Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Handke, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901062

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Alkoxymethylcyclosiloxanes – new efficient precursors of crystalline $(CH_{3}SiO_{3/2})_{8}$ silsesquioxane and polymethyl silsesquioxanes / Anna Kowalewska, Krystyna Rózga-Wijas, Mirosław HANDKE // e-Polymers [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1618-7229. — 2008 vol. 8 iss. 1 art. no. 150, s. 1726–1740. — Tryb dostępu: https://goo.gl/YHB0SN [2010-07-08]. — Bibliogr. s. 1739–1740, Abstr.

 • keywords: sol-gel, octamethyloctasilsesquioxane, alkoxymethylcyclosiloxane, TBAF, PMQS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Amorphous coatings based on black glasses : [abstract] / M. SITARZ, M. HANDKE, E. DŁUGOŃ, P. JELEŃ, E. Kuczek // W: Frontiers in silicon chemistry 2011 : 1st Munich forum on Functional materials : April 14–15, 2011, München. — [München : s. n.], [2011]. — S. A69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Badania spektroskopowe krystalicznych fosforanówSpectroscopic studies of crystalline phosphates / Maciej SITARZ, Magdalena ROKITA, Witold JASTRZĘBSKI, Mirosław HANDKE // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania spektroskopowe krystalicznych fosforanówSpectroscopic studies of crystalline phosphates / M. SITARZ, M. ROKITA, W. JASTRZĘBSKI, M. HANDKE // W: Polska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. = Polish ceramics 2006 : proceedings of IV international scientific and technological conference / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 96. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 517–522. — Bibliogr. s. 522, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania strukturalne szkieł krzemianowo-fosforanowych otrzymywanych różnymi metodamiStructural studies of the phospho-silicate glasses obtained by different methods / Maciej SITARZ, Mirosław HANDKE // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Characteristic of mesotextured cross-linked octahydridooctasilsesquioxanes silica / M. KWAŚNY, P. JELEŃ, M. HANDKE // W: 6th European silicon days : 5–7 September 2012, Lyon, France : programme, abstracts and list of participants. — [France : s. n.], [2012]. — S. 139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dwupowłokowe mikrokapsułki krzemionkoweDouble-shelled silica microcapsules / Pomykała P., Kowalewska A., HANDKE M., Gosecka M. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 148. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • FT-IR and MAS-NMR spectra of SiCxOy glass materials / M. HANDKE, M. SITARZ, E. DŁUGOŃ // W: EUCMOS 2010 : 30th European congress on Molecular Spectroscopy with GISR 2010 : Florence , 29 August – 3 September 2010 : book of abstracts / eds. Maurizio Becucci, Cristina Gellini, Vincenzo Schettino. — [S. l. : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Hydrolytic polycondensation of octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$) : abstract / M. GAJEWICZ, A. Kowalewska, M. HANDKE // W: Frontiers in silicon chemistry 2011 : 1st Munich forum on Functional materials : April 14–15, 2011, München. — [München : s. n.], [2011]. — S. A47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Krystalochemia krzemianów[Crystalochemistry of the silicates] / Mirosław HANDKE. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktycnze, 2008 + CD-ROM zawierający: Struktury i ilustracje. — 436 s., Indeks. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0280). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-151-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Krystalografia i krystalochemia dla ceramików[Crystalography and crystalochemistry for ceramists] / Mirosław HANDKE, Magdalena ROKITA, Anna ADAMCZYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 431 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0308). — Bibliogr. s. 413–418, Indeks. — ISBN: 978-83-7464-192-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mesoporous silica obtained by hydrolytic polycondensation / GAJEWICZ Magdalena, HANDKE Mirosław, Kowalewska Anna // W: YES 2010 : 4th Young European Scientists workshop : 5–10 September, 2010, Kraków, Poland : workshop program & book of abstracts / European Polymer Federation [et al.]. — [Poland : s. n.], [2010]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Mesotextured materials from cross-linked octahydridooctasilsesquioxanes : abstract / HANDKE Mirosław, GAJEWICZ Magdalena, Kowalewska Anna // W: ISPO 10 : 7\textsuperscript{th} international workshop of silicon-based polymers, Łódź, Poland 27\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} June 2010. — [Łódź : Centre of Molecular and Macromolecular Studies], [2010]. — Na okł. tyt.: International workshop on Organosilicon polymers. — S. P-4. — Bibliogr. s. P-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Mikrokapsuły silseskwioksanowe[Silsesquioxanes as a molecular capsule] / Paulina POMYKAŁA, Anna Kowalewska, Mirosław HANDKE, Monika Gosecka // W: „Chemia dla środowiska i cywilizacji” : 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Białystok, 16–20 września 2012 : materiały zjazdowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2012]. — ISBN: 978-83-60988-12-1. — S. 164. — Paulina Pomykała, Mirosław Handke – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; Paulina Pomykała – dod. afiliacja: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Polska Akademia Nauk

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Na dziesięciolecie Wydziału Matematyki Stosowanej AGH[Ten years of the Faculty of Applied Mathematics of the AGH University of Science and Technology] / Mirosław HANDKE // W: Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe / pod red. Bogdana Choczewskiego. — Kraków : Wydawnictwo JAK, 2008. — Na okładce: Jubileusz 10-lecia Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. — ISBN: 978-83-92319-14-6. — S. 11–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • New POSS-siloxane materials of ladder-like structure / M. HANDKE, A. Kowalewska // W: EUCMOS 2008 : XXIXth European congress on Molecular spectroscopy : August 31\textsuperscript{st}–September 5\textsuperscript{th}, 2008 Opatija, Croatia : book of abstracts / eds. Svetozar Musić, Mira Ristić, Stjepko Krehula. — [Croatia : s. n.], [2008]. — S. 193, P4-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Polysilsesquioxanes as a precursors of $SiC_{x}O_{y}$ glass materials : abstract / M. HANDKE, M. SITARZ, E. DŁUGOŃ // W: ISPO 10 : 7\textsuperscript{th} international workshop of silicon-based polymers, Łódź, Poland 27\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} June 2010. — [Łódź : Centre of Molecular and Macromolecular Studies], [2010]. — Na okł. tyt.: International workshop on Organosilicon polymers. — S. P-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Silikony – prekursory materiałów krzemianowych[Siloxanes precursors of silicate materials] / Mirosław HANDKE // W: I Ogólnopolskie forum chemii nieorganicznej : Kraków 6–8 grudnia 2012 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo "ATTYKA", 2012. — ISBN: 978-83-62139-47-7. — S. 38. — Bibliogr. s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Siloxane and silsesquioxanes: molecular precursors for ceramic materials / HANDKE M. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 44–45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Siloxane and silsesquioxanes molecules – precursors for silicates materials / M. HANDKE, A. Kowalewska // W: X\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials and biological systems : Kraków–Białka Tatrzańska, 6–10 September 2009. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-60958-47-6. — S. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: