Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Łużny, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55885966600

PBN: 900758

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAC impedance and microstructure of rye starch exposed to water vapour
  AutorzyF. Starzyk, A. Chrzanowska, W. ŁUŻNY, M. ŚNIECHOWSKI
  ŹródłoArchives of Materials Science and Engineering. — 2009 vol. 40 iss. 1, s. 23–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • [referat, 2013]
 • TytułApplication of genetic algorithms to model the structure of molecular crystals
  AutorzyWojciech ŁUŻNY, Wojciech Czarnecki
  ŹródłoXIPS 2013 : IX international conference on X-ray investigations of polymer structure : Zakopane, Poland, 3–6 December 2013 : book of abstracts / ed. by Monika Basiura-Cembala ; University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2013]. — S. 29
 • keywords: genetic algorithms, molecular crystals, computer modeling of crystalline structure

3
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułApplication of genetic algorithms to model the structure of molecular crystals
  AutorzyWojciech ŁUŻNY, Wojciech Czarnecki
  ŹródłoPolimery. — 2014 t. 59 nr 7–8, s. 542–548
 • słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, kryształy molekularne, komputerowe modelowanie struktury krystalicznej

  keywords: genetic algorithms, molecular crystals, computer modeling of crystalline structure

4
 • [referat, 2013]
 • TytułArgon cluster ion beam depth profiling of organic materials by X-ray photoelectron spectroscopy
  AutorzyAndrzej BERNASIK, Mateusz M. MARZEC, Wojciech ŁUŻNY, Jakub Rysz, Andrzej Budkowski
  ŹródłoWOREN 2013 : 3textsuperscript{rd} Polish-French workshop on Organic electronics and nanophotonics : Muszyna–Złockie, 17–21 February 2013 : book of abstracts / ed.-in-chief Jacek Nizioł, eds. Ewa Gondek, Monika Pokladko-Kowar. — Kraków : Faculty of Physics and Applied Computer Science. AGH University of Science and Technology, 2013. — S. 9
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • [referat, 2013]
 • TytułArgon cluster ion beam depth profiling of polymers by X-ray photoelectron spectroscopy
  AutorzyA. BERNASIK, M. M. MARZEC, J. HABERKO, W. ŁUŻNY, J. Rysz, A. Budkowski
  ŹródłoXIPS 2013 : IX international conference on X-ray investigations of polymer structure : Zakopane, Poland, 3–6 December 2013 : book of abstracts / ed. by Monika Basiura-Cembala ; University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2013]. — S. 38
 • keywords: polymer, sputtering, XPS, GCIB

6
 • [referat, 2013]
 • TytułArgon gas cluster ion beam in XPS analysis of poly(3-alkylthiophene)s
  AutorzyA. BERNASIK, M. M. MARZEC, J. Rysz, W. ŁUŻNY, A. Budkowski
  ŹródłoECASIA'13 : 15th European conference on Applications of surface and interface analysis : 13textsuperscript{th} – 18textsuperscript{th} October 2013 Cagliari, Sardinia (Italy) / ed. A. Rossi, B. Elsener ; Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche Università di Cagliari, Sardinia, Italy. — [Cagliari : s. n.], [2013]. — S. 80
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • [referat, 2016]
 • TytułChallenge and adventure or twenty years of searching for the model structure of the PANI/CSA conducting polymer system
  AutorzyWojciech ŁUŻNY, Maciej ŚNIECHOWSKI, Tomasz KOZIK
  ŹródłoXIPS 2016 : 10textsuperscript{th} International conference on X-ray investigations of polymers structure : book of abstracts : December 6–9 2016 Ustroń, Poland / ed. by Monika Basiura-Cembala, University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2016]. — S. 25–26
 • keywords: simulations, conducting polymers, neutron diffraction, genetic algorithms, molecular dynamics, polyaniline, wide-angle X-ray scattering (WAXS), surface diffraction of synchrotron radiation

9
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułChallenge and adventure: twenty years of searching for the model structure of the polyaniline/camphorsulfonic acid conducting polymer system leading to an artificial intelligence approach
  AutorzyTomasz KOZIK, Maciej ŚNIECHOWSKI, Wojciech ŁUŻNY
  ŹródłoPolimery. — 2017 t. 62 nr 11–12, s. 800–805
 • słowa kluczowe: modelowanie, symulacje, dyfrakcja rentgenowska, polianilina

  keywords: modeling, simulations, polyaniline, X-ray diffiraction

10
 • [referat, 2012]
 • TytułCharakterystyka złącza polimer-metal metodą kelvinowskiej mikroskopii sił
  AutorzyMARZEC M. M., BERNASIK A., Awsiuk K., Rysz J., Budkowski A., ŁUŻNY W.
  ŹródłoKryształy molekularne : materiały XVIII ogólnopolskiej konferencji : Gdańsk–Sobieszewo, 10–14 września 2012 / Politechnika Gdańska. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych. — [Gdańsk : PG], [2012]. — S. 32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • [referat, 2015]
 • TytułChemical stability of polymers under $Ar-GCIB$ and X-ray irradiation
  AutorzyAndrzej BERNASIK, J. HABERKO, M. M. MARZEC, J. Rysz, W. ŁUŻNY, A. Budkowski
  ŹródłoSIMS XX : 20th international conference on Secondary Ion Mass Spectrometry : September 13–18, 2015, Seattle : technical program & abstracts. — [USA : s. n.], [2015]. — S. 95
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułChemical stability of polymers under argon gas cluster ion beam and x-ray irradiation
  AutorzyAndrzej BERNASIK, Jakub HABERKO, Mateusz M. MARZEC, Jakub Rysz, Wojciech ŁUŻNY, Andrzej Budkowski
  ŹródłoJournal of Vacuum Science & Technology. B, Microelectronics and Nanometer Structures. — 2016 vol. 34 iss. 3, s. 030604-1–030604-5. — tekst: http://goo.gl/t00txz
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDendrites and pillars in spin cast blends of polyaniline or its oligomeric analogue
  AutorzyJ. HABERKO, A. BERNASIK, W. ŁUŻNY, J. Raczkowska, J. Rysz, A. Budkowki
  ŹródłoSynthetic Metals. — 2010 vol. 160 iss. 23–24, s. 2459–2466
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • [referat, 2008]
 • TytułDepth profiling and scanning near-field optical microscopy studies of phase separation in thin polymer films for solar cell applications
  AutorzyJ. Rysz, A. Budkowski, J. Raczkowska, J. Jaczewska, A. BERNASIK, W. ŁUŻNY, E. Moons
  ŹródłoII Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • [referat, 2013]
 • TytułDipole-dipole interactions at buried polymer/metal interfaces examined with Kelvin Probe Force Microscopy and Secondary Ion Mass Spectrometry
  AutorzyM. M. MARZEC, A. BERNASIK, J. Rysz, W. ŁUŻNY, A. Budkowski
  ŹródłoSIMS-19 : the 19th international conference on Secondary Ion Mass Spectrometry : September 29–October 4, 2013, ICC Jeju, Jeju, Korea : program and abstracts. — [Korea : s. n.], 2013. — S. 155
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEffect of solvents on structural anisotropy of polyaniline thin films
  AutorzyMaciej ŚNIECHOWSKI, Tomasz KOZIK, Wojciech ŁUŻNY
  ŹródłoPolimery. — 2017 T. 62 nr 11–12, s. 855-860
 • słowa kluczowe: symulacje, polianilina, dyfrakcja powierzchniowa, anizotropia cienkich warstw, rozpuszczalnik

  keywords: simulations, polyaniline, surface diffraction, film anisotropy, solvent

18
19
 • [referat, 2012]
 • TytułExamination of self-assembled monolayers influence on polymer/metal interfaces by Kelvin Probe Force Microscopy and secondary ion mass spectrometry
  AutorzyM. M. MARZEC, K. Awsiuk, A. BERNASIK, J. Rysz, W. ŁUŻNY, A. Budkowski
  ŹródłoISSIS 2012 : 3textsuperscript{rd} International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the solid/liquid interface : May 27textsuperscript{th}–June 1textsuperscript{st}, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski ; PAN, Warsaw University. Department of Chemistry, Foundation ”Pro–Kataliza”. — Kraków : Polish Academy of Sciences. Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 2012. — S. 123–124
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
22
 • [referat, 2010]
 • TytułHydrogen bonds in camphorsulfonic acid doped polyaniline
  AutorzyWojciech ŁUŻNY, Konrad PIWOWARCZYK
  ŹródłoAbstracts book of the VIII International conference on X-ray investigations of polymers structure : Wrocław, Poland, 8–10 December, 2010. — [Poland : s. n.], [2010]. — S. 65–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułHydrogen bonds in camphorsulfonic acid doped polyaniline
  AutorzyWojciech ŁUŻNY, Konrad PIWOWARCZYK
  ŹródłoPolimery. — 2011 t. 56 nr 9, s. 652–656
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • [referat, 2012]
 • TytułInfluence of self-assembled monolayers on polymer/metal interfaces examined with Kelvin probe force microscopy and secondary ion mass spectrometry
  AutorzyMateusz Marek MARZEC, Kamil Awsiuk, Andrzej BERNASIK, Jakub Rysz, Wojciech ŁUŻNY, Andrzej Budkowski
  ŹródłoSIMS Europe 2012 : 8textsuperscript{th} European workshop on Secondary Ion Mass Spectrometry : September 9–11, 2012, Münster, Germany : final program and book of abstracts / Westfälische Wilhelms-Universität Münster. — [Münster : s. n.], [2012]. — S. 85
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • [referat, 2013]
 • TytułLocal dynamics in conducting polymers measured by quasielastic incoherent neutron scattering
  AutorzyDavid Djurado, Marc Bée, Maciej ŚNIECHOWSKI, [et al.], Wojciech ŁUŻNY
  ŹródłoXIPS 2013 : IX international conference on X-ray investigations of polymer structure : Zakopane, Poland, 3–6 December 2013 : book of abstracts / ed. by Monika Basiura-Cembala ; University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2013]. — S. 23
 • keywords: conducting polymers, molecular dynamics, polyaniline, quasi elastic neutron scattering