Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Nabielec, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909764

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułAdaptacyjny dzielnik napięcia o skorygowanej charakterystyce częstotliwości do pomiaru wysokich napięć
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy
  DetailsInt.Cl.: G01R 19/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396031 A1 ; Opubl. 2013-03-04. — Zgłosz. nr P.396031 z dn. 2011-08-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 5, s. 41–42. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396031A1.pdf
2
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułAdaptacyjny dzielnik napięcia o skorygowanej charakterystyce częstotliwości do pomiaru wysokich napięć
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NABIELEC
  DetailsInt.Cl.: G01R 19/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222066 B1 ; Udziel. 2015-08-04 ; Opubl. 2016-06-30. — Zgłosz. nr P.396031 z dn. 2011-08-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222066B1.pdf
3
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułAdaptiver Spannungsteiler mit korrigierter Frequenzeigenschaft zur Messung hoher Spannungen
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy
  DetailsInt.Cl.: G01R 1/067textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2745121 A1 ; Opubl. 2014-06-25. — Zgłosz. nr EP20120761552 z dn. 2012-08-17 // Europäisches Patentblatt ; 2014  no. 26, s. 124. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2745121A1.pdf
4
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułAdaptive sensors for dynamic temperature measurements
  AutorzyPaweł Jamróz, Jerzy NABIELEC
  ŹródłoSmart sensors for industrial applications / ed. Krzysztof Iniewski. — Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, cop. 2013. — S. 227–241
5
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułAdaptive voltage divider with corrected frequency characteristics for measuring high voltages
  Inventor[Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie] ; wynalazca: Jerzy NABIELEC
  Details
6
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułAdaptive voltage divider with corrected frequency characteristics for measuring high voltages
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NABIELEC
  DetailsInt.Cl.: H03H 7/24textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis patentowy ; US 9331662 B2 ; Udziel. 2016-05-03 ; Opubl. 2016-05-03. — Zgłosz. nr US201214236912 z dn. 2012-08-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US9331662B2.pdf
7
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułAn adaptive voltage divider with corrected frequency characteristics for measuring high voltages
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy
  DetailsInt.Cl.: G01R 1/067textsuperscript{(2006.01)}. — Indie. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; IN 834DELNP2014 A ; Opubl. 2015-01-09. — Zgłosz. nr IN2014DELNP834 z dn. 2014-02-05 // Official Journal of the Patent Office ; 2015  no. 02, s. 20328. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/IN834DELNP2014A.pdf
8
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułAn adaptive voltage divider with corrected frequency characteristic for measuring high voltages
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy
  Details
9
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułAn adaptive voltage divider with corrected frequency characteristic for measuring high voltages
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy
  Details
10
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułAn adaptive voltage divider with corrected frequency characteristic for measuring high voltages
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy
  Details
11
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułAn adaptive voltage divider with corrected frequency characteristic for measuring high voltages
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy
  DetailsInt.Cl.: G01R 15/06textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 2745121 B1 ; Udziel. 2015-03-18 ; Opubl. 2015-03-18. — Zgłosz. nr EP20120761552 z dn. 2012-08-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2745121B1.pdf
12
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułA system and a method for synchronization and transmission of information in a distributed measurement and control system
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy, WETULA Andrzej
  Details
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA voltage divider with autocalibration – a review of structures
  AutorzyJerzy NABIELEC, Andrzej WETULA
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2016 R. 92 nr 11, s. 7–10
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA voltage divider with autocalibration – a version with single compensation
  AutorzyJerzy NABIELEC, Andrzej WETULA
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2016 R. 92 nr 11, s. 11–14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBłąd metody w zadaniu identyfikacji właściwości dynamicznych czujnika
  AutorzyJerzy NABIELEC
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2011 R. 87 nr 12a, s. 99–103. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=64242
16
 • [referat, 2016]
 • TytułDzielnik napięcia z autokalibracją - przegląd struktur
  AutorzyJerzy NABIELEC, Andrzej WETULA
  ŹródłoVII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — S. 111–112
17
 • [referat, 2016]
 • TytułDzielnik napięcia z autokalibracją - wersja z pojedynczą kompensacją
  AutorzyJerzy NABIELEC, Andrzej WETULA
  ŹródłoVII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — S. 113–114
18
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułDzielnik wysokiego napięcia
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy, BISZTYGA Barbara
  DetailsInt.Cl.: G01R 15/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414972 A1 ; Opubl. 2017-06-05. — Zgłosz. nr P.414972 z dn. 2015-11-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 12, s. 55. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414972A1.pdf
19
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułDzielnik wysokiego napięcia
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NABIELEC, Barbara BISZTYGA
  DetailsInt.Cl.: G01R 15/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 227914 B1 ; Udziel. 2017-09-08 ; Opubl. 2018-01-31. — Zgłosz. nr P.414972 z dn. 2015-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL227914B1.pdf
20
 • [referat, 2009]
 • TytułEksperymentalna weryfikacja korekcji dynamiki metodą „w ciemno” w zastosowaniu do czujników II-go rzędu
  AutorzyJerzy NABIELEC, Jarosław Krata
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 219–220
21
 • [referat, 2015]
 • TytułExperimental verification of the voltage divider with auto-calibration
  AutorzyD. BORKOWSKI, J. NABIELEC, A. WETULA
  ŹródłoISNCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 12textsuperscript{th} conference-seminar International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation : 15–18 June 2015, Łagów, Poland : conference proceedings / University of Zielona Góra, PKP Energetyka, IEEE. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — S. [1–5]
22
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułHigh-voltage divider with automatic calibration – model tests
  AutorzySzymon BARCZENTEWICZ, Jerzy NABIELEC, Andrzej WETULA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2016 nr 49, s. 17–20
23
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułJednomianowy model liczby Nusselta w pomiarze zmiennej temperatury metodą “w ciemno” przy niestacjonarnych przepływach
  AutorzyJerzy NABIELEC, Paweł Jamróz
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2016 nr 49, s. 79–84
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułKaskadowy dzielnik napięcia z autokalibracją - podstawy teoretyczne
  AutorzyJerzy NABIELEC
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2017 R. 93 nr 10, s. 81–86
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułPlatforma komunikacyjna rozległego systemu czasu rzeczywistego
  AutorzyJerzy NABIELEC, Andrzej WETULA
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2017 R. 93 nr 10, s. 41–44