOL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 3, s. 144–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: LIDAR, ortofotomapa, teoria falek, intensywność odbicia

  keywords: orthophotomap, LIDAR, wavelet theory, intensity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wykrywanie pojedynczych drzew na podstawie zintegrowanych danych lidarowych i fotogrametrycznychDetection of individual trees based on the combination of LIDAR data and photogrammetric data / Urszula MARMOL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 279–286. — Bibliogr. s. 285–286, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: