Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Jakubski, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8767-2907

ResearcherID: brak

Scopus: 22979496500

PBN: 900660

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 73, z ogólnej liczby 76 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułActive binder content as a factor of the control system of the moulding sand quality
  AutorzyJ. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2011 vol. 11 iss. 1, s. 49–52
2
 • [referat, 2011]
 • TytułActive binder content as a factor of the control system of the moulding sand quality
  AutorzyJ. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoWspółpraca 2011 [Dokument elektroniczny] : XVII międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich : Książ, 13–16.04.2011. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. [1–4]
3
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułANN modelling for the analysis of the green moulding sands properties
  AutorzyJ. JAKUBSKI, P. MALINOWSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 961–963
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułANN modelling for the determination of moulding sand matrix grain size
  AutorzyJ. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 61–64
5
 • [referat, 2017]
 • TytułArtificial neural networks as a tool supporting moulding sand control system based on the dependency between selected moulding sand properties
  AutorzyB. MRZYGŁÓD, J. JAKUBSKI, A. OPALIŃSKI, K. REGULSKI
  ŹródłoWspółpraca 2017 : XXIII międzynarodowa konferencja naukowa odlewników polskich, czeskich i słowackich : 19-21.04.2017 r., Czarny Las, Woźniki k. Częstochowy / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [etc.]. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 51
6
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułBadania deformacji mas w podwyższonej temperaturze
  AutorzySt. M. DOBOSZ, J. JAKUBSKI, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoTendencje optymalizacji systemu produkcyjnego w odlewniach : monografia przygotowana z okazji X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach” : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Pietrowskiego ; Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa. — Katowice ; Gliwice : Archives of Foundry Engineering, cop. 2010. — S. 43–54
7
 • [referat, 2012]
 • TytułCzy odlewnictwo może sklonować człowieka?
  AutorzyStanisław M. DOBOSZ, Jarosław JAKUBSKI
  ŹródłoIII Konferencja Huttenes-Albertus Polska : materiały formierskie i rdzeniarskie – teoria i praktyka : 20–22 maj 2012 r., Zakopane / Hüttenes-Albertus Polska. — [Lublin : Hüttenes-Albertus Polska], [2012]. — S. 61–75
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDeformacja cieplna mas formierskich : masy formierskie IV generacji wiązane spoiwami biopolimerowymi
  AutorzyKatarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ, Jarosław JAKUBSKI
  ŹródłoTworzywa Sztuczne i Chemia. — 2010 R. 9 nr 4, s. 26–30
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDeformacja cieplna mas formierskich pokrytych powłoką ochronną o różnej zawartości rozcieńczalnika
  AutorzySt. M. DOBOSZ, E. WILDHIRT, J. RAMUS, J. JAKUBSKI
  ŹródłoTechnológ. — 2016 R. 8 [no.] 2, s. 5–9
10
 • [referat, 2014]
 • TytułDeformacja cieplna mas z uwodnionym krzemianem sodu modyfikowanym $Al_{2}O_{3}$
  AutorzyNatalia Kaźnica, Aleksandra Grabarczyk, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Jarosław JAKUBSKI
  Źródło”Cluster–casting – future” : international scientific conference : 09–12.09.2014 r., Świlcza. — Rzeszów : RSdruk, 2014. — S. 47–52
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDrużyna koszykówki mężczyzn AZS AGH ALSTOM Kraków w II lidze rozgrywek PZKosz!!!
  AutorzyKatarzyna WARMUZ, Jarosław JAKUBSKI
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2011 nr 5–6, s. 254–257
12
 • [referat, 2015]
 • TytułElastyczność – nowe kryterium oceny jakości mas formierskich
  AutorzyAleksandra GRABARCZYK, Stanisław M. DOBOSZ, Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Jarosław JAKUBSKI
  ŹródłoFoundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. [1]
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułElastyczność – nowe kryterium oceny jakości mas formierskich
  AutorzyA. GRABARCZYK, S. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ, J. JAKUBSKI, J. Morek
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 39–42
14
 • [referat, 2015]
 • TytułHot distortion – important parameter of estimation quality of moulding and core sands
  AutorzyJ. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ, A. GRABARCZYK
  ŹródłoProceedings of the 2015 WFO international forum on Moulding materials and casting technologies : October 25–28, 2015, Changsha, China / WFO Moulding Materials Commission, Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society, Productivity Promotion Center of Foundry Industry of China. — [China : s. n.], [2015]. — S. 86–89
15
 • [referat, 2015]
 • TytułImpact of furan moulding sands on structure of castings made of spheroid (nodular) cast iron
  AutorzySt. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ, M. Hosadyna-Kondracka, J. JAKUBSKI
  ŹródłoProceedings of the 2015 WFO international forum on Moulding materials and casting technologies : October 25–28, 2015, Changsha, China / WFO Moulding Materials Commission, Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society, Productivity Promotion Center of Foundry Industry of China. — [China : s. n.], [2015]. — S. 25–32
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułInfluence of moulding sands grain size on the effectiveness of quality control systems
  AutorzyJ. JAKUBSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2011 vol. 11 iss. 2, s. 47–50
17
18
 • [referat, 2011]
 • TytułInfluence of the glassex additive on technological and knock-out properties of the moulding sands with hydrated sodium silicate and new ester hardeners : abstract
  AutorzyK. MAJOR-GABRYŚ, St. M. DOBOSZ, J. JAKUBSKI
  ŹródłoWydział Odlewnictwa AGH [Dokument elektroniczny] : obchody Jubileuszu 60-lecia Wydziału Odlewnictwa : Kraków 10, 11 czerwca 2011. — [Kraków : AGH. WO], [2011]. — S. [1–3]
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułInfluence of the training set value on the quality of the neural network to identify selected moulding sand properties
  AutorzyJ. JABUBSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2013 vol. 13 iss. 2, s. 49–52
20
 • [referat, 2014]
 • TytułMetody badań powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie odlewnicze : streszczenie
  AutorzyEmilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI, Stanisław M. DOBOSZ
  ŹródłoII Konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z okazji Dnia Odlewnika [Dokument elektroniczny] : 27.11.2014 r.. — [Kraków : Wydział Odlewnictwa AGH], [2014]. — S. [1]
21
 • [referat, 2017]
 • TytułMetody badań powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie odlewnicze : abstrakt
  AutorzyEmilia WILDHIRT, Jarosław JAKUBSKI, Jadwiga Kamińska, Michał Angrecki
  ŹródłoNowoczesne tworzywa odlewnicze przeznaczone do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych : 4–6 października 2017, Zakopane : materiały konferencyjne / Instytut Odlewnictwa. — Kraków : Instytut Odlewnictwa, cop. 2017. — S. 25
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułModified hydrated sodium silicate as a modern binder for ecological moulding sands
  AutorzyKatarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ, Jarosław JAKUBSKI
  ŹródłoManufacturing Technology. — 2013 vol. 13 no. 1, s. 68–73
23
 • [referat, 2014]
 • TytułModyfikacja odlewniczego spoiwa organicznego nanocząstkami ZnO
  AutorzyEmilia WILDHIRT, Angelika KMITA, Jarosław JAKUBSKI, Barbara HUTERA
  Źródło”Cluster–casting – future” : international scientific conference : 09–12.09.2014 r., Świlcza. — Rzeszów : RSdruk, 2014. — S. 17–20
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułMouldingSandDB – a modern database storing moulding sands properties research results
  AutorzyJ. JAKUBSKI, P. MALINOWSKI, M. HAJDUK
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2011 vol. 11 spec. iss. 1, s. 21–24
25
 • [referat, 2011]
 • TytułMouldingSandDB – a modern database storing moulding sands properties research results
  AutorzyJ. JAKUBSKI, P. MALINOWSKI, M. HAJDUK
  ŹródłoWspółpraca 2011 [Dokument elektroniczny] : XVII międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich : Książ, 13–16.04.2011. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. [1–4].