Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Zarębski, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem9576424
2017431
2016642
201555
2014192134
2013752
2012171115
201110181
201010172
20099144
20088143
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem9529651
2017422
2016633
2015523
201419613
2013716
201217413
201110361
20101037
2009927
2008835
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem953560
2017422
2016633
201555
201419712
2013716
201217413
20111055
20101037
2009927
2008835
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem952471
2017413
2016624
201555
201419415
2013725
201217512
20111019
20101028
2009945
2008835
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem953164
2017413
2016633
201555
201419613
2013725
201217512
20111028
20101037
2009954
2008844
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem953164
2017413
2016633
201555
201419910
2013725
201217512
20111019
20101028
2009954
2008835

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Adsorptive stripping voltammetric determination of molybdenum in fly ash extracts using a new catalytic system: Mo(VI)/Mo(V) – chloranilic acid and chlorates(V) / Katarzyna Kwaśniewska, Jerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA // W: YISAC 2015 : 22\textsuperscript{nd} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 30\textsuperscript{th} – July 04\textsuperscript{th}, 2015, Lodz, Poland : book of abstract / ed. by Mariola Brycht, Andrzej Leniart ; Faculty of Chemistry. University of Lodz. — Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2015. — ISBN: 978-83-6125-44-8. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Anodic stripping voltammetric detection of some heavy metals using antimony film electrode prepared from potassium tartrate / A. BOBROWSKI, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // W: 14\textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — ISBN: 978-961-6104-20-3. — S. 227. — Bibliogr. s. 227

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Antimony film electrode prepared {\em in situ} in hydrogen potassium tartrate for detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II) / Maria PUTEK, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI // W: YISAC 2011 : 18\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Novi Sad, Serbia, June 28\textsuperscript{th}–July 1\textsuperscript{st}, 2011 : book of abstracts. — [Serbia : s. n.], [2011]. — S. 14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Antimony film electrode prepared in situ in hydrogen potassium tartrate in anodic stripping voltammetric trace detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II) / A. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. — 2012 vol. 24 no. 5, s. 1071–1078. — Bibliogr. s. 1077–1078, Abstr.. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201200015/pdf

 • keywords: copper, cadmium, lead, anodic stripping voltammetry, antimony film electrode, zinc, indium, potassium tartrate, thallium

5
 • Application of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for anodic stripping voltammetry / A. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // W: 6BBCAC : 6\textsuperscript{th} Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry : 10–14 September 2013, Trabzon/Turkey : book of abstract / eds. Münevver Sökmen, [et al.]. — [Turkey : s. n.], [2013]. — S. P-75

 • keywords: anodic stripping voltammetry, antimony film electrode

6
 • Application of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for determination of metal traces by means of anodic stripping voltammetry / A. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA // W: ACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-80-227-4169-9. — S. 161–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Application of a thin film electrode in anodic stripping chronopotentiometry / Nikolas Antonatos, Andrzej BOBROWSKI, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI // W: IMA 2011 [Dokument elektroniczny] : The 7th International conference on Instrumental Methods of Analysis. Modern trends and applications : 18–22 Sept. 2011, Chania Crete, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Application of novel tellurium film electrode for copper(II) determination by means of anodic stripping voltammetry / Julia ŚLIWA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI // W: YISAC 2017 [Dokument elektrniczny] : 24\textsuperscript{th} Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry : Venice, Italy, June 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2017]. — S. 14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/ExGnxX [2017-07-05]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Application of the bismuth film electrode for voltammetric determination of titanium using Ti(IV)-oxalate-chlorate catalytic system / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Karolina Pacan, Jerzy ZARĘBSKI // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. — 2009 vol. 21 no. 22, s. 2415-2419. — Bibliogr. s. 2419, Abstr.. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.200900264/epdf

 • keywords: titanium, voltammetry, bismuth film electrode, catalytic voltammetry, oxalate complexes

10
 • A catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for chromium speciation in interstitial water samples isolated from sediments contaminated by tannery waste / A. BOBROWSKI, P. KAPTURSKI, J. ZARĘBSKI, J. Dominik, D. A. L. Vignati // W: 6BBCAC : 6\textsuperscript{th} Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry : 10–14 September 2013, Trabzon/Turkey : book of abstract / eds. Münevver Sökmen, [et al.]. — [Turkey : s. n.], [2013]. — S. OP-26. — Bibliogr. s. OP-26

 • keywords: speciation, catalytic adsorptive stripping voltammetry, sediments, chromium(VI), surface active substances

11
 • A catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for hexavalent chromium determination in pore and overlying water / Andrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Janusz Dominik, Davide Vignati // Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. — 2008 Roč. 102, s. s70–s71, PP015. — Bibliogr. s. s71. — 12th international conference on Electroanalysis : Prague, 16–19 June 2008 : abstract book / ČAS, ČCHC. — [Prague : Česká společnost chemická, 2008]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
 • A novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry / Mariola MACZUGA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI // W: YISAC 2013 : 20\textsuperscript{th} young investigators' seminar on Analytical chemistry : Maribor, June 26\textsuperscript{th} – June 29\textsuperscript{th}, 2013 : book of abstracts / eds. Darinka Brodnjak Vončina, Mitja Kolar. — [Maribor] : Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, [2013]. — Dod. ISBN 978-961-248-397-5. — ISBN: 978-961-248-396-8. — S. 28

 • keywords: screen-printed electrode, adsorptive stripping voltammetry, Co and Ni, DMG complex

14
 • A novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry of cobalt and nickel / Andrzej BOBROWSKI, Mariola MACZUGA, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI // W: ACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-80-227-4169-9. — S. 158. — Bibliogr. s. 158

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Badania woltamperometryczne objętościowego układu katalitycznego: ${Co(II)/Co(III)}$ – tris(hydroksymetylo)-aminometan – nadboran sodu[Voltammetric study of volumetric catalytic system ${Co(II)/Co(III)}$ – tris(hydroxymethyl)-aminomethane – sodium perborate] / Jerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 60–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Bismuth film electrodes for adsorptive stripping voltammetric determination of {\em Sunset Yellow} / Agnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI // W: Sensing in electroanalysis, Vol. 6 / eds. K. Kalcher [et al.]. — Pardubice : University Press Centre, 2011. — ISBN: 978-80-7395-434-5. — S. 247–258. — Bibliogr. s. 258, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Bismuth film electrodes for adsorptive stripping voltammetric determination of Sunset Yellow FCF in soft / Agnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Iwona Tesarowicz // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. — 2014 vol. 26 iss. 4, s. 756–765. — Bibliogr. s. 765, Abstr.. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201300497/pdf

 • keywords: adsorptive stripping voltammetry, Sunset Yellow FCF, flow injection analysis, bismuth film electrode

18
 • Bismuth film electrodes in catalytic adsorptive stripping voltammetry – preparation, properties and analytical application / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : CD of abstracts / ISE International Society of Electrochemistry. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Abstract W: The 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemistry down to the molecular level: interfacial science for life and technology : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : program. — S. s10-P-007. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Błonkowe elektrody bizmutowe generowane ex-situ w roztworze kwasu chlorowego(VII)[Ex-situ bismuth film electrodes generated in perchloric acid] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 57–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Błonkowe elektrody bizmutowe osadzone elektrolitycznie w roztworze kwasu chlorowego(VII)[Bismuth film electrodes plated in perchloric acid solution] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 341

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Błonkowe elektrody bizmutowe w woltamperometrii układów katalitycznych – przygotowanie, właściwości i zastosowania analityczne : [poster][Bismuth film electrodes in catalytic voltammetry – preparation, properties and analytical application] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI, Katarzyna NOWAK, Maria KOŁPANOWICZ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-238-5. — S. 67–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of Co(II) at lead film electrode / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI, Nikolas Antonatos, Anastasios Economou // W: AACD 2014 [Dokument elektroniczny] : 9th Aegean Analytical Chemistry Days : 29 September – 3 October 2014, Chios, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. [1], P1-17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: cobalt, dimethylglyoxime, bromate, lead film electrode, constant-current catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry

23
 • Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of hexavalent chromium at a silver amalgam film electrode of prolonged application / Andrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Jerzy ZARĘBSKI // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. — 2011 vol. 23 no. 10, s. 2265–2269. — Bibliogr. s. 2268–2269, Abstr.. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201100237/pdf

 • keywords: chromium(VI), silver-based amalgam film electrode, catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry, river water

24
 • Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of Ni and Co at lead film electrode / A. BOBROWSKI, N. Antonatos, A. Economou, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // W: 14\textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — ISBN: 978-961-6104-20-3. — S. 219. — Bibliogr. s. 219

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry of $Co(II)-DMG-bromate$ system at an in situ plated lead film electrode / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI, Nikolas Antonatos, Anastasios Economou // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. — 2013 vol. 25 no. 10, s. 2298–2304. — Bibliogr. s. 2304, Abstr.. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201300334/pdf

 • keywords: cobalt, dimethylglyoxime, bromate, lead film electrode, constant-current catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry