Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Zarębski, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 95 publikacji Autora


1
 • [referat, 2015]
 • TytułAdsorptive stripping voltammetric determination of molybdenum in fly ash extracts using a new catalytic system: Mo(VI)/Mo(V) – chloranilic acid and chlorates(V)
  AutorzyKatarzyna Kwaśniewska, Jerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA
  ŹródłoYISAC 2015 : 22textsuperscript{nd} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 30textsuperscript{th} – July 04textsuperscript{th}, 2015, Lodz, Poland : book of abstract / ed. by Mariola Brycht, Andrzej Leniart ; Faculty of Chemistry. University of Lodz. — Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2015. — S. 36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • [referat, 2012]
 • TytułAnodic stripping voltammetric detection of some heavy metals using antimony film electrode prepared from potassium tartrate
  AutorzyA. BOBROWSKI, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI
  Źródło14textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — S. 227
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • [referat, 2011]
 • TytułAntimony film electrode prepared {em in situ} in hydrogen potassium tartrate for detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II)
  AutorzyMaria PUTEK, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoYISAC 2011 : 18textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Novi Sad, Serbia, June 28textsuperscript{th}–July 1textsuperscript{st}, 2011 : book of abstracts. — [Serbia : s. n.], [2011]. — S. 14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAntimony film electrode prepared in situ in hydrogen potassium tartrate in anodic stripping voltammetric trace detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II)
  AutorzyA. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI
  ŹródłoElectroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis. — 2012 vol. 24 no. 5, s. 1071–1078. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201200015/pdf
 • keywords: copper, cadmium, lead, anodic stripping voltammetry, antimony film electrode, zinc, indium, potassium tartrate, thallium

5
 • [referat, 2013]
 • TytułApplication of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for anodic stripping voltammetry
  AutorzyA. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI
  Źródło6BBCAC : 6textsuperscript{th} Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry : 10–14 September 2013, Trabzon/Turkey : book of abstract / eds. Münevver Sökmen, [et al.]. — [Turkey : s. n.], [2013]. — S. P-75
 • keywords: anodic stripping voltammetry, antimony film electrode

6
 • [referat, 2014]
 • TytułApplication of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for determination of metal traces by means of anodic stripping voltammetry
  AutorzyA. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA
  ŹródłoACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — S. 161–162
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • [referat, 2011]
 • TytułApplication of a thin film electrode in anodic stripping chronopotentiometry
  AutorzyNikolas Antonatos, Andrzej BOBROWSKI, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoIMA 2011 [Dokument elektroniczny] : The 7th International conference on Instrumental Methods of Analysis. Modern trends and applications : 18–22 Sept. 2011, Chania Crete, Greece : book of abstracts. — [Greece : s. n.], [2011]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • [referat, 2017]
 • TytułApplication of novel tellurium film electrode for copper(II) determination by means of anodic stripping voltammetry
  AutorzyJulia ŚLIWA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoYISAC 2017 [Dokument elektrniczny] : 24textsuperscript{th} Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry : Venice, Italy, June 28textsuperscript{th}–30textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts. — [Italy : s. n.], [2017]. — S. 14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
10
 • [referat, 2013]
 • TytułA catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for chromium speciation in interstitial water samples isolated from sediments contaminated by tannery waste
  AutorzyA. BOBROWSKI, P. KAPTURSKI, J. ZARĘBSKI, J. Dominik, D. A. L. Vignati
  Źródło6BBCAC : 6textsuperscript{th} Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry : 10–14 September 2013, Trabzon/Turkey : book of abstract / eds. Münevver Sökmen, [et al.]. — [Turkey : s. n.], [2013]. — S. OP-26
 • keywords: speciation, catalytic adsorptive stripping voltammetry, sediments, chromium(VI), surface active substances

11
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułA catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for hexavalent chromium determination in pore and overlying water
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Janusz Dominik, Davide Vignati
  ŹródłoChemické Listy. — 2008 Roč. 102, s. s70–s71, PP015
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
 • [referat, 2013]
 • TytułA novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry
  AutorzyMariola MACZUGA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoYISAC 2013 : 20textsuperscript{th} young investigators' seminar on Analytical chemistry : Maribor, June 26textsuperscript{th} – June 29textsuperscript{th}, 2013 : book of abstracts / eds. Darinka Brodnjak Vončina, Mitja Kolar. — [Maribor] : Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, [2013]. — S. 28
 • keywords: screen-printed electrode, adsorptive stripping voltammetry, Co and Ni, DMG complex

14
 • [referat, 2014]
 • TytułA novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry of cobalt and nickel
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Mariola MACZUGA, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — S. 158
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania woltamperometryczne objętościowego układu katalitycznego: ${Co(II)/Co(III)}$ – tris(hydroksymetylo)-aminometan – nadboran sodu
  AutorzyJerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — S. 60–61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułBismuth film electrodes for adsorptive stripping voltammetric determination of {em Sunset Yellow}
  AutorzyAgnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoSensing in electroanalysis, Vol. 6 / eds. K. Kalcher [et al.]. — Pardubice : University Press Centre, 2011. — S. 247–258
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
18
 • [referat, 2008]
 • TytułBismuth film electrodes in catalytic adsorptive stripping voltammetry – preparation, properties and analytical application
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  Źródło59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : CD of abstracts / ISE International Society of Electrochemistry. — [Spain : s. n.], [2008]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • [referat, 2011]
 • TytułBłonkowe elektrody bizmutowe generowane ex-situ w roztworze kwasu chlorowego(VII)
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — S. 57–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • [referat, 2010]
 • TytułBłonkowe elektrody bizmutowe osadzone elektrolitycznie w roztworze kwasu chlorowego(VII)
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoVIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — S. 341
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • [referat, 2009]
 • TytułBłonkowe elektrody bizmutowe w woltamperometrii układów katalitycznych – przygotowanie, właściwości i zastosowania analityczne : [poster]
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI, Katarzyna NOWAK, Maria KOŁPANOWICZ
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — S. 67–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • [referat, 2014]
 • TytułCatalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of Co(II) at lead film electrode
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI, Nikolas Antonatos, Anastasios Economou
  ŹródłoAACD 2014 [Dokument elektroniczny] : 9th Aegean Analytical Chemistry Days : 29 September – 3 October 2014, Chios, Greece : book of abstracts. — [Greece : s. n.], [2014]. — S. [1], P1-17
 • keywords: cobalt, dimethylglyoxime, bromate, lead film electrode, constant-current catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCatalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of hexavalent chromium at a silver amalgam film electrode of prolonged application
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoElectroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis. — 2011 vol. 23 no. 10, s. 2265–2269. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201100237/pdf
 • keywords: chromium(VI), silver-based amalgam film electrode, catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry, river water

24
 • [referat, 2012]
 • TytułCatalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of Ni and Co at lead film electrode
  AutorzyA. BOBROWSKI, N. Antonatos, A. Economou, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI
  Źródło14textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — S. 219
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułCatalytic adsorptive stripping chronopotentiometry of $Co(II)-DMG-bromate$ system at an in situ plated lead film electrode
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI, Nikolas Antonatos, Anastasios Economou
  ŹródłoElectroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis. — 2013 vol. 25 no. 10, s. 2298–2304. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201300334/pdf
 • keywords: cobalt, dimethylglyoxime, bromate, lead film electrode, constant-current catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry