Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Zarębski, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 95 publikacji Autora


1
 • Adsorptive stripping voltammetric determination of molybdenum in fly ash extracts using a new catalytic system: Mo(VI)/Mo(V) – chloranilic acid and chlorates(V)
2
 • Anodic stripping voltammetric detection of some heavy metals using antimony film electrode prepared from potassium tartrate
3
 • Antimony film electrode prepared {\em in situ} in hydrogen potassium tartrate for detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II)
4
 • Antimony film electrode prepared in situ in hydrogen potassium tartrate in anodic stripping voltammetric trace detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II)
5
 • Application of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for anodic stripping voltammetry
6
 • Application of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for determination of metal traces by means of anodic stripping voltammetry
7
 • Application of a thin film electrode in anodic stripping chronopotentiometry
8
 • Application of novel tellurium film electrode for copper(II) determination by means of anodic stripping voltammetry
9
 • Application of the bismuth film electrode for voltammetric determination of titanium using Ti(IV)-oxalate-chlorate catalytic system
10
 • A catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for chromium speciation in interstitial water samples isolated from sediments contaminated by tannery waste
11
 • A catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for hexavalent chromium determination in pore and overlying water
12
13
 • A novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry
14
 • A novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry of cobalt and nickel
15
 • Badania woltamperometryczne objętościowego układu katalitycznego: ${Co(II)/Co(III)}$ – tris(hydroksymetylo)-aminometan – nadboran sodu
16
 • Bismuth film electrodes for adsorptive stripping voltammetric determination of {\em Sunset Yellow}
17
 • Bismuth film electrodes for adsorptive stripping voltammetric determination of Sunset Yellow FCF in soft
18
 • Bismuth film electrodes in catalytic adsorptive stripping voltammetry – preparation, properties and analytical application
19
 • Błonkowe elektrody bizmutowe generowane ex-situ w roztworze kwasu chlorowego(VII)
20
 • Błonkowe elektrody bizmutowe osadzone elektrolitycznie w roztworze kwasu chlorowego(VII)
21
 • Błonkowe elektrody bizmutowe w woltamperometrii układów katalitycznych – przygotowanie, właściwości i zastosowania analityczne
22
 • Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of Co(II) at lead film electrode
23
 • Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of hexavalent chromium at a silver amalgam film electrode of prolonged application
24
 • Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of Ni and Co at lead film electrode
25
 • Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry of $Co(II)-DMG-bromate$ system at an in situ plated lead film electrode