Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Pieczonka, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 23467738000

PBN: 900465

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
 • [referat, 2017]
 • TytułAllanites from Sin Quen IOCG type deposit, N-Vietnam
  AutorzyAdam PIESTRZYŃSKI, Jadwiga PIECZONKA, Khanh Phon Le, Chau NGUYEN DINH
  ŹródłoPOL-VIET 2017 : 4textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza glebowa w poszukiwaniach złóż metali w klimacie pustynnym, południowa Mongolia
  AutorzyTomasz ĆWIERTNIA, Władysław ZYGO, Adam PIESTRZYŃSKI, Jadwiga PIECZONKA
  ŹródłoZłoża kopalin - aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych : IV ogólnopolska konferencja naukowa : Warszawa 15-17.04.2015 : abstrakty / pod red. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015. — S. 53
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2015]
 • TytułBase metals, geochemical exploration in arid environment, south Mongolia
  AutorzyTomasz ĆWIERTNIA, Władysław ZYGO, Jadwiga PIECZONKA
  ŹródłoMineral resources in a sustainable world [Dokument elektroniczny] : 13th SGA biennial meeting : Nancy – France, 24–27 August 2015 : proceedings : [set of 5 volumes] / eds. Anne-Sylvie André-Mayer, [et al.]. — [France : s. n.], [2015]. — S. 1165–1168
 • keywords: exploration, Mongolia, soil geochemistry, arid environment, porphyry, VMS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2017]
 • TytułComparison between chemical composition of Cr-spinels forming massive and disseminated chromite ores: an example from the Vardar Zone, Kosovo
  AutorzyMagdalena OŻÓG, Jadwiga PIECZONKA, Gabriela A. KOZUB-BUDZYŃ
  ŹródłoMineral resources to discover [Dokument elektroniczny] : 14textsuperscript{th} SGA biennial meeting : August 20–23 2017, Québec City, Canada : proceedings. — [Canada]: Society for Geology Applied to Mineral Deposits, cop. 2017. — S. 559–562
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2007]
 • TytułComparison between stratabound copper-silver mineralization of Mitu Formation, Peru, and Polish Kupferschiefer deposit
  AutorzyJ. PIECZONKA, A. PIESTRZYŃSKI, P. Lutyński
  ŹródłoDigging deeper : proceedings of the ninth biennial meeting of the Society for Geology Applied to Mineral Deposits : Dublin, Ireland, 20textsuperscript{th}–23textsuperscript{rd} August 2007, Vol. 1 / ed. Colin J. Andrew, et al.. — Dublin : Irish Association for Economic Geology, 2007. — S. 241–244
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2009]
 • TytułFactors controlling red-bed type gold deposit, Kupferschiefer, SW Poland
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoSmart science for exploration and mining : proceedings of the 10th biennal SGA meeting of The Society for Geology Applied to Mineral Deposits : Townsville Australia : 17th – 20th August 2009, Vol. 1 / ed. P. J. Williams, [et al.]. — Townsville : Economic Geology Research Unit James Cook University, [2009]. — S. 325–327
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2006]
 • TytułForms of organic matter and mineralization in Kupferschiefer, Lublin-Sieroszowice deposits, SW Poland
  AutorzyPIECZONKA Jadwiga, WIĘCŁAW Dariusz, KOTARBA Maciej Jerzy, PIESTRZYŃSKI Adam
  ŹródłoUnderstanding the genesis of ore deposits to meet the demands of the 21textsuperscript{st} century [Dokument elektroniczny] : 12textsuperscript{th} quadrennial IAGOD symposium 2006 : Moscow 21–24 August 2006 : extended abstracts / Society of Economic Geologists(SEG), International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOD), Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA). — [Moscow] : cop. Foundation “Science and our Future” ; Design, development – Advertising Agency Inter, 2006. — S. 1–4, [poz.] 284
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułGeneral characteristics of rare earth and radioactive elements in Dong Pao deposit, Lai Chau, Vietnam
  AutorzyNGUYEN DINH Chau, PIECZONKA Jadwiga, PIESTRZYŃSKI Adam, Duong Van Hao, Le Khan Phon, JODŁOWSKI Paweł
  ŹródłoVietnam Journal of Earth Sciences. — 2017 vol. 39 no. 1, s. 14–26
 • keywords: REE, enrichment, weathering zone, Dong Pao deposit, natural radionuclides, surface and thermal waters, Lai Chau Vietnam

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15625/0866-7187/39/1/9181

9
 • [referat, 2016]
 • TytułGeneral characteristics of Rare Earth and radioactive elements in Dong Pao Deposit - Lai Chau North West Vietnam
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI, NGUYEN DINH Chau, Le Khan Phon, Paweł JODŁOWSKI, Duong Van Hao, Vu Van Loung, Vu Duc Doan
  ŹródłoCSPCM2016 : Cracow Symposium on Physics and Chemistry of Materials : 6textsuperscript{th} May 2016 : Cracow : program and abstracts / eds. Nhu-Tarnawska Hoa Kim Ngan, Štěpán Sechovský. — [Cracow : Pedagogical University of Cracow], [2016]. — S. [94–95] P-26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2016]
 • TytułGeneral characteristics of rare earth elements in Dong Pao deposit, Lai Chau, Vietnam
  AutorzyAdam PIESTRZYŃSKI, Chau NGUYEN DINH, Jadwiga PIECZONKA, Hao Duong Van, Phon Le Khanh, Paweł JODŁOWSKI
  ŹródłoESASGD 2016 : international conferences on Earth sciences and sustainable geo-resources development : Hanoi, November 12–15, 2016 : program book / Hanoi University of Minning and Geology. — [Hanoi] : Transport Publishing House, 2016. — S. 233
 • keywords: REE, Dong Pao deposit, NW Vietnam

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2013]
 • TytułGeneza i wykształcenie złoża rud miedzi na obszarze LGOM i niecki północno-sudeckiej, podobieństwa i różnice
  AutorzyAdam PIESTRZYŃSKI, Jadwiga PIECZONKA
  ŹródłoInnowacyjne metody wykorzystywania zasobów mineralnych dla rozwoju gospodarczego w EUROREGIONIE NEISSE–NISA–NYSA : konferencja naukowo-gospodarcza : [23–25 sierpnia 2013, Bolesławiec] / Bolesławickie Towarzystwo Gospodarcze. — [Polska : s. n.], 2013. — S. 16–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2007]
 • TytułGeochemical characteristics of organic matter and its relation to ore mineralization in Kupferschiefer, Lubin-Sieroszowice deposit, SW Poland
  AutorzyD. WIĘCŁAW, J. PIECZONKA, M. J. KOTARBA, A. PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoDigging deeper : proceedings of the ninth biennial meeting of the Society for Geology Applied to Mineral Deposits : Dublin, Ireland, 20textsuperscript{th}–23textsuperscript{rd} August 2007, Vol. 1 / ed. Colin J. Andrew, et al.. — Dublin : Irish Association for Economic Geology, 2007. — S. 225–228
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2008]
 • TytułGeologia i mineralizacja złoża złota Saulyak (Masyw Marmaroski, Ukraina)
  AutorzyJakub Czober, Jadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [monografia, 2011]
 • TytułGeologia wybranych złóż surowców mineralnych Ukrainy
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI, Igor Parańko
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 157 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [materiały konferencyjne (red.), 2015]
 • TytułGeological excursion guide : field trip 12: geology of the European Kupferschiefer : Lubin, Poland, 29.08–1.09.2015
  Autorzyeds. A. PIESTRZYŃSKI, J. PIECZONKA, T. ĆWIERTNIA, W. ZYGO
  DetailsKraków : Wydawnictwo M ; Stellarium, [2015]. — 51 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2007]
 • TytułGeostatystyczna ocena zmienności zawartości i wydajności węgla organicznego w złożach Cu LGOM : abstrakt
  AutorzyJacek MUCHA, Jadwiga PIECZONKA, Monika WASILEWSKA
  ŹródłoGeologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi : konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem prof. dr. hab. Mariusza-Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska : Lubin, 26–28 września 2007 : materiały konferencyjne / red. Andrzej Banaszak, Stanisław Downorowicz. — [Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny], [2007]. — S. 87–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułGeostatystyczna ocena zmienności zawartości i wydajności węgla organicznego w złożach Cu LGOM
  AutorzyJacek MUCHA, Jadwiga PIECZONKA, Monika WASILEWSKA
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2007 nr 423, s. 215–229
 • keywords: accuracy, resources, geostatistics, copper deposits, organic carbon statistics, Lubin Copper District

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułGold and other precious metals in copper deposit, Lubin–Sieroszowice district, SW Poland
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoGold in Poland / eds. Andrzej Kozłowski, Stanisław Z. Mikulski ; Committee of Mineralogical Sciences of the Polish Academy of Sciences. Faculty of Geology of the University of Warsaw, Polish Geological Institute – National Research Institute. — Warszawa : Faculty of Geology of the Warsaw University ; Polish Geological Institute – National Research Institute ; Committee of Mineralogical Sciences of the Polish Academy of Sciences, 2011. — S. 135–152
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2017]
 • TytułIOCG Sin-Quyen deposit, LaoCai, N-Vietnam
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI, NGUYEN Dinh Chau, Le Khanh Phon, Duong Van Hao
  ŹródłoMineral resources to discover [Dokument elektroniczny] : 14textsuperscript{th} SGA biennial meeting : August 20–23 2017, Québec City, Canada : proceedings. — [Canada]: Society for Geology Applied to Mineral Deposits, cop. 2017. — S. 955–958
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMetale szlachetne w złożu Morrison, Sudbury, Kanada
  AutorzyKrzysztof Foltyn, Jadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI, Piotr Synowiec
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2017 nr 469, s. 251–264. — tekst: https://goo.gl/aFhvYJ
 • słowa kluczowe: mineralogia, basen Sudbury, Cu-Ni złoże Morrison, platynowce

  keywords: mineralogy, Sudbury Basin, Morrison Cu-Ni deposit, PGM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.0084

21
 • [referat, 2015]
 • TytułMetale szlachetne w złożu rud miedzi monokliny przedsudeckiej, SW Polska, w świetle nowych danych
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoMateriały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — S. 59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMetale szlachetne w złożu rud miedzi monokliny przesudeckiej, SW Polska, w świetle nowych danych
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoCuprum. — 2015 nr 3, s. 7–17
 • słowa kluczowe: monoklina przedsudecka, strefa wtórnego utlenienia, metale szlachetne

  keywords: Fore-Sudetic Monocline, precious metals, secondary oxidation zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2016]
 • TytułMineralizacja chromitowa w ofiolitowych masywach Kosowa: krótka charakterystyka i nowe dane dla wybranych rejonów
  AutorzyMagdalena OŻÓG, Jadwiga PIECZONKA
  ŹródłoWyzwania polskiej geologii : 3. Polski Kongres Geologiczny, Tom kongresowy / red. nauk. Jurand Wojewoda. — [Polska] : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2016]. — S. 284–287
 • słowa kluczowe: chromit, kompleksy ofiolitowe, strefa Wardar, Kosowo, strefa Mirdita-Gjakova

  keywords: Kosovo, chromite, Vardar zone, ophiolitic complexes, Mirdita-Gjakova zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2015]
 • TytułMineral zonation in the Kupferschiefer-type deposit, Lubin-Sieroszowice mining district, SW Poland
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoMineral resources in a sustainable world [Dokument elektroniczny] : 13th SGA biennial meeting : Nancy – France, 24–27 August 2015 : proceedings : [set of 5 volumes] / eds. Anne-Sylvie André-Mayer, [et al.]. — [France : s. n.], [2015]. — S. 1985–1988
 • keywords: Kupferschiefer, SW Poland, mineral zonation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2011]
 • TytułMineral zonation in the Lubin-Sieroszowice mining district, Kupferschiefer-type deposit, SW Poland
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoLet's talk ore deposits : proceedings of the eleventh biennial SGA meeting : Antofagasta, Chile, 26–29 September 2011, Vol. 1 / Society for Geology Applied to Mineral Deposits, Universidad Catolica del Norte, Chile. — Antofagasta : Ediciones Universidad Católica del Norte, [2011]. — S. 43–45
 • keywords: Kupferschiefer, SW Poland, mineral zonation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: