Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Olajossy, prof. zw. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909500
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułEconomic analysis of use of the early application $ CO_{2}$ and $ CO_{2}/N_{2}$-EOR technology in Poland
  AutorzyStanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2008 vol. 53 iss. 1, s. 115–124. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/531/543
 • słowa kluczowe: EOR, ekonomika, sekwestracja dwutlenku węgla, azot, zatłaczanie gazu, wtórne metody eksploatacji ropy naftowej

  keywords: EOR, economics, nitrogen carbon dioxide sequestration, gas injection, Enhanced Oil Recovery

2
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułEfektywne wykorzystanie metanu z pokładów węgla kamiennego w Polsce
  AutorzyAndrzej OLAJOSSY
  ŹródłoEnergetyka i Przemysł = Power Industry : dodatek konferencyjny. — 2011 [nr] 2, s. 8–13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEffective recovery of methane from coal mine methane gas by vacuum pressure swing adsorption: a pilot scale case study
  AutorzyAndrzej OLAJOSSY
  ŹródłoChemical Engineering and Science. — 2013 vol. 1 nr 4, s. 46–54
 • keywords: vacuum pressure swing adsorption, coal mine gas, methane separation, pilot plant

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułEnhanced oil recovery with carbon dioxide & nitrogen injection – economical aspects
  AutorzyStanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY
  ŹródłoTransport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2008 č. 6 mimoriadne = spec. iss., s. 103–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • [referat, 2008]
 • TytułEnhanced oil recovery with carbon dioxide & nitrogen injection – economical aspects
  AutorzyStanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY
  Źródło“Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — S. 103–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułMethod of effective use of methane and nitrogen separated from natural gases
  AutorzyAndrzej OLAJOSSY
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2012 vol. 57 no. 2, s. 443–450
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • [referat, 2009]
 • TytułModified adsorbent and new technology of increasing methane content in natural gases : abstract
  AutorzyAndrzej OLAJOSSY
  ŹródłoModelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych : VIII warsztaty = VIII workshop : Wieżyca, 31.05–2.06.2009 / Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Sekcja Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN. — [Gdańsk : IMP PAN], [2009]. — S. 43–44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMożliwości kogeneracji trzech rodzajów energii w oparciu o zubożony w metan gaz ziemny
  AutorzyAndrzej OLAJOSSY
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2008 t. 11 z. 1, s. 63–71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułOn the effects of maceral content on methane sorption capacity in coals
  AutorzyAndrzej OLAJOSSY
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2013 vol. 58 no. 4, s. 1221–1228
 • słowa kluczowe: pojemność sorpcyjna metanu, macerały, witrynit, inertynit

  keywords: methane sorption capacity, macerals, vitrinite, inertinite

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułSome parameters of coal methane system that cause very slow release of methane from virgin coal beds (CBM)
  AutorzyAndrzej OLAJOSSY
  ŹródłoInternational Journal of Mining Science and Technology. — 2017 vol. 27, s. 321–326. — tekst: https://goo.gl/0TYxew
 • keywords: porosity, diffusion, coal bed methane, slow desorption, virgin bed

11
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2008]
 • TytułSposób wydzielania metanu z gazów kopalnianych pochodzących z pokładów węgla kamiennego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej OLAJOSSY, Zbigniew Budner, Halina Budner
  DetailsInt.Cl.: B01D 53/047textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 200383 B1 ; Udziel. 2008-06-13 ; Opubl. 2008-12-31. — Zgłosz. nr P.360727 z dn. 2003-06-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL200383B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułThe influences of the rank of coal on methane sorption capacity in coals
  AutorzyAndrzej OLAJOSSY
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2014 vol. 59 no. 2, s. 509–516
 • słowa kluczowe: metan, rząd węgla, pojemność sorpcyjna węgla

  keywords: sorption capacity, methane, rank of coal

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułTransport rurociągowy dwutlenku węgla oraz układu azot-dwutlenek węgla
  AutorzyStanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY
  ŹródłoRynek Energii. — 2010 nr 4, s. 63–67
 • keywords: carbon dioxide, EOR, transport, storage, sequestration, enhanced oil recovery