Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Zorski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki

obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / geofizyka

obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603283041

PBN: 900527
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza wyników interpretacji pomiarów geofizyki wiertniczej programem SATUN otrzymanych dla różnych zestawów danych wejściowych w cienkowarstwowych formacjach przedgórza Karpat : [streszczenie]
  AutorzyTomasz ZORSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 399
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułAnaliza wyników profilowania XRMI i innych profilowań geofizyki otworowej oraz istniejących wyników badań laboratoryjnych na próbkach przed wyborem miejsc do pobrania uzupełniających rdzeni
  AutorzyTomasz ZORSKI, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoAdaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : Drukarnia GOLDDRUK Wojciech Golachowski, 2017. — S. 315–326
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułAnaliza wyników profilowań radiometrycznych pod kątem utworzenia modelu skały łupkowej z gazem
  AutorzyTomasz ZORSKI
  ŹródłoAdaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : Drukarnia GOLDDRUK Wojciech Golachowski, 2017. — S. 248–262
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [referat, 2011]
 • TytułA new Monte Carlo support for the interpretation of the gamma-gamma borehole geophysical tool responses in case of heterogeneous borehole vicinity
  AutorzyU. Wiącek, T. ZORSKI, U. Woźnicka, D. Dworak
  ŹródłoNUTECH 2011 : international conference on Development and applications of nuclear technologies : 11–14 September 2011 AGH Kraków : book of abstracts. — Kraków : AGH. Faculty of Physics and Applied Computer Science, cop. 2011. — S. 130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania mineralogiczne dla kalibracji pomiarów geofizyki otworowej: przykład z Zapadliska Przedkarpackiego
  AutorzyJan Środoń, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 122
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [inne, 2008]
 • TytułBudowa modeli geochemiczno-mineralogicznych na podstawie danych uzyskiwanych z zaawansowanych metod geofizyki jądrowej, Cz. 1
  AutorzyUrszula Woźnicka (koordynator) ; współaut. Teresa Cywicka-Jakiel, Andrzej Drabina, Dominik Dworak, Grzegorz Tracz, Krzysztof Drozdowicz z zespołem, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, [et al.]
  DetailsKraków : IFJ, 2008. — 14 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2015]
 • TytułComparision of methods for noise reduction of gamma energy spectra
  AutorzyM. ZYCH, R. Hanus, K. Kozak, T. ZORSKI, V. Mosorov, J. Mazur, L. PETRYKA, P. Zych, A. STRZĘPOWICZ
  ŹródłoIMEKO : XXI world congress : Prague, August 30–September 4, 2015 : abstract book. — [Prague: s. n.], [2015]. — S. 86
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2015]
 • TytułComparison of methods for noise reduction of gamma energy spectra
  AutorzyMarcin ZYCH, Robert Hanus, Krzysztof Kozak, Tomasz ZORSKI, Volodymyr Mosorov, Jadwiga Mazur, Leszek PETRYKA, Piotr Zych, Anna STRZĘPOWICZ
  ŹródłoIMEKO [Dokument elektroniczny] : 21textsuperscript{th} World congress "Measurement in research and industry" : August 30–September 4, 2015 Prague, Czech Republic : full papers / ed. Jan Holub. — Prague : Czech Technical University, [2015]. — S. [1-5]
 • keywords: gamma energy spectra, super smoother, kernel estimator, Discrete Wavelet Transform, full spectrum analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułGeofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – modele interpretacyjne i specyfika zastosowań w zagadnieniach rozpoznawania złóż gazu z łupków
  AutorzyTomasz ZORSKI, Jadwiga JARZYNA, Arkadiusz Derkowski, Jan Środoń
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2013 t. 61 nr 8, s. 478–488
 • keywords: shale gas, well logging, core data analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułGeofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – przegląd metod pomiarowych
  AutorzyTomasz ZORSKI, Jadwiga JARZYNA, Arkadiusz Derkowski, Jan Środoń
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2013 t. 61 nr 7, s. 424–434
 • keywords: shale gas, well logging, core data analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2006]
 • TytułImprovement of the MCNP simulated n-gamma spectrometer response function using the new ENDF/B-VI evaluations for thermal neutron capture
  AutorzyT. Cywicka-Jakiel, T. ZORSKI
  ŹródłoISRP-10 : 10textsuperscript{th} International Symposium on Radiation Physics : 17textsuperscript{th}–20textsuperscript{nd} September 2006, Coimbra, Portugal : book of abstracts / International Radiation Physics Society. — [Portugal : IRPS], [2006]. — S. H-14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułImprovement of the MCNP simulated n-gamma spectrometer response function using the new ENDF/B-VI evaluations for thermal neutron capture
  AutorzyT. Cywicka-Jakiel, T. ZORSKI
  ŹródłoNuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment. — 2007 vol. 580 iss. 1, s. 94–97. — tekst: https://goo.gl/9X2qP8
 • keywords: MCNP, radiative capture, ENDF

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.nima.2007.05.045

15
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułMetody jądrowe w profilowaniach otworów kierunkowych i poziomych
  AutorzyTomasz ZORSKI, Urszula Woźnicka, Krzysztof Drozdowicz
  ŹródłoNowe aplikacje w zakresie udostępniania i eksploatacji złóż węglowodorów otworami kierunkowymi i poziomymi : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Woźnickiej. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu, 2008. — S. 219–241
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMineral composition and petrophysical parameters evaluation from well logging data: Carpathian Foredeep example
  AutorzyTomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, Jan Środoń
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2008 vol. 33, s. 192
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2010]
 • TytułModelowanie numeryczne odpowiedzi sondy gęstościowej gamma-gamma w otworze poziomym
  AutorzyUrszula Woźnicka, Dominik Dworak, Urszula Wiącek, Tomasz ZORSKI
  ŹródłoGEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — S. 603–607
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [monografia, 2008]
 • TytułModelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych : projekt badawczy nr 4 T12B 05629 10.2005–04.04.2008
  Autorzykierownik projektu: Maria BAŁA ; zespół realizujący prace badawcze: Maria BAŁA, Adam CICHY, Kaja PIETSCH, Urszula Woźnicka, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, Andrzej Drabina, Marcin KOBYLARSKI, Katarzyna WITEK, Aneta RZEMIENIARZ, Tomasz DANEK, Joanna KRAWIEC, Maria CICHA, Maria GOŁĘBIOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geofizyki
  DetailsKraków : [AGH WGGiOŚ], 2008. — 116 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułModyfikacja metodyki interpretacyjnej pomiarów otworowych w utworach cienkowarstwowych stosowanej w aplikacji SATUN systemu GEOwin : streszczenie
  AutorzyTomasz ZORSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 571
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2016]
 • TytułMożliwości interpretacyjne geofizyki otworowej dla rozpoznawania złóż węglowodorów, wynikające z nowych rozwiązań technicznych metod jądrowych
  AutorzyTomasz ZORSKI
  ŹródłoGeopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016. — S. 491–495
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2012]
 • TytułMożliwości modelowań numerycznych na przykładzie odpowiedzi sond neutronowych w otworach cienkowarstwowych nachylonych do osi odwiertu
  AutorzyUrszula Woźnicka, Dominik Dworak, Urszula Wiącek, Tomasz ZORSKI
  ŹródłoGeopetrol 2012 : nowoczesne technologie pozyskiwania węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = modern technologies for hydrocarbon prospecting onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 17–20.09.2012 : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2012. — S. 535–539
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułNeutron well-logging profiles in sloped thin layer formations simulated by Monte Carlo method
  AutorzyUrszula Woźnicka, Dominik Dworak, Urszula Wiącek, Tomasz ZORSKI
  ŹródłoGeosciences and Engineering : A Publication of the University of Miskolc. — 2012 vol. 1 no. 2, s. 173–178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2008]
 • TytułNowe aplikacje systemu GeoWin® – do przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Adam CICHY, Wiktor Gądek, Jerzy KARCZEWSKI, Krzysztof Marzencki, Marek Stadtmüller, Tomasz ZORSKI
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2012]
 • TytułNumerical response of neutron well-logging tool in dipped thin-layer formations : assumptions and results of Monte Carlo calculations
  AutorzyUrszula Woznicka, Dominik Dworak, Urszula Wiącek, Tomasz ZORSKI
  ŹródłoFöldtudományi és környezetvédelmi vándorgyülés és kiállítás : „Földtudományok: a gazdasági fejlödés gyökerei” : Miskolc, 2012. szeptember 27–29.. — Budapest : Magyar Geofizikusok Egyesülete, [2012]. — S. 85
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: