Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Prymon-Ryś, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9532-2333

ResearcherID: T-2968-2018

Scopus: brak

PBN: 913604

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułAnaliza relacji pomiędzy uczestnikami kanału marketingowego w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoStrategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka ; USz. — Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2005. — S. 1063–1071
2
 • [referat, 2009]
 • TytułAnalysing relations within the industrial channel – case study of the Polish steel market
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoAUMEC 2009 : Ankara University international conference marketing and entrepreneurship : [April 2009, Antalya, Turkey] / Ankara University. — Ankara : Ankara University. The Faculty of Political Sciences, [2009]. — S. 1044–[1052]
3
 • [referat, 2002]
 • TytułDistribution logistics of industrial products on the Polish market
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoLRN 2002 : Logistics Research Network : 7th annual conference, 4th to 6th September 2002, Birmingham : conference proceedings / ed. John Griffiths, Fred Hewitt, Paul Ireland ; The Institute of Logistics and Transport. — Corby, Northants : Institute of Logistics and Transport, 2002. — S. 235–240
4
 • [referat, 2012]
 • TytułE-learning jako narzędzie marketingu personalnego – wyniki badań postaw pracowników
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — S. [1–11]
5
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułEmpirical investigation of industrial relations in the distribution channel
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoOrganisation management : competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — S. 145–164
6
 • [referat, 2010]
 • TytułFormułowanie strategii dystrybucji przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach niepewności
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoLekcje z kryzysu [Dokument elektroniczny] : VIII edycja konferencji Raport o zarządzaniu poświęconej prezentacji aktualnych badań naukowych i rekomendacji menedżerskich na temat konsekwencji doświadczanego kryzysu ekonomicznego : 24–25 listopada 2010. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 1–14
7
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułIdentyfikacja kluczowych klientów w procesie projektowania strategii dystrybucji
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ, Anna MYSŁOWSKA-PŁASZEWSKA
  ŹródłoZarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej / red. nauk. Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 93–99
8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKreowanie wartości w procesie dystrybucji usług ubezpieczeniowych – wyniki badań jakości kontaktu usługowego
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 686. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2011 nr 47: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, s. 339–352
10
 • [referat, 2005]
 • TytułKształtowanie dystrybucji i sprzedaży wyrobów hutniczych na polskim rynku w kontekście zachodzących przemian polityczno-gospodarczych
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoXIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 29 czerwca – 2 lipca 2005. Cz. 1, Produkcja i zarządzanie w hutnictwie / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2005. — S. 268–271
11
 • [książka, 2004]
 • TytułMarketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych
  AutorzyMarek DUDEK, Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Andrzej PODOBIŃSKI, Anita PROSZOWSKA, Ewa PRYMON-RYŚ, Beata TARCZYDŁO, Wiesław WASZKIELEWICZ ; pod red. Andrzeja PODOBIŃSKIEGO
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 161, [1] s.
12
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułMarketing communication plan for introducing a new brand into the market
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoMarketing and logistics problems in the management of organisation / eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — S. 97–111
13
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułMarketing partnerski w kształtowaniu strategii dystrybucji produktów przemysłowych
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoInstrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo AE, 2006. — S. 449–456
14
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułModern trends in industrial distribution – selected issues
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoNowoczesne metody i techniki w zarządzaniu / red. nauk. Jan T. Duda, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 103–110
15
 • [referat, 2007]
 • TytułPodejście segmentacyjne w planowaniu dystrybucji produktów hutniczych
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoZarządzanie w przedsiębiorstwie : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 27–30 czerwca 2007 r., Cz. 2 / pod red. Ryszarda Budzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. — S. 273–276
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułPostawy młodych konsumentów wobec wolontariatu i wspierania organizacji non-profit
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoHandel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku. — 2015 R. 61 nr 3 Zachowania konsumenckie w wybranych sektorach gospodarki, s. 196–204
17
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułPostrzegana wartość instytucji finansowych w świetle badań jakości kontaktu usługowego
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoZarządzanie wartością instytucji finansowych / red. nauk. Renata Płoska, Mariusz Chmielewski. — Sopot : WZUG, Fundacja Rozwoju UG, 2011. — S. 127–137
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułPowiązania relacyjne w zarządzaniu kluczowymi klientami – studia przypadku wybranych przedsiębiorstw przemysłowych
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoMarketing i Rynek. — 2014 nr 11, s. 220–227
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułRelacje interpersonalne jako podstawa fundraisingu organizacji non-profit
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. — 2016 t. 17 z. 2, S. 397–407
20
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułRola personelu w procesie sprzedaży produktów przemysłowych – studium przypadku
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ
  ŹródłoMarketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — S. 158–167
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułThe role of recommendations in promoting services of Polish universities
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoEuropean Journal of Service Management. — 2018 vol. 26 [nr] 2/2018, s. 209–216
22
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułThe use of online trading platforms in B2B e-commerce – case study
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoThe creation of value and responsibility in activities of organizations / eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2015. — S. 111–122
23
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułTrwałe relacje z klientem a wartość przedsiębiorstwa
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoWspółczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — S. 86–91
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułTworzenie wartości w przedsiębiorstwach produkcyjnych a zjawisko planowego postarzania produktu
  AutorzyAdam RYŚ, Ewa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoHandel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku. — 2017 R. 63 nr 5, s. 327–335
25
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułUstalenie i wybór struktury przemysłowych kanałów dystrybucji
  AutorzyEwa PRYMON-RYŚ
  ŹródłoMarketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — S. 349–369