Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Stopa, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6995-4249

ResearcherID: brak

Scopus: 6701583271

PBN: 901193

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 168, z ogólnej liczby 168 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • Tytuł24 Światowy Kongres Gazowniczy w Buenos Aires
  AutorzyStanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoWiadomości Naftowe i Gazownicze. — 2009 R. 12 nr 12, s. 39–40
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • Tytuł26 Światowy Kongres Gazowniczy w Paryżu
  AutorzyJerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI
  ŹródłoWiadomości Naftowe i Gazownicze. — 2015 R. 18 nr 9, s. 37–38
3
 • [referat, 2014]
 • TytułAdvances in development of unconventional resources in Poland
  AutorzyStanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoNové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : XVII. Medzinárodná Vedecko-Technická Konferencia : 20.–22. október 2014, Podbanské, Slovensko : zborník konferencie / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. — Košice : TU, 2014. — S. 98–103
4
 • [referat, 2014]
 • TytułAdvances in shale gas development in Poland
  AutorzyStanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Jarosław Polit
  Źródło21st World petroleum congress : responsibly energising a growing world : June 15–19th 2014, Moscow : abstract book. — [London : s. n.], [2014]. — S. 57
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAktualne możliwości komputerowej symulacji szczelinowania hydraulicznego w złożach
  AutorzyPaweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2012 vol. 29 no. 1, s. 337–345. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2012-01/W_2012_1_30.pdf
6
 • [referat, 2012]
 • TytułAktualne możliwości komputerowej symulacji szczelinowania hydraulicznego w złożach
  AutorzyP. WOJNAROWSKI, J. STOPA
  ŹródłoOil-Gas AGH 2012 : 23textsuperscript{rd} international conference : unconventional natural gas in Poland : 29–31 V 2012, [Krakow] : abstract book. — [Kraków : AGH], [2012]. — S. 43
7
 • [referat, 2015]
 • TytułAktualne możliwości zwiększenia wydobycia ropy naftowej w Polsce dzięki nowym technologiom
  AutorzyJerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI
  ŹródłoX Polski Kongres Naftowców i Gazowników : „Technologie innowacyjne i kapitał ludzki podstawą rozwoju polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego” : Bóbrka, 20-22 maja 2015 r. : referaty kongresowe / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SNTIiTPNiG. Zarząd Główny, [2015]. — S. 63–76
8
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza i wybór źródeł $CO_{2}$ na potrzeby projektów CCS-EOR w klastrach złóż ropy naftowej w Polsce
  AutorzyPiotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Edyta Mikołajczak, Joanna WARTAK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 36
9
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości zatłaczania ditlenku węgla do złoża A w celu zwiększenia wydobycia
  AutorzyP. KOSOWSKI, S. RYCHLICKI, J. STOPA, P. WOJNAROWSKI
  ŹródłoMożliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich / pod red. Stanisława Rychlickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 139–157
10
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości zwiększenia wydobycia ze złoża B za pomocą otworów wielodennych
  AutorzyP. KOSOWSKI, S. RYCHLICKI, J. STOPA, P. WOJNAROWSKI
  ŹródłoMożliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich / pod red. Stanisława Rychlickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 158–168
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza rynku gazu ziemnego w Polsce w latach 2003-2009 i prognozy na lata 2010-2012
  AutorzyPiotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2010 R. 66 nr 11, S. 993–999
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złoża
  AutorzyDamian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2017 t. 96 nr 5, s. 968–971
13
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złoża
  AutorzyDamian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 26
14
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza zmiany składu chemicznego ropy naftowej podczas procesu intensyfikacji wydobycia węglowodorów metodą $CO_{2}-EOR$
  AutorzyPaweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK, Damian JANIGA, Robert CZARNOTA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 23
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnalytical model of water flow in coal with active matrix
  AutorzyJakub SIEMEK, Jerzy STOPA
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2014 vol. 59 no. 4, s. 1077–1086
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAn estimation of profitability of investment projects in the oil and gas industry using real options theory
  AutorzyPiotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2012 vol. 57 no. 2, s. 391–401
17
 • [referat, 2016]
 • TytułApplication of artificial intelligence in CO2-EOR process optimization
  AutorzyDamian JANIGA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June – 6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 4, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 41–47
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułApplication of multifunctional fluids to improve hydrocarbon production
  AutorzyEwa KNAPIK, Jerzy STOPA
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2013 vol. 30 no. 1 dod.: CD, s. 117–125
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAssessment of the quality of surface water from selected area of active oil exploitation
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Ewa KNAPIK, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2015 vol. 32 no. 1, s. 65–76. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2015.32.1/drill.2015.32.1.65.pdf
20
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania modelowe odmetanowania pokładów węgla w kopalniach
  AutorzyStanisław NAWRAT, Jerzy STOPA, Sebastian NAPIERAJ, Grzegorz Marks
  ŹródłoROP'2008 : zagrożenia skojarzone – teoria i praktyka : XXV seminarium : XXXIV Dni Techniki : Rybnik, 23 października 2008 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Insytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2008]. — S. 67–78
21
 • [referat, 2008]
 • TytułCarbon sequestration and storage in Poland – experiences and forecasts
  AutorzyJerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI
  Źródło19th World Petroleum Congress : a world in transition: delivering energy for sustainable growth : Madrid, June 29 to July 3, 2008 : abstract book. — London : World Petroleum Council, 2008. — S. 263–264
22
 • [referat, 2014]
 • TytułCharakterystyka niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej w Polsce
  AutorzyArletta JĘDRZEJCZYK, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 31
23
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułCharakterystyka złóż karpackich
  AutorzyP. KOSOWSKI, S. RYCHLICKI, J. STOPA, P. WOJNAROWSKI
  ŹródłoMożliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich / pod red. Stanisława Rychlickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 24–42
24
 • [referat, 2016]
 • TytułClimate politics in Europe and possibilities of $CO_{2}-CCS$ and $CO_{2-}$ EOR, Poland case : [abstract]
  AutorzyJerzy STOPA
  ŹródłoBIT's 3textsuperscript{rd} annual global congress of Knowledge economy – 2016 : BIT's 6textsuperscript{th} Low carbon Earth summit – 2016 ; BIT's 6textsuperscript{th} Annual new energy forum 2016 ; BIT's 5textsuperscript{th} Annual world congress of Emerging InfoTech – 2016 : November 10–12, 2016, Quingdao, China / BIT Congress Inc.. — [China : BIT Congress Inc.], [2016]. — S. 097
25
 • [referat, 2016]
 • Tytuł$CO_{2}$-EOR in multilayered mature oil fields
  AutorzyJerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Damian JANIGA
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June – 6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 4, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 65–72