Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Marmol, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56051193300

PBN: 900590

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2011315
201711
201511
2014514
201233
2011211
201033
200922
200811
200711
200611
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem201181
201711
201511
20145221
2012321
201122
2010321
200922
200811
200711
200611
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem20182
201711
201511
2014541
201233
201122
201033
200922
200811
200711
200611
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem20218
201711
201511
2014514
201233
201122
201033
200922
200811
200711
200611
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem20164
201711
201511
2014541
201233
2011211
201033
200922
200811
200711
200611
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem20164
201711
201511
2014541
201233
2011211
201033
200922
200811
200711
200611

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Accuracy of laser scanners for measuring surfaces made of synthetic materials / Grzegorz LENDA, Urszula MARMOL, Grzegorz Mirek // Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation ; ISSN 1432-8364. — 2015 H. 5, s. 357–372. — Bibliogr. s. 371–372, Summ., Zsfassung

 • keywords: measurement error, terrestial lidar, material tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1127/pfg/2015/0273

2
 • Analiza algorytmów detekcji obiektów infrastruktury kolejowej na podstawie chmury punktów mobilnego skaningu laserowegoAnalysis of detection algorithms of railway infrastructure object based on scanning mobile laser point cloud / Urszula MARMOL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 24, s. 211–220. — Bibliogr. s. 219, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-22-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza falkowa danych lotniczego skaningu laserowego w procesie automatycznej ekstrakcji wybranych obiektówWavelet analysis of airborne laser scanning data in the process of automatic extraction of selected objects / Urszula MARMOL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 130, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 322). — Bibliogr. s. 123–[131], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-911-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza przydatności lotniczegu skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją inspireAnalysis of usefulness of airborne laser scanning for preparation of 3D buildings model consistent with inspire specification / Urszula CISŁO-LESICKA, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Krystian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2014 vol. 26, s. 39–52. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: INSPIRE, model 3D, ALS, budynki, GIS 3D

  keywords: INSPIRE, 3D model, ALS, 3D GIS, buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14681/afkit.2014.003

5
 • Attempts at automatic detection of railway head edges from images and laser data / Urszula MARMOL, Sławomir MIKRUT // Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2012 vol. 17 no. 4, s. 151–160. — Bibliogr. s. 159–160, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Dokładność dalmierzy bezzwierciadlanych dla pomiaru obiektów wykonanych z materiałów syntetycznychAccuracy of reflectorless rangefinders for measurements of objects made of synthetic materials / Grzegorz LENDA, Urszula MARMOL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 11, s. 1280–1286. — Bibliogr. s. 1286, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dokładność określenia wysokości drzew na podstawie numerycznego modelu koron drzew opracowanego z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowegoAccuracy of tree height estimation using lidar data-derived DCM / Urszula MARMOL, Krzysztof Będkowski // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18 a, s. 377–385. — Bibliogr. s. 384, Streszcz.. — ISBN: 978-83-61576-08-2. — tekst: http://goo.gl/G1gAey

 • słowa kluczowe: dokładność, wysokość drzew, lotnicze skanowanie laserowe, DCM, DSM, DTM

  keywords: accuracy, DTM, DSM, airborne laser scanning, tree height, DCM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Filtry teksturalne w procesie automatycznej klasyfikacji obiektówTexture filters in the process of automatic object classification / Urszula MARMOL, Grzegorz LENDA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 235–243. — Bibliogr. s. 242–243, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Impact of JPEG compression on trustworthiness of multispectral images used for identification of agricultural boundariesWpływ kompresji JPEG na wiarygodność identyfikacji granic użytków rolnych na podstawie obrazów wielospektralnych / Krystian PYKA, Józef JACHIMSKI, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Andrzej WRÓBEL // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 2006. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 42). — S. 61–77. — Bibliogr. s. 75, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Integracja danych lidarowych i fotogrametrycznych w procesie automatycznego wykrywania obiektówIntegration of airborne lidar and photogrammetric data in the process of automatic object extraction / Urszula MARMOL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20, s. 275–284. — Bibliogr. s. 283–284, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61-576-10-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Integracja danych obrazowych i skaningowych na wybranym przykładzieIntegration of image and laser scanning data based on selected example / Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Urszula MARMOL // W: iNOTICE'14 [Dokument elektroniczny] : Emerging applications and educational approaches for social impact, Warsztaty: Nowe technologie informatyczne w służbie edukacji : fifth international NOTICE conference = 5. konferencja międzynarodowa ; Seminarium: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania : 25–26 czerwca Słok k/Bełchatowa 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.kis.p.lodz.pl/abstracts.html [2014-09-17]. — Tekst pol.-ang.. — Abstrakt opublikowany w ramach seminarium

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, fotogrametria, integracja danych, dane obrazowe

  keywords: laser scanning, photogrammetry, data integration, image data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Integration of image and laser scanning data based on selected example / Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Urszula MARMOL // Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2014 vol. 19 no. 2–3, s. 37–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/IPC-2015-0008

14
 • Pomiary hydrograficzne z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowegoHydrographic surveys using airborne laser scanning / Agnieszka Kielar, Urszula MARMOL // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The two-stage filtering of airborne laser data in a frequency domainDwuetapowa filtracja w dziedzinie częstotliwości danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego / Urszula MARMOL // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2010 vol. 59 no. 2, s. 83–97. — Bibliogr. s. 96, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Use of Gabor filters for texture classification of aerial images and LIDAR data / Urszula MARMOL // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 103–104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Use of Gabor filters for texture classification of airborne images and LIDAR data / Urszula MARMOL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2011 vol. 22, s. 325–336. — Bibliogr. s. 335–336, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wizualizacja i przetwarzanie chmury punktów lotniczego skaningu laserowegoVisualization and processing of airborne laser scanning points cloud / Mariusz TWARDOWSKI, Urszula MARMOL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 23, s. 457–466. — Bibliogr. s. 465, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-19-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wykrywanie dróg z wykorzystaniem transformaty falkowejRoad detection using wavelet transform / Urszula MARMOL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 3, s. 144–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: LIDAR, ortofotomapa, teoria falek, intensywność odbicia

  keywords: orthophotomap, LIDAR, wavelet theory, intensity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wykrywanie pojedynczych drzew na podstawie zintegrowanych danych lidarowych i fotogrametrycznychDetection of individual trees based on the combination of LIDAR data and photogrammetric data / Urszula MARMOL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 279–286. — Bibliogr. s. 285–286, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: