Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Budzyń, mgr inż.

specjalista

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3996643

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 63 publikacji Autora


1
 • [referat, 2017]
 • TytułActive methods of mercury removal from flue gases
  AutorzyMarta MARCZAK, Stanisław BUDZYŃ, Jakub SZCZUROWSKI, Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 158
 • keywords: solid fuels, mercury emission, flue gases purification

2
 • [referat, 2014]
 • TytułAnalysis of carbon black from tyres pyrolysis
  AutorzyStanisław BUDZYŃ, Bartosz Budzyń, Gabriela KOZUB-BUDZYŃ, Barbara TORA
  Źródło18textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 29.–31.5.2014, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2014. — S. 203–207
 • keywords: pyrolysis, waste tyre, char, SEM analysis

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnalysis of carbon black from tyres pyrolysis
  AutorzyStanisław BUDZYŃ, Barbara TORA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2015 R. 16 nr 2, s. 149-154
 • słowa kluczowe: piroliza, karbonizat, zużyte opony samochodowe, analiza SEM

  keywords: pyrolysis, waste tyre, char, SEM analysis

4
 • [referat, 2016]
 • TytułBiomass fuel based on wastes from the paper industry
  AutorzyStanisław BUDZYŃ, Barbara TORA
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 99
 • keywords: celuloce waste, energetic recovery, SRF

5
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBiomass fuel based on wastes from the paper industry
  AutorzyStanisław BUDZYŃ, Barbara TORA
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00083, s. 1–7. — tekst: https://goo.gl/zIMRRn
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • [referat, 2008]
 • TytułCharacteristic and possible trends of waste from polyolefin cracking utilization
  AutorzyWiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA
  Źródło12textsuperscript{th} Conference on Environmental and mineral processing : 5.–7.6. 2008, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic, Pt. 3 / eds. Fečko Peter, Čablik Vladimir ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : [VŠB–TU], 2008. — S. 81–84
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCharakterystyka fizyko-chemiczna wybranych paliw alternatywnych i ich mieszanin z paliwami węglowymi
  AutorzyJan J. Hycnar, Karel Honysch, Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2017 R. 18 nr 2, s. 201–206
 • słowa kluczowe: paliwa alternatywne, wysokoenergetyczne uboczne produkty przerobu odpadów, stałe produkty z pirolizy odpadów organicznych

8
 • [referat, 2015]
 • TytułChar from rubber waste pyrolysis for rubber production
  AutorzyStanisław BUDZYŃ, Cezary CZOSNEK, Gabriela KOZUB-BUDZYŃ, Barbara TORA
  Źródło19textsuperscript{th} Conference on Environment and Mineral Processing : 4.–6.6.2015, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2015. — S. 211–216
 • keywords: carbon black, char, sorbent, waste tyres recycling

9
 • [referat, 2015]
 • TytułEnergetic recovery of celulose wastes
  AutorzyB. TORA, S. BUDZYŃ, V. Cablik, W. ANDRUSIKIEWICZ, W. Gradoń
  ŹródłoMEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczwanica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 191–198
 • keywords: paper industry wastes, pulp and paper sludge, energetic utilization of waste, solid recovery fuel

10
11
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułEnergetyczne i materiałowe wykorzystanie odpadów – wybrane technologie opracowane we współpracy Wydziału Energetyki i Paliw oraz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  AutorzyStanisław BUDZYŃ, Barbara TORA
  ŹródłoPaliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — S. 9–24
 • słowa kluczowe: energetyczne wykorzystanie odpadów, stałe paliwa wtórne, paliwa alternatywne

  keywords: alternative fuels, energy waste utilization, solid recovery fuels

12
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułKolektory do flotacji węgla kamiennego na bazie olejów popirolitycznych
  AutorzyStanisław BUDZYŃ, Barbara TORA
  ŹródłoInnowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2014. — S. 323–331
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułKoncepcja emph{Circular economy} (gospodarka w obiegu zamkniętym) w przeróbce węgla
  AutorzyBarbara TORA, Stanisław BUDZYŃ, Piotr Pasiowiec
  ŹródłoKOMEKO 2016 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : ITG KOMAG, 2016. — S. 33–39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
15
 • [referat, 2009]
 • TytułManagement sewage from municipal sludge
  AutorzyBarbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ
  ŹródłoResearch in utilization of wastes as a substitution of primary raw materials : 4.–5. 6. 2009, Ostrava / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Czech Republic : [VŠB-TU], [2009]. — S. 95–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • [referat, 2015]
 • TytułMożliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych Polski w zakresie gazu ziemnego
  AutorzyTadeusz OLKUSKI, Stanisław BUDZYŃ, Adam SZURLEJ, Barbara TORA
  ŹródłoSúčasnost' a budúcnost' baníctva : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Slovak Republic, 07–09 oktoóber 2015 / Slovenská banícka spoločnosť. — [Slovak Republic : Slovenská banícka spoločnost'], [2015]. — S. 10–27
 • słowa kluczowe: transport, zasoby, gaz ziemny, wydobycie, zużycie, import, gaz z łupków

  keywords: transportation, shale gas, natural gas, reserves, consumption, import, output

17
18
19
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułPaliwo alternatywne z wysegregowanej frakcji odpadów komunalnych
  AutorzyBarbara TORA, Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA, Peter Fečko, Barbara Lyčkova
  ŹródłoInnowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2009. — S. 119–125
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • [referat, 2009]
 • TytułProposal of municipal waste utilization as alternative fuel
  AutorzyBarbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ
  Źródło13textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 4.–6. 6. 2009, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB-TU, 2009. — S. 297–299
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
22
 • [referat, 2008]
 • TytułSolid recovered fuel as coal substitute – the report of the investigation
  AutorzyWiesław A. ŻMUDA, Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ
  ŹródłoWASTE RECYCLING XII : international conference : Kraków, 20–22. 11. 2008 : book of abstracts / editorial staff Zbigniew Wzorek, Katarzyna Fela. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • [referat, 2009]
 • TytułSolid recovered fuel from briquetting municipal sewage sludge
  AutorzyBarbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Maciej Tora
  ŹródłoBriketovanie a peletovanie : 5. ročník medzinárodnej konferencie : Bratislava : 29th October 2009 : zborník prednášok. — Bratislava : Slovenská Technická Univerzita, 2009. — S. 145–150
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułSposób otrzymywania biomasowego stałego paliwa wtórnego z odpadów przemysłu papierniczego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TORA Barbara, BUDZYŃ Stanisław, Krzykowski Marek, Gradoń Włodzimierz, ŻMUDA Wiesław
  DetailsInt.Cl.: C10L 5/46textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402910 A1 ; Opubl. 2013-08-05. — Zgłosz. nr P.402910 z dn. 2013-02-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego  nr 16, s. 19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402910A1.pdf
 • słowa kluczowe: biomasa, paliwa stałe, paliwa wtórne, odpady papiernicze

  keywords: biomass, solid recovered fuels, paper waste

25
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułSposób wykorzystania olejów po pirolizie odpadów organicznych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TORA Barbara, BUDZYŃ Stanisław, ŻMUDA Wiesław Andrzej, Fecko Peter, Kriz Vlastimil
  DetailsInt.Cl.: B03D 1/004textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393095 A1 ; Opubl. 2012-06-04. — Zgłosz. nr P.393095 z dn. 2010-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 12, s. 6. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393095A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych