Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Pieczonka, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 23467738000

PBN: 900465

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • [referat, 2017]
 • TytułAllanites from Sin Quen IOCG type deposit, N-Vietnam
  AutorzyAdam PIESTRZYŃSKI, Jadwiga PIECZONKA, Khanh Phon Le, Chau NGUYEN DINH
  ŹródłoPOL-VIET 2017 : 4textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 47
2
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza glebowa w poszukiwaniach złóż metali w klimacie pustynnym, południowa Mongolia
  AutorzyTomasz ĆWIERTNIA, Władysław ZYGO, Adam PIESTRZYŃSKI, Jadwiga PIECZONKA
  ŹródłoZłoża kopalin - aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych : IV ogólnopolska konferencja naukowa : Warszawa 15-17.04.2015 : abstrakty / pod red. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015. — S. 53
3
 • [referat, 2015]
 • TytułBase metals, geochemical exploration in arid environment, south Mongolia
  AutorzyTomasz ĆWIERTNIA, Władysław ZYGO, Jadwiga PIECZONKA
  ŹródłoMineral resources in a sustainable world [Dokument elektroniczny] : 13th SGA biennial meeting : Nancy – France, 24–27 August 2015 : proceedings : [set of 5 volumes] / eds. Anne-Sylvie André-Mayer, [et al.]. — [France : s. n.], [2015]. — S. 1165–1168
4
 • [referat, 2017]
 • TytułComparison between chemical composition of Cr-spinels forming massive and disseminated chromite ores: an example from the Vardar Zone, Kosovo
  AutorzyMagdalena OŻÓG, Jadwiga PIECZONKA, Gabriela A. KOZUB-BUDZYŃ
  ŹródłoMineral resources to discover [Dokument elektroniczny] : 14textsuperscript{th} SGA biennial meeting : August 20–23 2017, Québec City, Canada : proceedings. — [Canada]: Society for Geology Applied to Mineral Deposits, cop. 2017. — S. 559–562
5
 • [referat, 2009]
 • TytułFactors controlling red-bed type gold deposit, Kupferschiefer, SW Poland
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoSmart science for exploration and mining : proceedings of the 10th biennal SGA meeting of The Society for Geology Applied to Mineral Deposits : Townsville Australia : 17th – 20th August 2009, Vol. 1 / ed. P. J. Williams, [et al.]. — Townsville : Economic Geology Research Unit James Cook University, [2009]. — S. 325–327
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułGeneral characteristics of rare earth and radioactive elements in Dong Pao deposit, Lai Chau, Vietnam
  AutorzyNGUYEN DINH Chau, PIECZONKA Jadwiga, PIESTRZYŃSKI Adam, Duong Van Hao, Le Khan Phon, JODŁOWSKI Paweł
  ŹródłoVietnam Journal of Earth Sciences. — 2017 vol. 39 no. 1, s. 14–26
7
 • [referat, 2016]
 • TytułGeneral characteristics of Rare Earth and radioactive elements in Dong Pao Deposit - Lai Chau North West Vietnam
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI, NGUYEN DINH Chau, Le Khan Phon, Paweł JODŁOWSKI, Duong Van Hao, Vu Van Loung, Vu Duc Doan
  ŹródłoCSPCM2016 : Cracow Symposium on Physics and Chemistry of Materials : 6textsuperscript{th} May 2016 : Cracow : program and abstracts / eds. Nhu-Tarnawska Hoa Kim Ngan, Štěpán Sechovský. — [Cracow : Pedagogical University of Cracow], [2016]. — S. [94–95] P-26
8
 • [referat, 2016]
 • TytułGeneral characteristics of rare earth elements in Dong Pao deposit, Lai Chau, Vietnam
  AutorzyAdam PIESTRZYŃSKI, Chau NGUYEN DINH, Jadwiga PIECZONKA, Hao Duong Van, Phon Le Khanh, Paweł JODŁOWSKI
  ŹródłoESASGD 2016 : international conferences on Earth sciences and sustainable geo-resources development : Hanoi, November 12–15, 2016 : program book / Hanoi University of Minning and Geology. — [Hanoi] : Transport Publishing House, 2016. — S. 233
9
 • [referat, 2013]
 • TytułGeneza i wykształcenie złoża rud miedzi na obszarze LGOM i niecki północno-sudeckiej, podobieństwa i różnice
  AutorzyAdam PIESTRZYŃSKI, Jadwiga PIECZONKA
  ŹródłoInnowacyjne metody wykorzystywania zasobów mineralnych dla rozwoju gospodarczego w EUROREGIONIE NEISSE–NISA–NYSA : konferencja naukowo-gospodarcza : [23–25 sierpnia 2013, Bolesławiec] / Bolesławickie Towarzystwo Gospodarcze. — [Polska : s. n.], 2013. — S. 16–17
10
 • [referat, 2008]
 • TytułGeologia i mineralizacja złoża złota Saulyak (Masyw Marmaroski, Ukraina)
  AutorzyJakub Czober, Jadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 21
11
 • [monografia, 2011]
 • TytułGeologia wybranych złóż surowców mineralnych Ukrainy
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI, Igor Parańko
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 157 s.
12
 • [materiały konferencyjne (red.), 2015]
 • TytułGeological excursion guide : field trip 12: geology of the European Kupferschiefer : Lubin, Poland, 29.08–1.09.2015
  Autorzyeds. A. PIESTRZYŃSKI, J. PIECZONKA, T. ĆWIERTNIA, W. ZYGO
  DetailsKraków : Wydawnictwo M ; Stellarium, [2015]. — 51 s.
13
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułGold and other precious metals in copper deposit, Lubin–Sieroszowice district, SW Poland
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoGold in Poland / eds. Andrzej Kozłowski, Stanisław Z. Mikulski ; Committee of Mineralogical Sciences of the Polish Academy of Sciences. Faculty of Geology of the University of Warsaw, Polish Geological Institute – National Research Institute. — Warszawa : Faculty of Geology of the Warsaw University ; Polish Geological Institute – National Research Institute ; Committee of Mineralogical Sciences of the Polish Academy of Sciences, 2011. — S. 135–152
14
 • [referat, 2017]
 • TytułIOCG Sin-Quyen deposit, LaoCai, N-Vietnam
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI, NGUYEN Dinh Chau, Le Khanh Phon, Duong Van Hao
  ŹródłoMineral resources to discover [Dokument elektroniczny] : 14textsuperscript{th} SGA biennial meeting : August 20–23 2017, Québec City, Canada : proceedings. — [Canada]: Society for Geology Applied to Mineral Deposits, cop. 2017. — S. 955–958
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMetale szlachetne w złożu Morrison, Sudbury, Kanada
  AutorzyKrzysztof Foltyn, Jadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI, Piotr Synowiec
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2017 nr 469, s. 251–264. — tekst: https://goo.gl/aFhvYJ
16
 • [referat, 2015]
 • TytułMetale szlachetne w złożu rud miedzi monokliny przedsudeckiej, SW Polska, w świetle nowych danych
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoMateriały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — S. 59
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMetale szlachetne w złożu rud miedzi monokliny przesudeckiej, SW Polska, w świetle nowych danych
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoCuprum. — 2015 nr 3, s. 7–17
18
 • [referat, 2016]
 • TytułMineralizacja chromitowa w ofiolitowych masywach Kosowa: krótka charakterystyka i nowe dane dla wybranych rejonów
  AutorzyMagdalena OŻÓG, Jadwiga PIECZONKA
  ŹródłoWyzwania polskiej geologii : 3. Polski Kongres Geologiczny, Tom kongresowy / red. nauk. Jurand Wojewoda. — [Polska] : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2016]. — S. 284–287
19
 • [referat, 2015]
 • TytułMineral zonation in the Kupferschiefer-type deposit, Lubin-Sieroszowice mining district, SW Poland
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoMineral resources in a sustainable world [Dokument elektroniczny] : 13th SGA biennial meeting : Nancy – France, 24–27 August 2015 : proceedings : [set of 5 volumes] / eds. Anne-Sylvie André-Mayer, [et al.]. — [France : s. n.], [2015]. — S. 1985–1988
20
 • [referat, 2011]
 • TytułMineral zonation in the Lubin-Sieroszowice mining district, Kupferschiefer-type deposit, SW Poland
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoLet's talk ore deposits : proceedings of the eleventh biennial SGA meeting : Antofagasta, Chile, 26–29 September 2011, Vol. 1 / Society for Geology Applied to Mineral Deposits, Universidad Catolica del Norte, Chile. — Antofagasta : Ediciones Universidad Católica del Norte, [2011]. — S. 43–45
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułNatural radioactivity at the Sin Quyen iron-oxide-copper-gold deposit in North Vietnam
  AutorzyDinh Chau NGUYEN, Phon Le Khanh, Paweł JODŁOWSKI, Jadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI, Hao Duong Van, Jakub NOWAK
  ŹródłoActa Geophysica. — 2016 vol. 64 no. 6, s. 2305–2321. — tekst: https://goo.gl/iBpdsW
22
 • [referat, 2015]
 • TytułNew occurrence of chromite with PGM inclusions in the Central Vardar Zone (Kosovo area) – preliminary study
  AutorzyMagdalena OŻÓG, Jadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoMineral resources in a sustainable world [Dokument elektroniczny] : 13th SGA biennial meeting : Nancy – France, 24–27 August 2015 : proceedings : [set of 5 volumes] / eds. Anne-Sylvie André-Mayer, [et al.]. — [France : s. n.], [2015]. — S. 967–970
23
 • [referat, 2013]
 • TytułNew polymetallic mineral associations in Triassic strata of the Kraków-Silesia Monocline
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoMineral deposit research for a high-tech world [Dokument elektroniczny] : 12th biennial SGA meeting : 12–15 August 2013, Uppsala, Sweden : proceedings, vol. 1 / ed. Erik Jonsson et al. ; Society for Geology Applied to Mineral Deposits. — [Uppsala : SGA], [2013]. — S. 360–363
24
 • [referat, 2015]
 • TytułOrganic matter properties as factors controlling ore mineralization process in the Kupferschiefer, Lubin–Sieroszowice copper deposit, Poland
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Jadwiga PIECZONKA, Maciej J. KOTARBA, Adam PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoGoldschmidt2015 [Dokument elektroniczny] : 25textsuperscript{th} anniversary : Prague, August 16–21 2015 : [abstracts]. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — S. 3409
25
 • [referat, 2014]
 • TytułPierwiastki krytyczne w polskich złożach surowców mineralnych i ich wpływ na środowisko
  AutorzyAdam PIESTRZYŃSKI, Jadwiga PIECZONKA, Władysław ZYGO, Tomasz ĆWIERTNIA
  Źródło„Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — S. 15